Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO

Olemme mukana Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymässä KeHO:ssa, jonka päämääränä on ihmisten terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen.

Keski-Suomen kauppakamari on mukana KeHo:ssa eli Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymässä. KeHO on keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia yhteen kokoava monialainen verkosto.

Tavoitteena on, että Keski-Suomessa toimii kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä. KeHO on uusi verkosto, joka luo yhteistyömahdollisuuksia, jakaa tietoa ja yhdistää eri toimijoita terveyden ja hyvinvoinnin saralla.

Verkostoon on sitoutunut 16 toimijaa ja yhteensä noin 70 asiantuntijaa. KeHO:ssa mukana ovat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Hippoksen kehitys Oy, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän Urheiluakatemia, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Suomen Yrittäjät ry, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Metsähallitus.

Keski-Suomen kauppakamari on mukana KeHO:ssa tuomassa yritysten äänen kuuluviin ja toimii linkkinä yritysten ja KeHO:n välillä. Keski-Suomessa on valmiiksi paljon hyvinvointiin erikoistuneita yrityksiä sekä käynnissä olevien uusi sairaala- ja Hippos-hankkeiden johdosta on luontevaa, että hyvinvoinnin osaamiskeskittymä luodaan juuri Keski-Suomeen. Keski-Suomen kauppakamari on luomassa yhteyksiä yritysten ja sidosryhmien välille ja osallistuu alueen markkinointityöhön. Keskisuomalaisilla hyvinvointiyrityksillä ja -innovaatioilla on mahdollisuus menestyä maailmanlaajuisesti, joista hyviä esimerkkejä lukuisten joukosta ovat sykeanalyysejä hyvinvointiin ja urheiluun tekevä Firstbeat sekä ilmaa puhdistavia älyviherseiniä valmistava Naava.