Valjasta viestinnän ja markkinoinnin osaaminen yrityksesi menestykseksi osana hallitustyötä

Onnistunut viestintä ja markkinointi on yksi avaintekijöistä yrityksen menestyksessä. Vaikka tuote tai palvelu olisi miten hyvä, mutta jos viesti ei tavoita eikä puhuttele oikeaa kohderyhmää, ketä se hyödyttää? Yritysten kannattaa valjastaa viestintäosaaminen myös osaksi hallitustyöskentelyä, jolloin yritys saa kokonaisvaltaisemman näkemyksen markkinoista, asiakkaista ja brändistä ja parantaa sitä kautta päätöksentekoa ja strategista suunnittelua, kirjoittaa Keski-Suomen kauppakamarin viestintäpäällikkö Viivi Sakkara.

Viime aikoina olen ilokseni saanut kuulla monesta suunnasta, että yrityksissä kaivataan hallitukseen viestinnän ja markkinoinnin osaamista. Vaikka osa yrityksistä onkin havahtunut osaamistarpeeseen, ei tätä yhtä menestystekijää ole kuitenkaan hyödynnetty riittävästi. Onko yrityksessänne toimiva hallitus, jossa on eri alojen asiantuntijoita?

Osaava hallitustyö on yksi menestyksekkään yrityksen kulmakivistä. Hallitus tarkastelee yrityksen liiketoimintaa pitkän aikavälin strategisella tähtäimellä. Sen tehtävänä on arvioida markkinoiden kehitystä, kilpailuympäristöä ja riskejä sekä ohjata liiketoimintaa oikeaan suuntaan.

Monen menestyvän yrityksen taustalla onkin, että hallitustyöstä on otettu hyöty irti. Olennaista on, että kokoonpanossa on asiantuntijoita eri osaamisalueilta, yrityksen strategian ja tavoitteiden mukaisesti.

Onko yrityksenne hallituksessa viestinnän ja markkinoinnin osaamista? Jos ei vielä, on lukuisia syitä, miksi kannattaisi.

Viestinnän ja markkinoinnin osaaja taitaa brändin rakentamisen ja maineenhallinnan. Alan ammattilainen tuo hallitukseen näkemystä asiakaskokemuksesta ja asiakaslähtöisyydestä, mikä auttaa yritystä ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia sekä kehittämään strategioita asiakassuhteiden vahvistamiseksi.

Myös kriisinhallintatilanteissa viestinnän osaaja on erityisen tärkeässä roolissa. Viestintä on tärkeää ottaa mukaan strategiseen suunnitteluun alusta asti – eikä vasta sitten, kun maito on kaatunut. Niin käy kuitenkin joskus. Hallituksessa oleva henkilö, joka on taituri viestinnässä, voi auttaa minimoimaan vahinkoja yrityksen maineelle näissä tilanteissa.

Viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen tuo hallitukseen näkemystä markkinatrendeistä ja innovaatioista. Tieto siitä, miten markkinat kehittyvät ja mitä kilpailijat tekevät, on arvokasta päätöksenteossa ja strategisessa suunnittelussa. Alan osaaja voi auttaa yritystä hyödyntämään myös digitalisaatiota tehokkaammin.

Kokonaisuudessaan viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisen avulla yritys voi siis saada kokonaisvaltaisemman näkemyksen markkinoista, asiakkaista ja brändistä. Kun hallitukseen valjastetaan viestinnän ja markkinoinnin osaaja, voi yritys parantaa päätöksentekoa ja strategista suunnittelua.

Kun etsit alan osaajaa hallitukseen, suosittelen lämmöllä tutustumaan Viestintävaliokuntaan. Valiokunnassa on rautaisia alan osaajia, joilla on kokemusta rutkasti.

Ota kaikki hyöty irti hallitustyöstä yrityksesi menestyksessä!

Kirjoittaja: Viestintäpäällikkö Viivi Sakkara Keski-Suomen kauppakamarista. Organisaatiosta, jonka hallituksesta löytyy viestinnän ja markkinoinnin osaamista.


Haluatko oppia hyödyntämään hallitustyötä yrityksessäsi entistä paremmin tai kehittää omaa hallitustyöosaamistasi?

Seuraava Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssi 8.5.-4.6.2024, tervetuloa mukaan!