Hartola-Oravakivensalmi-tieosuudelle rahoitus

Keski-Suomen saavutettavuuden kannalta tärkeä Valtatie 4:n Hartola-Oravakivensalmi-tieosuudelle myönnettiin rahoitus hallituksen lisätalousarviosta.

Valtatien 4 väli Hartola–Oravakivensalmi on toteuttamatta jäänyt osahanke valtatien 4 parantamisesta välillä Lusi–Vaajakoski. Hartolan kunnan alueella sijaitseva parannettava tieosuus on noin 12 kilometrin mittainen. Tarkempi sijainti on Vuorenkyläntien (mt 6134) liittymän ja Rusintien (mt 15056) pohjoisen liittymän välillä. Valtatien keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät (KVL 2013) suunnitteluosuudella ovat noin 6400 ajon/vrk ja raskaan liikenteen osuus on noin 15 %.

Hallituksen tiistaina 2.6. julkistetussa lisätalousarvioesityksessä tieosuuden parantamiseen on varattu 26 miljoonaa euroa.

Päijät-Hämeen liitto ja Keski-Suomen liitto, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen yrittäjät, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen kauppakamarit sekä Lahden teollisuusseura ry sekä SAK Keski-Suomi tekivät alkuvuodesta vetoomuksen, jossa vaadittiin nopeaa rahoituspäätöstä vt 4:n parantamiseen, sillä tiesuunnitelma oli vanhenemassa.

Tiesuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on valtatien liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden parantaminen siten, että ohitusmahdollisuudet ja liittymien turvallisuus paranevat. Samalla tien riskit pohjavesille vähenevät pohjavesisuojaukset toteuttamalla.

Lue lisää vetoomuksesta

Lue lisää tiesuunnitelmasta