Kauppakamaripäivien terveiset yrityksille

Suomen 19 kauppakamaria ja Keskuskauppakamari kokoontuivat yhteisille kauppakamaripäiville Kotkaan syyskuussa. Kauppakamareiden tavoitteena on vapaa, vauras, avoin ja kilpailukykyinen Suomi, joka on paras aivan jokaiselle. Sellainen toimintaympäristö on paras myös elinkeinoelämälle ja yrityksille. Kauppakamareiden yli 20 000 jäsenestä muodostuu valtava äänitorvi, jota kuunnellaan ja arvostetaan. Yhteiset tavoitteemme toteutuivat hallitusohjelmassa kokonaisuudessaan hyvin.

Ratkaisuja Suomelle – kauppakamareiden eduskuntavaalitavoitteet toteutuvat hallitusohjelmassa kokonaisuudessaan hyvin

Kauppakamareiden tavoitteena on vapaa, vauras, avoin ja kilpailukykyinen Suomi, joka on paras aivan jokaiselle. Sellainen Suomi on paras toimintaympäristö myös elinkeinoelämälle ja yrityksille. Tarinamme sävy muuttuu kilpailukyvystä kilpailuetuun – tavoitteenamme on, että Suomessa yritystoiminnan harjoittaminen tuo kilpailuetua.

Kauppakamarien tavoitteet toteutuivat hallitusohjelmassa kokonaisuudessaan hyvin. Kauppakamareiden Ratkaisuja Suomelle -kokonaisuuden tavoitteista toteutui 76 prosenttia, kokonaisuudessaan 85 prosenttia toteutui tai suunta on oikea.

Hallitusohjelma vahvistaa Suomen kasvua, kilpailukykyä ja julkista taloutta. Talouden tasapainotus, Suomen siirtyminen Pohjoismaiselle työn linjalle työmarkkinauudistuksissa ja työllisyystoimissa ovat tärkeitä.

Tärkeä tavoite meille oli myös, ettei yritysten verotus kiristy. Vahva painotus investointeihin ja investointien luvitusten sujuvuus on tärkeä tavoitteemme. 4 miljardin euron investointipaketti vauhdittamaan kasvua ja panostukset liikenneinfraan ovat erittäin kannatettavia.

Yrittäjyyden, omistajuuden ja kilpailun edistäminen ovat niin ikään tärkeitä nostoja. Toimeenpano kuitenkin ratkaisee, hyvät linjaukset eivät saa vesittyä yksityiskohtien viilaamisessa. Kauppakamarit kirittävät toteutuksessa ja tarjoavat ratkaisuja toteuttamisen yksityiskohtiin.

Tee tärkeä näkyväksi Keskuskauppakamarin Ansiomerkillä, yritysjohdon ohjelmat ja Suuret päivät

Menestyvän yrityksen taustalla on osaavia, sitoutuneita työntekijöitä. Heitä on välillä hyvä pysähtyä kiittämään. Keskuskauppakamarin ansiomerkillä osoitat arvostustasi työntekijää kohtaan. Ansiomerkki myönnetään, kun haluat osoittaa arvostustasi työntekijää kohtaan.

Myöntämisperusteita ansiomerkeissä voivat olla työuran pituus, merkitykselliset työsuoritukset tai halu palkita työntekijä muusta syystä. Ansiomerkkejä on erilaisia. Vuosimerkki myönnetään työuran pituuden perusteella saman yrityksen palveluksessa tai itsenäisestä yrittämisestä tai luottamushenkilönä toimimisesta. Pronssinen ansiomerkki saatavilla nyt 5 vuoden työskentelystä saman työnantajan palveluksessa! Tutustu ansiomerkkeihin

Yritysjohdon ohjelmat ovat yritysjohdolle, hallitusten jäsenille ja julkisen sektorin päättäjille suunnattuja valmennuskokonaisuuksia. Laadukkaan sisällön lisäksi yritysjohdon ohjelmat luovat ja ylläpitävät luottamuksellisia vertaisverkostoja. Lue lisää

Suuret päivät ovat elinkeinoelämän päättäjille, yritysjohdolle ja asiantuntijoille suunnattuja vuosittaisia ajankohtaistilaisuuksia. Suurissa päivissä yhdistyvät ajankohtainen, laadukas seminaariohjelma ja laajat verkostoitumismahdollisuudet. Lisätietoja

Kauppakamarilta tukea yritysten ilmastotyöhön

Kauppakamarin jäsenenä saat tukea ilmastotyön tekemiseen. Hiilijalanjälki laskettu -merkillä osoitat, että yrityksesi hiilijalanjälki on laskettu, mikä on ensimmäinen etappi ilmastotyössä. Se lasketaan GHG-protokollan mukaan scope 1 ja scope 2 päästöt​. Kauppakamarin merkillä teet hiilijalanjäljen laskennan lopputuloksen näkyväksi, ja voit hyödyntää merkkiä viestinnässä ja sidosryhmien vaatimuksiin vastaamisessa​. Keskuskauppakamari tarjoaa excel-työkalun ja oppaan laskentaan sekä järjestää koulutuksia. Lue lisää

​​​​​​​Hiilijalanjälki laskettu -merkistä seuraava askel on Ilmastositoumus. Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeus myönnetään Suomessa toimivalle yritykselle, joka sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja asettaa päästövähennystavoitteet kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035. Lue lisää

Luotettava whistleblowing-järjestelmä:​ ilmoituskanava.fi

Vähintään 50 henkilöä työllistävien organisaatioiden tulee avata whistleblowing-ilmoituskanava väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen.​ Ilmoittajansuojelulaki velvoittaa perustamaan kanavan 17.12.2023 mennessä.​

Keskuskauppakamari tarjoaa tietoturvallisen ja kustannustehokkaan ratkaisun​, joka on helppokäyttöinen niin ilmoittajalle kuin ilmoitusten käsittelijöille​. Sen on myös anonyymi, ja vain valtuutetuilla käsittelijöillä pääsy ilmoituksiin​. Kanavassa on mahdollisuus keskustella ilmoittajan kanssa palvelussa Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava-palvelu auttaa täyttämään lain vaatimukset sekä ennakoimaan yritystoimintaan kohdistuvia uhkia.​ Lue lisää