Miten teillä johdetaan?

Johtamisen moniulotteisuus haastaa esihenkilöitä yhä enemmän. Vaatimustaso johtamiselle kasvaa. Tarvitsemmeko lisää aikaa, tietoa vai kykyjä johtaa paremmin? Mikä on johtamisessa nykyaikana tärkeää?

--

Johtamisen haasteet vaikeuttavat työelämässä menestymistä. Epäselvät työtehtävät, heikko työilmapiiri sekä heikko esimiestyö aiheuttavat suunnattomasti ylimääräistä stressiä, joka heikentää jatkuvasti työtehoamme ja lisää mm. mielenterveydestä johtuvia sairauspoissaolojen määrää. Mikä siis avuksi?

Resursointi. Resursointi johtamiseen, merkityksellisyyden kasvattamiseen ja työnteon kehittämiseen niin, että se palvelee enemmän johdettavia. Onko esihenkilöillä riittävästi aikaa keskittyä johtamiseen vai meneekö suurin osa työajasta pakollisten tehtävien suorittamiseen? Ehtiikö johtaja pysähtymään johdettavien äärelle ja kysyä: Mitä sinulle kuuluu, voisinko auttaa sinua jotenkin?

Johtaminen on päivittäisiä kohtaamisia työtehtävien ohessa sekä erikseen varattuina aikoina. Siinä, missä hyvinvoinninkin valinnat ovat päivittäisiä, ovat myös johtamisen valinnat. Hyviä valintoja ei tehdä stressaantuneina eikä kiireessä, siksi vaaditaan parempaa resursointia. Meillä pitää olla aikaa pysähtyä asioiden äärelle ja kysyä myös aidosti: Mitä sinulle kuuluu? Tuo kysymys voi viedä johtajalta vain pienen hetken, mutta säilyä johdettavan mielessä pitkään luottamusta, välittämistä ja merkityksellisyyttä lisäten.

Nuorena asiantuntijana olen huolissani siitä, mihin myllyyn meidät heitetään, kun siirrymme työelämään. Meitä opetetaan viimeisimmän tiedon mukaan johtamaan ihmisiä moniulotteisesti ja ihmisläheisesti, mutta se kaikki pitäisi tehdä kiireessä. Samaan aikaan työelämässä, jopa samoissa työpaikoissa on johtajia, joiden johtamiskäsitys on 1900-luvun alun taylorismissa. Ihminen ei ole ollut, eikä ole mekaaninen johdettava, vaan moniulotteinen tunteita kokeva nisäkäs. Ihmisen johtaminen vaatii aikaa ja resursseja sekä ymmärrystä, jotta yhteiskunta ja työelämä voi hyvin.

Olen valmis ihmisläheisempään johtamiseen ja uskon sen tuovan enemmän hyvää, kuin mekaaninen suorittaminen. Työ on parhaimmillaan hyvää elämää tukeva elämän osa alue. Elämä ei ole vain suorittamista ja työtä varten.

Elävä työelämä. Täältä tullaan!

--

Kirjoittaja

Jere Karjalainen

Liiketalouden Uudistuvan johtamisen tradenomi opiskelija Jyväskylän Ammattikorkeakoulu


Jeren opinnot suuntautuvat erityisesti henkilöstöjohtamiseen sekä esihenkilötyöhön osana kannattavaa pitkäaikaista ja hyvinvoivaa liiketoimintaa.​​​​​​​ Jere on siis tulevaisuuden ihmisläheinen johtaja. Hänen kokemukset pohjautuvat erityisesti hoitoalan aikaisempiin työkokemuksiin johtamisesta ja johdettavana olemisesta.

Lue lisää Jeren ajatuksista LinkedInistä

--

​​​​​​​--


Jere Karjalainen saapuu Keski-Suomen johtajaverkoston tapaamiseen kertomaan, mitä hän ja hänen ikäpolvi odottavat johtamiselta:

Sukupolvet kohtaavat työelämässä - Miten luodaan silta nuorten tekijöiden ja kokeneiden konkareiden välille?

​​​​​​​
Aika: Keskiviikko 14.2.2024 klo 14.00–17.00
Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, pääkampus, Kasvosali C119.


Miten me eri sukupolvien edustajat pärjäämme yhdessä nykyisessä työympäristössä? Osaatko sinä johtaa nuorempia sukupolvia niin, että he sitoutuvat alalle?

Eri sukupolvista koostuva työyhteisö, joilla on erilainen kokemuspohja ja osaaminen, parhaimmillaan tukevat toisiaan. Helmikuun johtajaverkoston tapaamisella jaetaan kokemuksia ja opitaan asiaan hyvin perehtyneiltä neljältä asiantuntijalta, miten rakennamme yhdessä sukupolvien kohtaamista työelämässä, sekä houkuttelevan ja sitouttavan työkulttuurin.

Hyppää mukaan johtajaverkoston keskusteluun oivaltamaan ja vaikuttamaan: Ravistellaan uskomuksia vallasta, yksilöllisyydestä, hyvinvoinnista ja tulevaisuuden kestävästä työelämästä!​​​​​​​


​​​​​​​Johtajaverkosto

Johtajaverkosto on vertaisverkosto kaikenkokoisten organisaatioiden toimitusjohtajille, yrittäjille, päälliköille ja esihenkilöille Keski-Suomen alueella. Verkoston tapaamisissa pääset hetkeksi hengähtämään arjesta toisten johtajien seurassa ja kuulemaan samalla, miten kollegat toimivat erilaisissa johtamisen tilanteissa. Bonuksena saat uusia kontakteja, mahdollisesti jopa uusia asiakkuuksia.


Tulevat tapaamiset​​​​​​​

  • Ke 14.2.2024 klo 14.00–17.00

  • Ke 3.4.2024 klo 14.00–17.00

  • Ke 22.5.2024 klo 14.00–17.00

  • Ke 25.9.2024 klo 14.00–17.00

  • Ke 27.11.2024 klo 14.00–17.00​​​​​​


​​​​​​​Lisäksi sparraustiimit tapaavat
vapaamuotoisesti lounaalla, kahvilla, vierailemalla toistensa yrityksissä tms.

Voit liittyä verkostoon mukaan silloin kun sinulle parhaiten sopii. Tapaamiset järjestetään Jyväskylän alueella erilaisissa ympäristöissä, mutta aina voi olla mukana myös etäyhteydellä. Teemat ja asiantuntijat määräytyvät mukana olevien johtajien toiveiden perusteella.
​​​​​​​

--