Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ®-teemakoulutukset

TÄHÄN JOKU KIVA KUVA / BANNERI

--

Tällä hetkellä ohjelmassamme ei ole teemakoulutuksia.


Hallituksen työkalut talouden hallintaan​

Koulutuksessa käsitellään yhtiön kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstä. Koulutuksen jälkeen ymmärrät syvällisemmin, mitä informaatiota tilinpäätökseen sisältyy, miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja mitä hallituksen ylipäätään tulee ottaa selville tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Saat paljon käytännönläheisiä työkaluja yrityksen menestyksekkään talousraportoinnin ja ohjausjärjestelmien ymmärtämiseen. Saat myös kokonaiskuvan yrityksen strategiseen talousjohtamiseen, suunnitteluun ja seurantaan.

Hallitus ja strategian toteuttaminen​

HHJ-teemakoulutus strategiatyöstä koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivasta keskusteluista. Koulutuspäivä kirkastaa hallituksen mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian toteuttamisessa. Se lisää ymmärrystä ihmisiin vaikuttamisen merkityksestä strategian toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä sekä antaa käytännön esimerkkien ja case-harjoitusten kautta konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseen hallitustyön kautta.

Hallitus vastuullisuuden asialla

Tämä teemakoulutus päivittää hallituksen jäsenen tiedot yritysvastuun strategisesta merkityksestä yrityksen arvonluonnissa ja omistaja-arvon kasvattamisessa. Koulutus helpottaa strategisten yritysvastuutavoitteiden asettamista ja yrityksen vastuullisuustyön käynnistämistä ja kehittämistä. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi yritysvastuun keskeiset alueet ja niiden merkitys hallitustyössä sekä tutustutaan ajankohtaisiin trendeihin ja parhaisiin käytäntöihin.


Lisätiedot

Tuula Rahikainen

Koulutuspäällikkö
​​​​​​​Keski-Suomen kauppakamari
​​​​​​​puh. 050 473 1775 tai tuula.rahikainen@kskauppakamari.fi