Kauppakamarien kysely: Jopa 81 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä suunnittelee nostavansa myyntihintoja – energiaintensiiviset yritykset heikoimmassa asemassa

Sodan vaikutukset näkyvät suomalaisissa yrityksissä kustannusten nousuna ja kallistuvina myyntihintoina. Peräti 81 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä suunnittelee myyntihintojen nostamista jonkin verran tai merkittävästi tulevan neljän kuukauden aikana.

Haavoittuvimmassa asemassa ovat energiaintensiiviset yritykset ja yritykset, jotka ovat jollain tapaa Venäjään kytköksissä. Kiihtyvä inflaatio ja epävarmuus toimintaympäristössä vaikuttavat yrityksiin laajasti, mutta yrityksissä vallitsevat myös positiiviset tulevaisuudennäkymät - noin 62 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä arvioi, ettei sota vaikuta suunniteltuihin investointeihin lainkaan.​​​​​​​

Kauppakamarien kyselyn mukaan peräti 62 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä suunnittelee nostavansa myyntihintoja jonkin verran ja 19 prosenttia merkittävästi tuotantokustannusten kallistumisen takia seuraavan neljän kuukauden aikana.

”Kannattavuuden kanssa painivat yritykset joutuvat siirtämään kustannuspaineita hintoihin. Yrityksiä haastavat monet vaikeudet, kuten materiaalihintojen ja polttoaineiden kallistuminen sekä saatavuusongelmat”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Kyselyssä noin 29 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista kertoo, että sota on vähentänyt yritysten suunnittelemia investointeja vähän tai jonkin verran. Enemmistöllä vastaajayrityksistä on kuitenkin positiivinen vire investointinäkymien suhteen ja 62 prosenttia arvioi, ettei sota ole vaikuttanut lainkaan yrityksen suunnittelemiin investointeihin.


”Kahtiajakoa sodan vaikutusten suhteen on selvästi nähtävissä. Tilanne rokottaa erityisen kovaa energiaintensiivisiä yrityksiä. Positiivista kuitenkin on, että kaikkiin yrityksiin tilanne ei ole iskenyt yhtä voimakkaasti vaan yleiset näkymät osalla yrityksistä ovat myönteisiä haasteista huolimatta”, Hiltunen sanoo.

Kyselyssä neljäsosa keskisuomalaisista vastaajista kertoo, että sota on vaikeuttanut yhteistyötä ulkomaalaisten sijoittajien ja kumppaneiden kanssa jonkin verran tai merkittävästi.

Kauppakamarien kysely on koostettu kauppakamarien jäsenyrityksille tehdystä suhdannekyselystä. Kysely tehtiin 6.-8.6. ja siihen vastasi 1998 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea.


​​​​​​​