Juridiikkakatsaus yritystoimintaan vaikuttavista muutoksista

Lainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat yrityksiin usein enemmän kuin ne itse aavistavatkaan. Uusia säädöksiä tulee jatkuvasti ja voimassa olevia lakeja tarkistetaan säännöllisesti. Yhä suurempi osa sääntelystä on peräisin Euroopan unionista, mikä tuo oman haasteensa juridiikan seuraamiseen. Yritysten kannalta keskeisiä ratkaisuja antavat puolestaan useat eri instanssit, kuten tuomioistuimet ja erilaiset lautakunnat.

Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä juridiikkakatsaus tuo esille keskeisimmät uudet säännökset ja sääntelyn muutokset sekä muut ajankohtaiset juridiikkaan liittyvät asiat. Katsauksessa arvioidaan myös, miten sääntely vaikuttaa yrityksiin. Seuraava juridiikkakatsaus ilmestyy alkusyksystä 2020. Tässä artikkelissa on eritelty lyhyesti muutoksia. Tarkemmat tiedot katso juridiikkakatsauksesta.

Lainsäädäntömuutokset

Laki irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista tuli voimaan tammikuussa

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen voi vähentää koneiden, kaluston ja muun irtaimen käyttöomaisuuden poistamattomasta hankintamenosta korkeintaan 50 %:n suuruiset poistot verovuosina 2020-2023.

Korotetut poistot koskevat aikaisintaan 1.1.2020 käyttöön otettuja uusia koneita ja kalusteita.

Poiston vähentäminen elinkeinonharjoittajan verotuksessa edellyttää samansuuruisen poiston vähentämistä kirjanpidossa.

EU:ssa tapahtuu

Tietosuojasakkoja lähes viikoittain – Keskuskauppakamari kehottaa yrityksiä kiinnittämään huomiota tietosuojakäytäntöihin

Euroopan unionin alueella annetaan lähes joka viikko tietosuojasakkoja tietosuoja-asetuksen vastaisista toimista.

Myös Suomessa tietosuojaviranomainen on kiinnittänyt yritysten huomiota tietosuojatoimiin.

Riittävä tietoturvan taso, rekisteröityjen informointi ja oikeuksien toteuttaminen sekä henkilökunnan kouluttaminen on syytä ottaa vakavasti jokaisessa yrityksessä.


Kuinka Brexit vaikuttaa aineettomiin oikeuksiin?

Ison-Britannian EU-ero astui voimaan 1.2.2020. Erosta on alkanut vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi.

Brexitillä on vaikutuksia myös aineettomiin oikeuksiin, joiden osalta IPR:ien haltijoiden on syytä olla perillä erityisesti määräajoista. Keskeisiä ovat erityisesti tilanteet, joissa EU-tavaramerkki tai -mallioikeus on vielä hakemusvaiheessa.

EU-tavaramerkit ja -mallioikeudet

Siirtymäajan päättyessä eli 31.12.2020 voimassa olevat rekisteröidyt EU-tavaramerkit tullaan muuntamaan automaattisesti ja ilman virallisia maksuja uusiksi kansallisiksi rekisteröinneiksi. Muuntamisesta vastaa Ison-Britannian tavaramerkkivirasto. Rekisteröinti ei vaadi tavaramerkin tai mallioikeuden haltijalta toimenpiteitä. Iso-Britannia on luvannut EU-tavaramerkkien ja yhteisömallien haltijoille EU-tasoisen suojan.

Eurooppapatentit

Eurooppapatenttien osalta brexit ei tuo muutoksia, sillä Euroopan patenttisopimus on Euroopan unionista erillinen kansainvälinen sopimus. Eurooppapatenttijärjestelmä ei perustu EU:n lainsäädäntöön. Kyseiseen sopimukseen on sitoutunut myös muita unioniin kuulumattomia maita, kuten Norja.

Muita aiheita

Kyberturvallisuus tulee ottaa vakavasti

Kyberturvallisuuteen liittyvät uhat koskettavat nykyään lähes jokaista yritystä. Yritysten on tärkeää varmistaa, että kyberuhkien torjuminen on osa yritysten päivittäistä riskienhallintaa. Liikenne- ja viestintävirasto on julkaissut oppaan, jonka tarkoituksena on auttaa pienten ja keskisuurten yritysten hallituksia varautumaan mahdollisiin kyberuhkiin.


Tavarantarkastus – valvottua ja vahvistettua asiantuntemusta

Keskuskauppakamarin hyväksymät tavarantarkastajat suorittavat palvelun tai tavaran teknisiä tarkastuksia. Tavarantarkastajan puolueeton näkemys auttaa usein osapuolia pääsemään sovintoon ja näin voidaan välttää kallis ja pitkä oikeusprosessi. Tavarantarkastajien keskuudesta löytyy monipuolista asiantuntemusta usealta alalta, rakentamisesta ja remontoinneista ajoneuvoihin sekä ohjelmistoista kankaisiin.


IPR Help Desk tarjoaa maksutonta neuvontaa

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston EUIPO:n mukaan tietoisuuden puute IPR-asioista on suuri haaste pk-sektorin yrityksissä. Pahimmassa tapauksessa tietoisuuden puute estää yrityksiä rekisteröimästä tärkeitä aineettomia oikeuksia. Euroopan komission rahoittama IPR Help Desk tarjoaa yrityksille maksutonta neuvontaa IPR-kysymyksissä.