HB-betoniteollisuus valaa kasvunsa sijoittamalla tulevaisuuteen

​Keskisuomalaisessa kaupunkikuvassa HB-Betoniteollisuuden tuotteet näkyvät niin omakotitalojen pihoissa kuin suurissa infrahankkeissakin, kuten uuden keskussairaalan työmaalla.

HB-BETONITEOLLISUUS on yksi keskisuomalaisen liike-elämän vakiintuneimmista yrityksistä. Sen juuret ovat 1960-luvulta, jolloin yrityksen nykyisen toimitusjohtajan Virpi Niemisen isoisä, rakennusmestari Armas Harju, perusti Harjun Betoni Oy:n. Toiminta kuitenkin alkoi jo edellisellä vuosikymmenellä Keljossa. Nieminen kertoo, että HB-Betoniteollisuus on vahvasti keskisuomalainen toimija, joka on täysin kotimaisessa omistuksessa. Jossain määrin voidaan puhua edelleen myös perheyrityksestä, vaikka vähemmistöomistajia on myös alkuperäisen omistajasuvun ulkopuolelta. Kaikkia perinteisen perheyrityksen arvoja Nieminen ei kuitenkaan allekirjoita. – Markkinatalous ei anna enää armoa täysin perinteiselle perheyritykselle. Sanoisin, että olemme perheyritys modernilla, järkevään talouteen katsovalla otteella.

HB-BETONITEOLLISUUS on pitkän historiansa aikana kokenut käytännössä koko nykymuotoisen Suomen historian yhteiskunnalliset ja taloudelliset murrokset. Yrityksessä eletään tälläkin hetkellä muutoksen aikaa. Vuoden 2008 talouskriisistä yrityksessä on selvitty esimerkiksi tekemällä tulevaisuuden tuottoon tähtääviä investointeja. Vuotta 2017 Nieminen kuvailee käänteen vuodeksi, ja odottaa nyt orastavan maltillisen kasvun piristyvän seuraavana vuonna selvästi.

– Joillain yrityksillä voi olla suurten tuottojen, mutta myös suurten riskien strategioita. Meidän strategiamme sen sijaan on pyrkiä turvaamaan sekä työpaikat että yrityksen toiminta oikeantasoisella kannattavuudella. Nieminen kokee ehdottomasti, että HB-Betoniteollisuus on merkittävä osa Keski-Suomen asemaa kasvun maakuntana. Yritys työllistää suoraan reilut sata henkilöä, alihankkijoita viitisenkymmentä ja sen välillinen työllistävä vaikutus on merkittävä. Nieminen kiittelee erityisesti pitkäaikaisia alihankkija- ja työsuhteita, joista pisimmät ovat jo periytyneet isältä pojalle.

– Ilman hyvää ja lojaalia alihankintaverkostoamme ja työvoimaamme ei olisi koko yritystäkään.020 788 1800
etunimi.sukunimi@hb-betoni.fi
Perustettu: 1963
Ala: Betonituotteiden valmistaja
www.hb-betoni.fi
Laadukkaat betonituotteet
Suomessa valmistettuna