Viestinviejät, kapulat, Z-sukupolvi ja maakunnan maine – Viestintävaliokunnan suunnittelun vuodesta toiminnan vuoteen

Olen ilolla toiminut Keski-Suomen kauppakamarin Viestintävaliokunnan puheenjohtajana vajaan vuoden ajan ja on aika paljastaa, mitä kaikkea hienoa meillä on työn alla keskisuomalaisten yritysten ja osaajien menestyksen eteen. Viestintävaliokunta on keskittynyt tänä vuonna suunnitteluun ja valmisteluun. Kaikki tietää, että hyvin suunniteltu on puoliksi jo tehty. Teimme valintaa ja keskitimme suunnittelun aiheisiin, joiden avulla edistämme sekä Keski-Suomen kauppakamarin tavoitteita että viestinnän ja markkinoinnin osaamista alueellamme, kirjoittaa Viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suvi Vuojolainen blogissa.

Keski-Suomen Viestinviejä -palkinto nostaa esiin maakunnan rohkeita viestintätekoja

Viestintävaliokunnan toiminnan vuosi käynnistyy Keski-Suomen Viestinviejä -palkinnon lanseeraamisella. Viestinviejä-palkinto myönnetään vaikuttavasta viestinnästä. Palkinto voidaan myöntää yritykselle, yhteisölle tai henkilölle, jonka viestintäteko on lisännyt maakunnan myönteistä näkyvyyttä. Kilpailu käynnistyy elokuussa 2024, jolloin julkaistaan kilpailun tarkemmat raamit yhteistyössä Keski-Suomen kauppakamarin ja Keskisuomalaisen kanssa. Etsimme rohkeita viestinviejiä, jotka ovat omalla panoksellaan vahvistaneet Keski-Suomen identiteettiä ja nostaneet esiin maakunnan parhaita puolia. Ehdotuksia kerätään ennakkoon valituilla kriteereillä Keskisuomalaisen verkkolomakkeella, jossa pyydetään perustelemaan valinta tiiviisti. Viestintävaliokunta tekee päätöksen palkinnon saajasta äänestämällä. Palkinnon saaja julkistetaan lokakuussa järjestettävässä tapahtumassa. Keski-Suomen Viestinviejä -palkinnon saajan hyväksi kehitetään erilaisia tekoja ja yhteistyömahdollisuuksia, kuten esimerkiksi medianäkyvyys palkinnon myöntämisen yhteydessä. Jatkossa Keski-Suomen Viestinviejä on pysyvä, valiokunnan vuosittain myöntämä palkinto.


Mentorointiohjelma "Kapula" käynnistyy syksyllä

Syksyllä käynnistyy Kapula-mentoriohjelma, joka vastaa tavoitteeseemme jakaa tulevaisuuden viestintä- ja markkinointiosaamista ja lisää nuorten osaajien kiinnittymistä työelämään. Puoli vuotta kestävän mentorointiohjelman pilotti käynnistyy lokakuussa 2024. Ohjelma yhdistää kokeneet viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset nuoriin, alalle pyrkiviin opiskelijoihin (JAMK, Gradia ja JYU). Tavoitteena on tukea mentoroitavan ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä sekä auttaa mentoroitavaa saavuttamaan tavoitteensa, kehittämään osaamistaan ja kasvamaan omalla alallaan. Mentoreina toimii joukko Viestintävaliokunnan kokeneita alan ammattilaisia, joilla on halua jakaa tietotaitoaan alueen nuorten osaajien hyväksi.

Viestintävaliokuntalaisia vierailulla Metsä Groupin Äänekosken tehtaan Pro Nemus -vierailukeskuksella.

Nuorten odotukset työyhteisö- ja johtamisviestinnälle

Nuorten, eli tulevaisuuden osaajien, vaatimukset yrityksille eroavat usein vanhemman sukupolven vaatimuksista. Sen vuoksi yritysten on tärkeää mukautua ja vastata eri sukupolvien odotuksiin ja tarpeisiin, jotta ne voivat houkutella ja pitää parhaat kyvyt työpaikoillaan.

Tämän vuoksi olemme Viestintävaliokunnassa suunnitelleet opinnäytetyötoimeksiannon, jossa selvitetään nuorten odotuksia organisaatioiden työyhteisö- ja johtamisviestinnälle. Opinnäytetyön tullaan kokoamanaan myöhemmin alueen yritysten hyödynnettäväksi.


Keski-Suomen brändityön tukeminen

Viestintävaliokuntamme osallistuu aktiivisesti myös Keski-Suomen liiton vetämään maakunnan brändityöhön. Tämä yhteistyö on tärkeä osa strategiaamme, sillä haluamme vahvistaa maakunnan brändiä ja lisätä sen vetovoimaa niin paikallisesti kuin kansallisesti. Tuemme brändityötä kommentoimalla suunnitelmia sekä toimimalla konkreettisten toimenpiteiden ja yhteistyöhankkeiden suunnittelun peilinä.

Ensimmäinen vuosi on ollut työteliäs, inspiroiva ja voimaannuttava. Viestintävaliokunnan kollegaverkostossa on valtava määrä osaamista ja mahtavaa asennetta. Kokouksissa on useamman kerran hiipinyt mieleen sanat: ”Jos kaikki organisaatioiden työntekijät olisivat viestintäalan ammattilaisia, olisi kaikki hyvin valmisteltua, selkeää ja jo tehty”.

Lämmin kiitos Viestintävaliokunnan jäsenille kuluneesta vuodesta ja kaikesta siitä pyyteettömästä työstä, jota olette tehneet valiokuntamme eteen!

Toivotan kaikille aurinkoista kesää, lepoa ja iloa!

Suvi Vuojolainen
Puheenjohtaja, Keski-Suomen kauppakamarin Viestintävaliokunta