Osaaminen

Osaamisvaliokunta edistää ja tukee oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä, vuorovaikutusta sekä uusia innovatiivisia toimintamuotoja.

Osaamisvaliokunnan toiminnan tavoitteena on edistää elinkeinoelämän ja yritysten tarvelähtöistä osaamisen kehittämistä vahvistamalla kumppanuusverkostoa, jossa oppiminen ymmärretään tärkeimmäksi liiketoiminnan menestystekijäksi. Valiokunta edistää ja tukee oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä, vuorovaikutusta sekä uusia innovatiivisia toimintamuotoja. Kärkihankkeenaan osaamisvaliokunta edistää uusien innovaatioiden syntymistä alueen yrityksiin yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Puheenjohtaja

Olli-Pekka Juoperi

Toimitusjohtaja
Humap Oy

Varapuheenjohtaja

Kaija Haapasaari

Oppisopimusjohtaja
Jyväskylän oppisopimuskeskus

JäsenetOta yhteyttä

Leena Räisänen

Koulutus- ja palvelupäällikkö
Keski-Suomen kauppakamari

050 555 9915
leena.raisanen@kauppakamari.fi