Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO

KeHO on Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä, joka kokoaa yhteen keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia. KeHOn päämääränä on ihmisten terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen.

Verkostoon on sitoutunut muun muassa seuraavat toimijat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Hippoksen kehitys Oy, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän Urheiluakatemia, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Suomen Yrittäjät ry, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Metsähallitus.

Keski-Suomessa on jo paljon hyvinvointiin erikoistuneita yrityksiä sekä käynnissä olevien uusi sairaala- ja Hippos-hankkeiden johdosta on luontevaa, että hyvinvoinnin osaamiskeskittymä luodaan juuri Keski-Suomeen.


tyhjä