Tulevaisuuden sairaala Nova rakennetaan potilaiden tarpeiden ympärille

Uuden Keski-Suomen sairaalan peruskivi muurattiin Jyväskylässä helmikuussa 2017. Kyseessä on maakunnan historian suurin julkinen investointi ja maamme ensimmäinen täysin uusi sairaala sitten 1950-luvun. Urakan toteuttajaksi on valittu maan johtavaksi sairaalahankkeiden tekijäksi profiloitunut projektiurakoitsija SRV. Kukkumäkeen sijoittuva uusi keskussairaala on massiivinen ja merkittävä hanke niin rakentamisen vaativuuden kuin maakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta.

VUONNA 2020 VALMISTUVA sairaala Nova on poikkeuksellinen hanke. Kun muualla Suomessa sairaalarakennuksia korjataan ja laajennetaan, Keski-Suomi näyttää uuden suunnan rakennuttamalla täysin uuden sairaalan. Nykyiseen sairaalaan verrattuna Nova on arkkitehtuurisesti kompakti, ja sen logistiset ratkaisut tulevat olemaan selkeitä. Pienempi rakennus tuo kustannustehokkuutta, mutta vaatii tarkkaa suunnittelua. Tilojen käytön optimoimisessa tehdään yhteistyötä yliopiston kanssa, ja analytiikkavälineiden avulla on pystytty varmistamaan, että rakennuksen kapasiteetti on riittävä.

Uuden Keski-Suomen sairaalan peruskivi muurattiin Jyväskylässä helmikuussa 2017. Kyseessä on maakunnan historian suurin julkinen investointi ja maamme ensimmäinen täysin uusi sairaala sitten 1950-luvun.

Urakan toteuttajaksi on valittu maan johtavaksi sairaalahankkeiden tekijäksi profiloitunut projektiurakoitsija SRV. Kukkumäkeen sijoittuva uusi keskussairaala on massiivinen ja merkittävä hanke niin rakentamisen vaativuuden kuin maakunnan hyvinvoinnin näkökulmasta.

Lääketieteessä ja sairaanhoidossa painopiste on siirtymässä vahvasti korjaavasta toimintamallista hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Uusi sairaala suunnitellaan läheisessä yhteistyössä käyttäjiensä kanssa. Pitkä käyttöikä tuo haasteita, sillä nopeasti kehittyvän sairaanhoidon tulevaisuuden muutoksia on vaikea ennakoida. Sairaala Nova tulee palvelemaan asiakkaita vähintään 40–60 vuotta, ja suunnittelussa pyritäänkin maksimoimaan tilojen muokattavuus uusien teknologioiden varalle.

– Tässä mielessä kaikki, mitä tehdään, tehdään tulevaisuutta varten. Keski-Suomessa päättäjät tekivät rohkean ratkaisun jättää vanha taakse ja luoda jotain aivan uutta. Tämä mahdollistaa digiloikkauksen, kun kaikki infra rakennetaan uusimpien teknologioiden varaan, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen kertoo.

UUDEN SAIRAALAHANKKEEN mittavuudesta kertoo sen 100 000 brm2:n kokonaispinta-ala ja siihen investoitu lähes 500 miljoonaa euroa. SRV:n valinta projektinjohtourakoitsijaksi on luonut edellytykset siihen, että muillakin maakunnan rakennusalan yrityksillä on mahdollisuus sitoutua hankkeeseen. SRV:llä on kokemusta
terveydenhuollon ja vaativien tilojen rakentamisesta, mutta sairaala Nova on poikkeuksellisen mittava hanke. – Vaikka tontti on iso, on se ahdas rakentaa ja paikkana haastava. Myös kireä aikataulu projektin kokoon nähden tuo osaltaan haasteita, mutta koska kyseessä on monella tapaa ainutlaatuinen hanke, olemme saaneet liitettyä projektiin parhaat mahdolliset tekijät, SRV:n Keski-Suomen aluejohtaja Timo Kauppi kertoo.

UUSI SAIRAALA ON KASVURUISKE maakunnan rakentamisalalle. Yhteensä hanke työllistää noin 2 500–3 000 henkilöä alihankkijaketjut mukaan luettuna. Työmaalla toimivista urakoitsijoista lähes kaikki ovat kotimaisia ja noin puolet tulee maakunnan alueelta. Novasta rakennetaan suurta täyden palvelun sairaalaa, jota kehitetään opetussairaalan suuntaan. Lääketieteessä ja sairaanhoidossa painopiste on siirtymässä vahvasti korjaavasta toimintamallista hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tässä Jyväsalue on
hyvässä iskussa, ja maakunnasta löytyy vaativaa erityisosaamista ja tutkimusta.

– Sairaalahanke on positiivinen näyte siitä, että yhdessä tuumin voi saada paljon aikaan, Kinnunen toteaa.


014 269 1811

Perustettu: 1960

Ala: Terveydenhuoltopalvelut

www.ksshp.fi/fi-FI

www.ksshp.fi/en-US