Palautekulttuuri ja haastavat tilanteet

Usein kuultu fraasi on, että henkilöstö on yhtiömme tärkein voimavara. Liiketoiminta perustuu ihmisiin sekä heidän osaamiseensa ja oikeampaa olisikin sanoa, että henkilöstö on yhtä kuin yritys. Kaikki ihmiset haluavat onnistua työssään ja tuntea tekevänsä jotain tärkeää ja arvostettua sekä olevansa pystyviä ja hyväksyttäviä. Valta oman työn tekemisestä, vastuu omasta työtehtävästä ja edellytykset työn tekemiselle ovat myös tärkeitä elementtejä hyvässä työtehtävässä.


Organisaatiomuutoksissa työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät tarpeen tyydytyksen osa-alueet joutuvat erityisesti koetukselle. Työntekijöiden mielekkäät kertomukset auttavat kuitenkin selviämään muutoksistakin. Jos kertomukset jostain syystä eivät olekaan enää mielekkäitä, hyvinvointitarinat väkisinkin loppuvat. Henkilöstöllä täytyy siis olla positiivisia kertomuksia, jotka mahdollistavat muutostilanteiden kohtaamisen.

Tarinallisuuden lähtökohtana on, että ihmisen tieto maailmasta ja käsitys omasta itsestään on jatkuvasti muuttuva kertomus, joka rakentuu yhä uudelleen ja muuttaa muotoaan koko ajan. Ei ole olemassa yhtä oikeaa todellisuutta, vaan paremminkin on olemassa eri tavoilla ihmismielissä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa konstruoituvia todellisuuksia.

Vaikka organisaatiossa tarvitaan jokaista johdosta työntekijään, kaikkien ei tarvitse istua joka ikisessä palaverissa. Tärkeintä on ottaa kaikki työntekijät henkisesti mukaan prosessiin – suomeksi sanottuna pitää ihmisinä. Yrityksen johto voi vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin kuuntelemalla alaisiaan. On vain valitettavan vähän johtajia, jotka osaavat ottaa palautetta vastan. Toisaalta myös työntekijöiden täytyisi entistä aktiivisemmin kertoa kokemuksistaan.

Hyvässä organisaatiossa ihminen nähdään kokonaisena; kokonaisuutena, joka pitää sisällään fyysisen, rationaalisen, emotionaalisen ja henkisen puolen. Tieteellisesti tämän saman voisi todeta, että tällaisen johtamisen malli perustuu postmoderniin lähestymistapaan. Tällaisen näkemyksen mukaan johtajien tulee tunnistaa oma rajoittuneisuutensa. Heidän on tiedostettava, ettei kenelläkään ihmisellä ole kaikkien asioiden ylitse omaavaa näkökulmaa ja ymmärrystä. Tässä ajatusmallissa johtajuus onkin kaikkien asia, jossa johtaja on vain suunnan näyttäjä, joka valtuuttaa ja antaa voimaa sekä tukee muita organisaation jäseniä. Kentän äänen kuunteleminen on myös tärkeää, eli henkilökunnalta tulleiden vihjeiden, ehdotusten ja myös vastustavien kommenttien huomioon ottaminen. Jos organisaatiota ja muutosta yritetään johtaa pelkästään ylhäältä alaspäin ilman henkilöstön kuuntelemista, niin suurella varmuudella ei päästä hyvään lopputulokseen.

--

​​​​​​​--


Jari toimii asiantuntijana Keski-Suomen johtajaverkoston 16.11.2022 tapaamisella, jolloin keskustelun aiheena on palautekulttuuri ja haastavat tilanteet.

Jari Syrjälä, KTT, DOS
HR Palvelu J. Syrjälä


Jari on ollut suurimman osan 46 vuoden työurastaan henkilöstöjohtajana ja -päällikkönä useissa eri kansainvälisissä ja kansallisissa yrityksissä. Viimeisimpänä hän vastasi ALVA-yhtiöiden henkilöstöhallinosta. Pitkällä työurallaan hän on ollut mukana yli 150 yrityskaupassa ja liikkeenluovutuksessa vastaamassa siirtyvään henkilöstöön liittyvästä integraatiosta. Nyt eläkkeelle jäätyään hän jatkaa mukana työelämässä yrittäjänä. Erilaiset yritysjärjestelyihin liittyvät henkilöstöanalyysit, palkkarakennemuutokset ja ylipäätään henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät kuuluvat edelleen hänen arkeensa.

Syrjalajari1@gmail.com
Puh. 046 8514616​​​​​​​


Tervetuloa mukaan seuraavalle Keski-Suomen johtajaverkoston tapaamiselle!

​​​​​​​
​​​​​​​Teema: Palautekulttuuri ja haastavat tilanteet
Aika: Keskiviikko 16.11. klo 14.00–17.00
Paikka: Learning Cafe, Jyväskylä / etäyhteydellä

Keskiviikkona 16.11. johtajaverkoston tapaamisella kuullaan oppeja ja keskustellaan organisaatioiden palautekulttuureista ja haastavista tilanteista. Tule mukaan oppimaan aiheesta asiantuntijaltamme, blogin kirjoittajalta KTT, DOS Jari Syrjälältä sekä keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia teemasta Keski-Suomen alueen muiden johtajien ja esihenkilöiden kanssa.
​​​​​​​

Johtajaverkosto

Johtajaverkosto on vertaisverkosto kaikenkokoisten organisaatioiden toimitusjohtajille, yrittäjille, päälliköille ja esihenkilöille Keski-Suomen alueella. Verkoston tapaamisissa pääset hetkeksi hengähtämään arjesta toisten johtajien seurassa ja kuulemaan samalla, miten kollegat toimivat erilaisissa johtamisen tilanteissa. Bonuksena saat uusia kontakteja, mahdollisesti jopa uusia asiakkuuksia.


Tulevat tapaamiset​​​​​​​

  • ​​​​​Ke 15.2.2023 klo 14.00–17.00

  • Ke 29.3.2023 klo 14.00–17.00

  • Ke 10.5.2023 klo 14.00–17.00

  • Ke 27.9.2023 klo 14.00–17.00

  • Ke 22.11.2023 klo 14.00–17.00​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​Lisäksi sparraustiimit tapaavat
vapaamuotoisesti lounaalla, kahvilla, vierailemalla toistensa yrityksissä tms.

Voit liittyä verkostoon mukaan silloin kun sinulle parhaiten sopii. Tapaamiset järjestetään Jyväskylän alueella erilaisissa ympäristöissä, mutta aina voi olla mukana myös etäyhteydellä. Teemat ja asiantuntijat määräytyvät mukana olevien johtajien toiveiden perusteella.
​​​​​​​

--