Keskisuomalaiset hyvinvointiteot valloittamaan maailmaa

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä, tuttavien kesken KeHO, on uusi hyvinvointialan yhteistyöverkosto, jossa myös Keski-Suomen kauppakamari on mukana . Tekemisen meininki ja kovatasoisten osaajien yhteenliittyminen on jo herättänyt huomiota niin maakunnassa kuin valtakunnallisestikin. Maanantaina 13.11. KeHO oli tapaamassa maakuntajohtaja Tapani Mattilaa.

"Keski-Suomessa on jopa maailmanluokassa ainutlaatuista hyvinvointiosaamista. Täällä on panostettu jo pitkään hyvinvointiin ja sairauksien ennaltaehkäisyyn, siis elämänlaatuun. Mukana ovat olleet niin tutkimus- ja koulutussektori kuin yrityksetkin. Meillä on jo useita huikeita menestystarinoita ja lisää tulossa. Myös järjestöissä ja luonto- tai kulttuurialalla tehdään erinomaista työtä", kehuu Mattila.

Maakuntajohtajalla olikin KeHOlle tärkeä tehtävänanto:

"Keski-Suomelle sopisi luontevasti terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen erityistehtävä, siinä missä yliopistollisten sairaaloiden rooli painottuu sairauksien hoitamiseen. KeHOlla on hyvät valmiudet ratkaista, miten tehtävä käytännössä hoidettaisiin."

Maakuntajohtaja kutsui KeHOn mukaan myös maakuntaohjelman 2018-21 toteutukseen ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Hyvinvoinnilla on keskeinen rooli kummassakin.

Maakuntajohtajan avaus sai innostuneen vastaanoton:

"KeHOn tavoitteena on yhteistyön avulla luoda uusia mahdollisuuksia. Osaamisen puolesta olemme jo monessa asiassa maailman huipulla ja asenne on kohdallaan. Meillä on hyvät eväät niin maailmanvalloitukseen kuin vahvan kansallisen toimijan rooliinkin", sanoo KeHOn projektipäällikkö Janne Laitinen.

Lue lisää KeHosta