Tekniikan alan diplomi-insinöörikoulutus on tärkeä elinkeinoelämälle

Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Hynninen ja Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keski-Suomen kauppakamari ja Keski-Suomen Yrittäjät pitävät Jyväskylän yliopiston tietotekniikan DI-koulutuksen käynnistämistä erittäin kannatettavana. Jyväskylän yliopisto hakee oikeutta laajentaa koulutusvastuutaan tekniikan alalle tieto‐ ja viestintäteknologiaan. Diplomi-insinöörien koulutus sijoittuisi informaatioteknologian tiedekuntaan.

Keski-Suomen kauppakamari ja Keski-Suomen Yrittäjät ovat molemmat tahoillaan esittäneet opetus- ja kulttuuriministeriölle puoltavan kannanoton Jyväskylän yliopiston koulutusaloitteeseen.

”Pidämme aloitetta tieto- ja viestintätekniikan alan insinöörien koulutuksesta erittäin kannatettavana ja tarpeellisena. Uusimuotoinen koulutus vastaa ohjelmistoalan osaajapulaan sellaisilla digitalisaatiokehityksen alueilla, joilla on voimakkaasti kasvavaa kysyntää”, sanoo Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski.

Näihin tarpeisiin Jyväskylän yliopiston profiili tarjoaa erityislaatuisen osaamispohjan esimerkiksi tietotekniikassa, matematiikassa, ihmistieteissä, hyvinvointitutkimuksessa ja kyberturvallisuudessa. Koulutusalan muutos myös harmonisoi tekniikan alan nimikkeiden käyttöä sekä lisää tieto- ja viestintäteknologian vetovoimaa opiskelijoiden ja työnantajien parissa.

Koulutus antaa lisäarvoa kokonaisuudessaan yleisesti elinkeinoelämän näkökulmasta sekä paikallisesti sekä valtakunnallisesti.

”Profiililtaan erityyppinen DI-koulutusohjelma vastaa koko elinkeinoelämän tarpeisiin tukien ja vahvistaen tarvittavaa osaamista sekä alueella että koko Suomessa. Keski-Suomessa, etenkin Jyväskylässä, harjoittelupaikkoja on hyvin tarjolla ja alan työllistymisnäkymät ovat myönteiset”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.


Lue lisää: Tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutus Jyväskylään