Rahoitus

Kansainvälistymiseen on saatavilla erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin

Maailmanlaajuinen koronapandemia näyttää yhä vain jatkuvan ja tilanteen pitkittyminen aiheuttaa yrityksille monenlaisia haasteita. Yritysten kannattaa tutustua ja hyödyntää tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä toimintansa turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Ohessa tiivis kooste koronarahoituksista ja myös muista julkisista rahoituslähteistä ja palveluista yritystoiminnan kehittämistä varten. Jutussa kooste myös vientiin ja kansainvälistymiseen saatavilla olevasta rahoituksesta.​​​​​​​


Muistilista, kun haet rahoitusta:

Oltava kuten käyntikortti, aina takataskussa.

Valmistaudu tapaamiseen rahoittajien kanssa aina hyvin etukäteen.

Ota mukaan ja valmistele ainakin seuraavat asiat:

 • tilinpäätöstiedot 2-3 vuodelta
 • kassavirtalaskelmat
 • budjetti/ ennusteet: mieti etukäteen, mihin budjetti perustuu
 • liiketoimintasuunnitelma aloittelevalle yritykselle (pyydä apua tilitoimistosta, tilintarkastajalta tai uusyrityskeskuksesta)
 • rahoitussuunnitelma, mieti oman pääoman osuus etukäteen
 • yrityksen markkina- ja kilpailutilanne analyysi nyt ja tulevaisuudessa
 • osoita asiakaskontaktit sekä tilauskanta
 • mieti vakuudet
 • ole mahdollisimman ajoissa yhteydessä rahoittajiin
 • pyri saamaan kaikki rahoittajat samanaikaisesti palaveriin
 • ole avoin ja rehellinen
 • omistajan sitoutuminen rahoitukseen

Horizon Europe


Kyseessä on maailman suurin rahoituspotti, joka suunnataan tutkimuksen ja innovoinnin kehittämiseen Euroopassa. Se tarjoaa rahoitusta tukemaan yrityksen tuotekehitystä ja kv-kasvua sekä tutkijoiden huippututkimusta ja liikkuvuutta esim. työskentelyä yrityksissä. Se on tarkoitettu uuden tiedon tuottamiseen, uusien palveluiden, tuotteiden, prosessien sekä liiketoimintaidean jalostamiseen. Lisäksi se tarjoaa yhteistyötä, asiakkaita, markkinoita ja kasvulle tärkeitä verkostoja. Vuosina 2021-2027 on jaossa 95 miljardia euroa.

Yrityksille on mahdollisuuksia monessa paikkaa. Ohjelman rakenne on kolmepilarinen:

 1. Perustutkimus
  1. Yrityksille osioita, esim. tutkijaliikkuvuusosioita: jos haluaa tehdä tuotekehitystä, ja ei löydy yrityksestä osaamista, voi palkata ulkomaisen osaajan yritykseen. Jos on hyvä suunnitelma, voi saada 100 prosentin rahoituksen
  2. Voi hakea: tutkijat, yritykset


 1. Yhteiskunnalliset haasteet ja teollisuusteknologiat, teollisuuden kilpailukyky
  1. klusteriohjelmat: terveys, turvallisuus, digi, avaruus, ilmasto, energia, liikkuvuus, biotalous, ruoka
  2. Kussakin klusterissa alkaa 100-200 hakua
  3. Voi hakea: yritykset, tutkijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, järjestöt, säätiöt, viranomaistahot jne. suurien globaalien haasteiden ratkaisujen etsintään ja kehittämiseen
 2. Innovatiivinen Eurooppa
  1. Euroopan innovaationeuvosto
  2. pk-instrumentin rahoitusta: pk-yritysten yksittäisten merkittävien, lähellä kaupallistamisvaihetta olevien innovaatioiden rahoittamista
  3. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti: koulutusta, verkostoja tarjota, painottuen alkuvaiheeseenELY-keskus auttaa kehittämään yritystoimintaa, laittamaan viennin edellytykset kuntoon ja aloittamaan viennin. Siihen soveltuu ELY-keskuksen kehittämisavustus, maaseuturahoitus (sijainnista riippuen) ja yritysten kehittämispalvelut.

Näin haet
ELY-keskuksen rahoitusta hakiessa on yrityksen aina esitettävä seuraavat tiedot:


 1. Yrityksen ikä
 2. Tuotteet, asiakkaat, jakelu, markkinointi, IPR, kumppanit
 3. Liikevaihto
 4. Luottoluokitus
 5. Resurssit, omarahoitusBusiness Finland tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita. Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.


Finnpartnership

Finnpartnership tarjoaa rahoitusta vientihankkeille, joissa on kehitysyhteistyönäkökulma.

Tukea voi hakea suomalainen yritys tai muu toimija. Tukea voidaan myöntää kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Liikekumppanuustuki on tarkoitettu tällaisen hankkeen selvitys- ja koulutusvaiheisiin. Tuettavilla hankkeilla tulee olla myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaassa.

Liikekumppanuustuki on lähtökohtaisesti de minimis -tukea. Tästä voidaan kuitenkin poiketa tietyin perustein.

Liikekumppanuustukea haetaan määrämuotoisella hakulomakkeella ja sen liitteillä.

Liikekumppanuustuen julkisen luonteen vuoksi tuen hakijan nimi, toimiala sekä tuen määrä ovat julkisia.


EU tukee yrityksiä myös suoraan.


Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA).


Joukkorahoitus ja muita rahoitusvaihtoehtoja

Yhteisörahoitus eli joukkorahoitus on viime aikoina maailmalla yleistynyt tapa hakea rahoitusta erilaisille projekteille. Kätevin tapa hakea joukkorahoitusta on esitellä projekti palveluntarjoajan internet-sivustolla.


Dealflow.fi: innovaattoreiden ja rahoittajien kohtaamispaikka verkossa

Business Finlandin pari vuotta sitten lanseeraama Dealflow.fi on avoin kaikille kotimaisille yrityksille, joilla on valmis tuote tai kilpailukykyinen innovaatio ja tähtäimessä kansainvälinen kasvu. Yritys saa arvokasta näkyvyyttä sijoittajakentässä, sillä palvelussa on n. 530 aktiivisesti seuraavaa sijoittajaa.