Keskisuomalaisten yritysten verojalanjälki kasvoi vuonna 2016

Vuonna 2016 Keski-Suomeen rekisteröityjen yritysten toiminnasta kertyneet verotuotot ylittivät 850 miljoonaa euroa. Kasvua vuodesta 2015 oli noin 10 prosenttia. Maakunnan merkittävimmät verotuotot kertyivät teollisuuden, kaupan sekä rakentamisen aloilta.

Verojalanjäljessä on huomioitu yritysten tilittämät arvonlisäverot ja ennakonpidätys palkoista sekä yritysten maksamat yhteisöverot, työttömyysvakuutusmaksut ja työnantajan sairausvakuutusmaksut.

Keski-Suomeen rekisteröidyistä yrityksistä yli 10 200 maksoi ja tilitti veroja vuonna 2016. Työllisten lukumäärä oli noin 114 000.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen uskoo, että yritysten veronmaksu kantaa hedelmää aina yhteiskunnalliselle tasolle saakka.

”Menestyvä ja vastuullinen yritys ja yrittäjä, joka maksaa ja tilittää veroja, on merkki onnistuneesta yritystoiminnasta. Se on myös paras tae tuottaa hyvinvointia paitsi työntekijöille, myös koko yhteiskunnalle”, Hiltunen toteaa.

Yritysten verojalanjälki on kuitenkin yleisesti vielä melko tuntematon käsite.

“Yritysten veronmaksua tarkastellaan julkisuudessa aivan liian suppeasti. Yritystoiminta tuottaa yhteisöveroon nähden moninkertaisen verokertymän. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jääkään yritysten kustannukseksi ja rasitteeksi, ne kiistämättä syntyvät yritystoiminnan seurauksena”, toteaa Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell.

Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin Suuren Veroselvityksen alueellisesta kartoituksesta. Selvityksessä on tarkasteltu yritysten verojalanjälkeä eli yritysten maksamia ja tilittämiä veroja. Veroselvitys julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin joulukuussa.
​​​​​


Tervetuloa Keski-Suomen k​​​​​​auppakamarin Tilinpäätös- ja veropäivään Jyväskylässä 12.12. !

Tilaisuudessa saat jälleen tuoreimmat tiedot verotuksen ja kirjanpidon tulevista ja vireillä olevista muutoksista.

Ilmoittaudu mukaan