Kauppakamarit kokosivat listan Suomen tärkeimmistä liikennehankkeista - Keski-Suomesta viisi hanketta

Kuvituskuva: Pexels

Tavaroiden ja ihmisten liikkuminen kustannustehokkaasti, sujuvasti ja ympäristöystävällisesti on tärkeää niin kilpailukyvyn kuin päästövähennystenkin näkökulmasta. Kauppakamarit kokosivat merkittävimmät maantie-, raide-, ja vesiyhteyshankkeet yksiin kansiin, koska haluavat tukea valtakunnallisesti tehtävää 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Keski-Suomesta listauksessa on Valtatie 4 ja Valtatie 9 koskevia hankkeita sekä Jyväskylä-Tampere-kaksoisraide.

Keski-Suomen liikenneyhteyksillä on suuri merkitys valtakunnallisten ja kansainvälisten liikenneyhteyksien toimivuuteen.

”Toimivat liikenneyhteydet ovat äärimmäisen tärkeitä vientivetoiselle maakunnallemme. Vientialoillamme osuus maakunnan työpaikoista on noin kaksinkertainen verrattuna koko maan vastaavaan osuuteen. Keski-Suomen liikenneinfraa parantamalla kilpailukykyä voidaan vahvistaa merkittävästi niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Listasta ilmenee, että maantiekuljetukset ovat edelleen tärkeässä roolissa. Keski-Suomessa merkittävimmiksi tiehankkeiksi on nostettu Valtatien 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä–Äänekoski (Kuorejoki), Valtatien 4 parantaminen välillä Aholaita – Lohikoski sekä Valtatien 9 parantaminen Jyväskylän kohdalla. Myös alemmalla tieverkolla elinkeinoelämän kuljetukset on turvattava.

”Jyväskylän seutu on valtakunnallisesti tärkeä tavarakuljetusten ja henkilöliikenteen solmukohta. Tämänhetkisillä liikennejärjestelyillä Jyväskylässä on useita pullonkauloja, jotka haittaavat sekä henkilöliikennettä että elinkeinoelämän kuljetuksia ja siten heikentää yritysten kilpailukykyä”, Hiltunen sanoo.

Hiltunen nostaa erityisesti säännöllisesti ruuhkautuvan Vaajakoski-Kanavuori-välin, joka katkaisee valtatien 4 moottoriväyläjakson. Kiertoliittymien tulosuunnille muodostuu pahimmillaan useamman kilometrin mittaisia jonoja.

”Valtatie 4 kuuluu eurooppalaiseen TEN-T ydinverkkoon, mikä vaatii tietyn palvelutason vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä palvelutaso ei ole lähellekään riittävä, joten työt on aloitettava heti. Vaajakosken tiesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2021, joten rahoituspäätös tarvitaan pikaisesti. Jos ja kun Suomeen tulee EU:n elvytysrahaa, osa siitä täytyy ohjata Keski-Suomen liikennehankkeisiin”, Hiltunen sanoo.

Tavaroiden ja ihmisten liikkuminen sujuvasti on tärkeää päästövähennystenkin näkökulmasta. Tienpintojen paremmalla kunnolla ja oikea-aikaisella talvikunnossapidolla voidaan alentaa maantieliikenteessä syntyviä päästöjä.

”Ratkaisut päästötavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä niin, että se on yrityksille taloudellisesti kannattavaa ja kustannustehokasta. Pullonkaulat poistamalla ja liikennettä sujuvoittamalla myös liikenteen päästöjä saadaan alemmaksi”, Hiltunen painottaa.

Rataosuus Jyväskylä–Tampere kuuluu Suomen pääväyliin. Muun muassa Keski-Suomen metsä- ja metalliteollisuudelle toimivat raideyhteydet ovat elinehto. Kaksoisraide mahdollistaa lisäksi työssäkäyntialueen laajentamisen.

”Yksiraiteinen rataosuus Jyväskylästä Orivedelle on nykytilassa häiriöherkkä. Jos yhteys ei toimi, se aiheuttaa isoja haasteita yritysten toiminnalle”, Hiltunen sanoo.

Liikennehankelistauksen tarkoituksena on tunnistaa alueittain vaikuttavimmat toimenpiteet, joilla vientikulje­tusten tehokkuus voidaan varmistaa. Kauppakamariverkoston julkaisulla täydennetään kokonaiskuvaa liikenteen nykytilasta ja muutostarpeista, kattaen tasapuolisesti kaikki Suomen eri alueet ja niiden erityispiirteet.

Lue: Kauppakamarien liikennehankelistaus 2020​​​​​​​