EK:n suhdannebarometri: Suhdanteissa selvä käänne parempaan

Yleiset suhdannenäkymät ovat myönteiset Keski-Suomessa, selviää tuoreimmasta EK:n suhdannebarometristä. Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvoa paremmat. Tuotannon ennakoidaan hieman lisääntyvän kesään mennessä. Palveluiden osalta suhdannetilanne on hieman tavanomaista heikompi. Kaupan alalla on pientä piristymistä.

Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannetilannearviot paranivat alkuvuoden 2017 aikana. Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat myönteiset saldoluvun ollessa 25 (tammikuussa 28). Huhtikuussa 26 % vastaajista ennakoi paranemista ja 1 % yrityksistä uskoi suhdanteiden olevan heikkenemässä. Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvoa paremmat. Kannattavuus on pysynyt keskimäärin lähes vuoden takaisissa lukemissa.

Skanska Talonrakennus Oy Keski-Suomen aluejohtajan Jorma Mustakankaan mukaan rakennusalan näkymät Keski-Suomessa ovat erittäin myönteiset.

”Rakentaminen on Jyväskylän seudulla vilkasta ja ennätysvauhdissa, ja asuntokauppa käy hyvin. Skanskalla on käynnissä useita hankkeita, kuten kauppakeskus Sepän, Kankaan ja Lutakon alueen rakentaminen”, sanoo Jorma Mustakangas.

EK:n suhdannebarometrin mukaan tuotanto lisääntyi hivenen tammi-maaliskuun aikana ja tuotannon arvioidaan kasvavan vähän myös toisella vuosineljänneksellä. Tuotantokapasiteettia on yhä yleisesti vajaakäytössä, sillä huhtikuussa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä vain 69 %:lla vastaajista.

Henkilöstön määrä pysyi alkuvuoden aikana kausivaihtelu huomioiden lähes ennallaan. Toisella neljänneksellä työvoimaa palkataan hieman lisää. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli huhtikuussa pulaa 30 %:lla vastaajista. Mustakankaan mukaan työvoimaa on ollut saatavilla.

”Skanskalla suomalaista työvoimaa on saatu riittävästi, mutta kaikki eivät ole keskisuomalaisia, vaan työntekijöitä on ympäri Suomea.”


Palveluiden osalta suhdannetilanne hieman tavanomaista heikompi, kaupan alalla piristymistä
Keski-Suomen palvelualojen yritysten suhdannetilanne oli huhtikuussa 2017 hieman normaalia huonompi, saldoluku -14. Suhdanteiden ennakoidaan pysyvän kevään ja kesän aikana keskimäärin ennallaan, saldoluku 0. Tammikuussa tehdyssä tiedustelussa saldoluku oli 3. Huhtikuussa 16 % vastaajista ennakoi suhdanteiden paranemista ja 16 % uskoi samoin tilanteen olevan heikkenemässä. Keski-Suomen palvelualojen yritysten suhdanneodotukset ovat hieman koko maan keskiarvoa vaisummat.

Kaupan alalla yleisesti pientä piristymistä on näkynyt. Keskimaan toimialajohtajan Reima Loukkolan mukaan vähittäiskaupassa on ollut pientä kasvua.

”Yritykset ovat tottuneet vallitsevaan suhdannetilanteeseen ja mitoittaneet toiminnan siihen. Tähän nähden on orastavaa kasvua näköpiirissä”, sanoo Loukkola.

EK:n suhdannebarometrin mukaan myyntimäärät pysyivät keskimäärin ennallaan tammi-maaliskuussa. Myynti pysynee odotusten mukaan likimain nykyisissä lukemissa myös toisen vuosineljänneksen aikana. Myyntihintakehitys on ollut viime kuukausina vaisua, mutta kannattavuus on pysynyt siitä huolimatta likimain edellisvuotisella tasolla.

Henkilöstön määrä säilyi ennallaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toisella neljänneksellä työvoiman ennakoidaan supistuvan lievästi. Loukkolan mukaan työvoiman määrä pysyy ennallaan Keskimaalla, mutta lähivuosina työvoiman saatavuudessa voi tulla ongelmaa maakunnassa.

”Tällä hetkellä nykyinen henkilöstömäärä on riittävää. Voimme tehostaa toimintaa mm. automatisoinnilla ja muilla teknologian tuomilla ratkaisuilla. Kuitenkin pitkällä tähtäimellä kaupan alalla työvoiman saatavuudessa tulee olemaan haasteita etenkin Jyväskylän ulkopuolella muualla maakunnassa.”


EK:n suhdannebarometri
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjes-telmää, jota EU rahoittaa osittain. Huhtikuussa 2017 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 285 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 260 000 henkilöä.