Johtamista muuttuvissa olosuhteissa


​​​​​​​Poikkeustilanteissa johtamisen merkitys korostuu. Oli kyseessä sitten koronavirusepidemia, yritysoston aiheuttama iso organisaatiomuutos taikka kriisinhallinta konfliktialueella. Tarvitaan selkeää suuntaa ja sen jatkuvaa kommunikointia.

Mitä muuttuvammat ja tuulisemmat olosuhteet, sitä tärkeämpää on, että päämäärä ja suunta on selvillä ja että siitä myös säännöllisesti viestitään työntekijöille. Organisaation eri tasoilla on huomattavasti helpompaa tehdä päätöksiä muutosten, kiireen ja paineenkin keskellä kun suunta ja toimintaperiaatteet ovat kirkkaat.

Muuttuvissa olosuhteissa myös työntekijöiden yksilöllisten vahvuuksien huomioinen ja hyödyntäminen on entistä tärkeämpää. Kun kukin saa tehdä työtä mahdollisimman paljon omilla vahvuusalueillaan, voidaan toiminnassa ja tuloksissa päästä aivan uudelle tasolle. Kun motivaatio ja sitoutuminen on vahvaa, yksilö ja tiimi voivat jopa ylittää itsensä.

Työskennellessäni Aasiassa kansainvälisessä monikulttuurisessa organisaatiossa sekä sittemmin suomalaisten yritysten kanssa on ollut silmiä avaavaa huomata, miten samanlaisia johtamisen haasteet ja toisaalta myös hyvän johtamisen kulmakivet ovat – toimialasta, kulttuurikontekstista, poliittisesta tilanteesta ja maanosasta riippumatta. Aina tarvitaan selkeää suuntaa, yhdessä sovittuja toimintamalleja sekä työntekijöiden osaamisen ja vahvuuksien vapauttamista käyttöön. Missä nämä toteutuvat, siellä yritykset ja organisaatiot ovat terveitä ja menestyvät – aikakaudesta ja koulutustasosta riippumatta.

Vuonna 2021 me Talementissa haluamme auttaa yrityksiä sekä Suomessa että kansainvälisesti entisestään kirkastamaan suuntaa ja vapauttamaan ihmisten yksilölliset vahvuudet mahdollisimman laajasti koko organisaation hyödyksi.


--

Heini Mäkilä
toimitusjohtaja, kouluttaja
Talement Oy
040 560 3102
heini.makila@talement.fi
In

​​​​​​​
Heinin tausta on terveydenhuollossa, organisaation johtamisessa ja henkilöstön kehittämisessä sekä kotimaassa että ulkomailla.


Talement In
Blogi: www.talement.fi/blogi/​​​​​​​​​​​​​​


Keski-Suomen johtajaverkoston tapaaminen 25.8.2021: Vahvuuksien johtaminen


Keski-Suomen johtajaverkoston 25.8. tapaamisella keskustellaan Heini Mäkilän johdolla, kuinka henkilöstön vahvuuksia johdetaan ja millaisilla työkaluilla ja valmiuksilla esimiehen tulisi toimia haastavissa tilanteissa. Luontaisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen auttaa saamaan henkilöstön kyvyt käyttöön – koko organisaation parhaaksi

​​​​​​​Keski-Suomen johtajaverkosto on vertaisfoorumi kaikenkokoisten organisaatioiden toimitusjohtajille, yrittäjille, päälliköille ja esimiehille. Verkostossa kuulet oppeja ja kokemuksia toisilta kollegoilta eri toimialoilta ja johtajuuden eri tasoilta. Samalla luot uusia tärkeitä kontakteja oman alueen yritysten edustajien kanssa. Johtajaverkostolla on Jyväskylän alueella erilaisissa ympäristöissä (tilanteen vaatiessa etäyhteydellä) viisi fasilitoitua tapaamista vuodessa sekä vapaamuotoiset sparraustiimit.

__