Rahoitus

Kansainvälistymiseen on saatavilla erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Muistilista, kun haet rahoitusta:

Oltava kuten käyntikortti, aina takataskussa.

Valmistaudu tapaamiseen rahoittajien kanssa aina hyvin etukäteen.

Ota mukaan ja valmistele ainakin seuraavat asiat:

 • tilinpäätöstiedot 2-3 vuodelta
 • kassavirtalaskelmat
 • budjetti/ ennusteet: mieti etukäteen, mihin budjetti perustuu
 • liiketoimintasuunnitelma aloittelevalle yritykselle (pyydä apua tilitoimistosta, tilintarkastajalta tai uusyrityskeskuksesta)
 • rahoitussuunnitelma, mieti oman pääoman osuus etukäteen
 • yrityksen markkina- ja kilpailutilanne analyysi nyt ja tulevaisuudessa
 • osoita asiakaskontaktit sekä tilauskanta
 • mieti vakuudet
 • ole mahdollisimman ajoissa yhteydessä rahoittajiin
 • pyri saamaan kaikki rahoittajat samanaikaisesti palaveriin
 • ole avoin ja rehellinen
 • omistajan sitoutuminen rahoitukseen

ELY-keskus auttaa kehittämään yritystoimintaa, laittamaan viennin edellytykset kuntoon ja aloittamaan viennin. Siihen soveltuu ELY-keskuksen kehittämisavustus, maaseuturahoitus (sijainnista riippuen) ja yritysten kehittämispalvelut.

Näin haet
ELY-keskuksen rahoitusta hakiessa on yrityksen aina esitettävä seuraavat tiedot:


 1. Yrityksen ikä
 2. Tuotteet, asiakkaat, jakelu, markkinointi, IPR, kumppanit
 3. Liikevaihto
 4. Luottoluokitus
 5. Resurssit, omarahoitusBusiness Finland tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita. Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.


Finnpartnership

Finnpartnership tarjoaa rahoitusta vientihankkeille, joissa on kehitysyhteistyönäkökulma.

Tukea voi hakea suomalainen yritys tai muu toimija. Tukea voidaan myöntää kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Liikekumppanuustuki on tarkoitettu tällaisen hankkeen selvitys- ja koulutusvaiheisiin. Tuettavilla hankkeilla tulee olla myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaassa.

Liikekumppanuustuki on lähtökohtaisesti de minimis -tukea. Tästä voidaan kuitenkin poiketa tietyin perustein.

Liikekumppanuustukea haetaan määrämuotoisella hakulomakkeella ja sen liitteillä.

Liikekumppanuustuen julkisen luonteen vuoksi tuen hakijan nimi, toimiala sekä tuen määrä ovat julkisia.


EU tukee yrityksiä myös suoraan.


Finnvera

Vientiluotot ja korontasaus

Finnveran tytäryhtiö, Suomen Vientiluotto Oy, tarjoaa yhdessä Finnveran kanssa viejille ja rahoituslaitoksille kansainvälisesti kilpailukykyisiä vienninrahoituspalveluja. Vientiluoton tuotteita ovat:

 • vientiluottojen rahoitus
 • korontasaus
 • luotonantajana toimiminen


Julkisesti tuettuja vienninrahoituspalveluja myönnetään pääomatavaroiden sekä konsultti- ja suunnittelupalveluiden rahoittamiseen. Rahoituspalvelujen myöntäminen edellyttää, että vientikauppa hyödyttää Suomen kansantaloutta.


Vientitakuut

Vientitakuut tarkoittavat, että suomalaisen tavaran ulkomainen ostaja saa takuita vastaan pankista niin sanottuja ostajaluottoja. Finnvera tarjoaa vientitakuita luottotappioiden varalta ja viennin rahoitukseen. Ole yhteydessä pankkiisi ja Finnveraan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jopa jo ennen kaupan syntymistä.

Luottoriskitakuu
Luottoriskitakuulla viejä voi vakuuttaa vientikauppansa luottotappioiden varalta. Lue lisää

Vientisaatavatakuu
Vientisaatavatakuu on tarkoitettu lyhyen maksuajan vientiin, ja sen avulla viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat saatavansa luottotappioiden varalta. Lue lisää

Laskusaatavatakuu
Takuu suojaa pankkia luottoriskeiltä, kun viejä myy ulkomaankauppaan liittyvät laskusaatavansa pankille. Lue lisää

Ostajaluottotakuu
Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta. Lue lisää

Vekselitakuu
Vekselitakuu suojaa pankkia luottoriskeiltä vekselirahoituksessa. Takuu mahdollistaa pankkirahoituksen vientikauppaan, jossa luottoasiakirjana on vekseli. Lue lisää

Remburssitakuu

Remburssitakuu suojaa pankkia tämän vahvistamaan vientiremburssiin liittyviltä kaupallisilta ja/tai poliittisilta riskeiltä. Lue lisää

Pankkiriskitakuu

Pankkiriskitakuu suojaa kotimaisen vientiyrityksen pankkia tämän viejälle antamaan, kauppahinnan maksamista turvaavaan pankkitakaukseen liittyviltä riskeiltä. Lue lisää

Investointitakuu

Finnveran investointitakuulla suomalainen sijoittaja voi vakuuttaa ulkomaisen investoinnin poliittisten riskien varalta. Lue lisää

Vastatakuu

Vastatakuulla viejä voi vakuuttaa ulkomaisen ostajan hyväksi annettavia vakuuksia, kuten tarjous-, ennakon-, toimitus- ja vastuuajan takauksia. Lue lisää

Rahoitustakuu

Rahoitustakuu on vakuus viejän saamalle viennin rahoitusluotolle. Se turvaa luotonantajaa luoton takaisinmaksuun liittyviltä riskeiltä. Lue lisää

Raaka-ainetakuu

Raaka-ainetakuu (tuontitakuu) voidaan myöntää sellaisen luoton vakuudeksi, joka on myönnetty ulkomaiselle velalliselle pitkäaikaisen raaka-aineiden toimitussopimuksen yhteydessä. Lue lisää


Joukkorahoitus ja muita rahoitusvaihtoehtoja

Yhteisörahoitus eli joukkorahoitus on viime aikoina maailmalla yleistynyt tapa hakea rahoitusta erilaisille projekteille. Kätevin tapa hakea joukkorahoitusta on esitellä projekti palveluntarjoajan internet-sivustolla.