Lounge Treenit: Kansainvälinen työskentely – verotus, sosiaaliturva ja työluvat

Kansainvälinen työskentely -koulutuksessa käydään laajasti läpi verotukseen , sosiaaliturvaan ja työlupiin liittyviä asioita niin Suomesta ulkomaille lähetettävän työntekijän kuin Suomeen tulevan ulkomaalaisen työntekijän kannalta. Koulutuksessa selvitetään myös mitä uusia velvoitteita 17.6.2016 voimaan astunut laki työntekijöiden lähettämisestä tuo mukanaan sekä mikä on muuttunut verrattuna aiempaan lakiin.

Kenelle?

Kansainvälinen työskentely -koulutus soveltuu hyvin mm. yritysten henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävissä työskenteleville, joiden on tärkeää ymmärtää mitkä asiat ovat keskeisiä ulkomaan työkomennuksia suunniteltaessa tai harkittaessa ulkomaisen työvoiman käyttöä. Myös palkanlaskijat ja kirjanpitäjät, jotka tarvitsevat työssään kansainvälisen verotuksen osaamista, saavat aiheesta kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin.

Asiantuntijat

Kansainvälinen työskely koulutuksen asiantuntijoina toimivat veroasiantuntijat OTM Susanna Uusitalo Avente Oy:stä sekä OTM, FM Anu Nikkanen Effektiivi Oy:stä. Molemmilla on pitkä käytännön kokemus kansainvälisen verotuksen tehtävistä mm. kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen palveluksessa.

Kansainvälinen työskentely -koulutuksessa saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin

 • milloin ulkomaantyöskentelyn palkka on Suomessa verovapaa
 • miten kaksinkertainen verotus poistetaan
 • milloin ulkomaiselle yritykselle syntyy Suomeen kiinteä toimipaikka ja mikä merkitys sillä on verotuksen ja työnantajavelvoitteiden kannalta
 • miten ulkomaisia vuokratyöntekijöitä verotetaan
 • milloin ulkomailta tuleva ns. avainhenkilö voi päästä Suomessa huojennetun verotuksen piiriin
 • millaisin edellytyksin matkakustannusten korvaukset ovat verovapaita ulkomaankomennuksen aikana
 • mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan
 • miten suomalainen yritys ilmoittaa ulkomailla työskentelevän työntekijän palkat
 • milloin Suomessa voi työskennellä ilman oleskelulupaa
09.02.2018 08:30 - 16:00

Kansainvälinen työskentely -koulutuksessa käydään laajasti läpi verotukseen, sosiaaliturvaan ja työlupiin liittyviä asioita niin Suomesta ulkomaille lähetettävän työntekijän kuin Suomeen tulevan ulkomaalaisen työntekijän kannalta. Koulutuksessa selvitetään myös mitä uusia velvoitteita 17.6.2016 voimaan astunut laki työntekijöiden lähettämisestä tuo mukanaan sekä mikä on muuttunut verrattuna aiempaan lakiin.

KoulutuksetKansainvälistyminen

Ilmoittaudu

Tapahtumapaikka

Innova 2, kokoustila Aristoteles & Kopernikus
Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä

OHJELMA

klo 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Klo 9.00

Ulkomaiset työntekijät Suomessa

 • Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
 • Ulkomaisen työvoiman verotus Suomessa ja ulkomaisen vuokratyövoiman käyttöön liittyvät erityiset velvoitteet
 • Suomalaisen ja ulkomaisen lähettävän työnantajan työnantajavelvoitteet
 • Kiinteä toimipaikka ja sen vaikutus verotukseen sekä työnantajavelvoitteisiin
 • Uusi laki työntekijän lähettämisestä – tärkeimmät muutokset verrattuna aiempaan lakiin
 • Ulkomaisten avainhenkilöiden verotus
 • Matkakustannusten korvaukset kansainvälisissä tilanteissa
 • Suomeen tulevien ulkomaisten työntekijöiden vakuuttaminen
 • Vakuutusvelvollisuudesta vapautuminen
 • Työskentelyyn liittyvät oleskeluluvat ja työskentely ilman oleskelulupaa


klo 11.30-12.30 lounas

Työkomennus Suomesta ulkomaille

 • Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus – Suomen kansalaiset
 • Kuuden kuukauden verovapaussääntö ulkomaantyössä
 • Suomen solmimien verosopimusten vaikutus palkan verotukseen; työmatkat ja lyhyet komennukset ulkomaille
 • Verotus työskentelyvaltiossa ja kaksinkertaisen verotuksen poistaminen
 • Suomalaisen työnantajan ilmoitusvelvollisuudet
 • Veroilmoituksen antaminen Suomeen
 • Paluuseen liittyvät verokysymykset
 • Ulkomaankomennuksiin liittyvät sopimukset ja verosuunnittelu
 • Suomen sosiaaliturvassa säilyminen ulkomaantyöskentelyn aikana
 • Sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen käytännössä ja maksujen peruste

klo 16.00 Koulutus päättyy

Koulutus on osa Kauppakamari Loungen toimintaa.

Koulutus on maksuton Loungen jäsenille. Jos yritys ei ole Loungen jäsen, mutta on kauppakamarin jäsen, hinta on 260 € +alv, muille 360 € +alv.

Kauppakamari Lounge -palvelulla kansainvälinen osaaminen jaetaan kaikkien yritysten käyttöön Keski-Suomessa. Kauppakamari Loungen jäsenenä saat koulutukset, tapaamiset, kontakteja, neuvontaa ja ajankohtaista tietoa kansainvälistymisestä yhdellä jäsenmaksulla. Liity kansainvälistymisen verkostoon nyt!