Rahoitus

Kansainvälistymiseen on saatavilla erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin

Maailmanlaajuinen koronapandemia näyttää yhä vain jatkuvan ja tilanteen pitkittyminen aiheuttaa yrityksille monenlaisia haasteita. Yritysten kannattaa tutustua ja hyödyntää tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä toimintansa turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Ohessa tiivis kooste koronarahoituksista ja myös muista julkisista rahoituslähteistä ja palveluista yritystoiminnan kehittämistä varten. Jutussa kooste myös vientiin ja kansainvälistymiseen saatavilla olevasta rahoituksesta.​​​​​​​


Muistilista, kun haet rahoitusta:

Oltava kuten käyntikortti, aina takataskussa.

Valmistaudu tapaamiseen rahoittajien kanssa aina hyvin etukäteen.

Ota mukaan ja valmistele ainakin seuraavat asiat:

 • tilinpäätöstiedot 2-3 vuodelta
 • kassavirtalaskelmat
 • budjetti/ ennusteet: mieti etukäteen, mihin budjetti perustuu
 • liiketoimintasuunnitelma aloittelevalle yritykselle (pyydä apua tilitoimistosta, tilintarkastajalta tai uusyrityskeskuksesta)
 • rahoitussuunnitelma, mieti oman pääoman osuus etukäteen
 • yrityksen markkina- ja kilpailutilanne analyysi nyt ja tulevaisuudessa
 • osoita asiakaskontaktit sekä tilauskanta
 • mieti vakuudet
 • ole mahdollisimman ajoissa yhteydessä rahoittajiin
 • pyri saamaan kaikki rahoittajat samanaikaisesti palaveriin
 • ole avoin ja rehellinen
 • omistajan sitoutuminen rahoitukseen

ELY-keskus auttaa kehittämään yritystoimintaa, laittamaan viennin edellytykset kuntoon ja aloittamaan viennin. Siihen soveltuu ELY-keskuksen kehittämisavustus, maaseuturahoitus (sijainnista riippuen) ja yritysten kehittämispalvelut.

Näin haet
ELY-keskuksen rahoitusta hakiessa on yrityksen aina esitettävä seuraavat tiedot:


 1. Yrityksen ikä
 2. Tuotteet, asiakkaat, jakelu, markkinointi, IPR, kumppanit
 3. Liikevaihto
 4. Luottoluokitus
 5. Resurssit, omarahoitusBusiness Finland tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita. Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.


Finnpartnership

Finnpartnership tarjoaa rahoitusta vientihankkeille, joissa on kehitysyhteistyönäkökulma.

Tukea voi hakea suomalainen yritys tai muu toimija. Tukea voidaan myöntää kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Liikekumppanuustuki on tarkoitettu tällaisen hankkeen selvitys- ja koulutusvaiheisiin. Tuettavilla hankkeilla tulee olla myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaassa.

Liikekumppanuustuki on lähtökohtaisesti de minimis -tukea. Tästä voidaan kuitenkin poiketa tietyin perustein.

Liikekumppanuustukea haetaan määrämuotoisella hakulomakkeella ja sen liitteillä.

Liikekumppanuustuen julkisen luonteen vuoksi tuen hakijan nimi, toimiala sekä tuen määrä ovat julkisia.


EU tukee yrityksiä myös suoraan.


Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA).


Joukkorahoitus ja muita rahoitusvaihtoehtoja

Yhteisörahoitus eli joukkorahoitus on viime aikoina maailmalla yleistynyt tapa hakea rahoitusta erilaisille projekteille. Kätevin tapa hakea joukkorahoitusta on esitellä projekti palveluntarjoajan internet-sivustolla.