Keski-Suomi - #kasvunmaakunta

​Keski-Suomen talouskasvu käynnistyi syksyllä 2015 ja kasvun vauhti on kiihtynyt vuoden 2016 aikana. Keski-Suomessa kasvu on ollut koko maata parempaa. Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa 5,0 % ja koko maassa 1,5 %. Liikevaihdon ja työllisyyden kasvua on ollut jokaisella toimialalla ja jokaisella seuduilla vuoden 2016 alusta alkaen.

Kasvun kärjessä on yllättäen rakennusala, joka on ollut aiemmin jälkisyklinen ala eli se on lähtenyt kasvuun muiden toimialojen jälkeen. Myös palvelut sekä kauppa ovat olleet hyvässä kasvussa viime syksystä lähtien. Keski-Suomen teollisuuskin on elpymässä rakennemuutoksen jälkeen viennin ansiosta ja kasvu on ollut parempaa kuin koko maassa.

Työllisyystilanne on hieman parantunut, mutta on silti vielä heikko. Työttömien määrä on laskenut vuoden alusta lähtien. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on jatkunut. Työttömyys on jatkanut kasvuaan vuoden 2016 aikana mm. Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, sen sijaan Keski-Suomessa työttömyys on laskenut n. 5 %. Yleensä työttömyyden lasku on alkanut laman jälkeen Etelä-Suomesta, nyt tilanne on päinvastainen.

Jyväskylän seudun yritysten liikevaihdon kasvu on ollut selvästi koko maata parempaa. Tänä vuonna kasvua on ollut Jyväskylän seudulla 5,2 %. Keuruun seudulla kasvu jatkuu ja kasvun syynä on vastaanottokeskuksen tuoma lisäkysyntä sekä seuduilla tehnyt rakennemuutostoimenpiteet. Jämsän seudulla on työllisyyden ja liikevaihtojen kehityksessä tapahtunut erittäin myönteinen käänne parempaan. Syynä tähän on ollut perus- ja pk-teollisuuden sekä rakennusalan hyvä kehitys. Saarijärven-Viitasaaren seudulla on ollut pientä kasvua jo pari vuotta. Biotuotetehtaan rakennusaikaiset vaikutukset eivät ole vielä näkyneet Äänekosken seudun liikevaihtojen kasvuna, sen sijaan työttömyyden lasku on ollut Äänekoskella Keski-Suomen suurinta.

Kuntatalouden tilanne kohentunee paremman työllisyyden ja tätä kautta verotulojen kasvun myötä.

Uudet talousennusteet povaavat koko Suomeen pientä, noin prosentin kasvua tämän vuodelle lopulle ja pientä lisäystä ensi vuodelle, eli nousun ennustetaan jatkuvan.

Teknologiateollisuuden vienti kääntyi nousuun v. 2016 alussa ja on jatkunut edelleen. Keski-Suomen teknologiateollisuus on käynyt viime vuosina läpi rankan rakennemuutoksen, kapasiteettia on vähennetty ja alihankinaverkostossa on tapahtunut isoja muutoksia. Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä on noin 9 000 ja viennin arvo reilu miljardi euroa.

Metsäteollisuudessa liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun vuoden 2014 lopussa ja pieni kasvu on jatkunut vuoden 2016 puoliväliin saakka. Metsäteollisuudessa työskentelee noin 3 200 henkilöä eikä alan henkilöstömäärä enää juuri vähene. Viennin arvo on noin 1,2 miljardia euroa. Biotuotetehtaan valmistuminen tulee lisäämään vientituloja n 0,5 miljardia euroa.

Kaupan alan liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden 2015 lopussa ja samoin henkilöstömäärä, tosin pienellä viiveellä. Kasvua selittävät kaupan isot investoinnit, työttömyyden vähentymisestä seurannut ostovoiman kasvu sekä aukioloaikojen vapauttaminen. Kaupparakentaminen jatkuu vilkkaana Keski-Suomessa, uusimpina uutisina Keuruun ja Laukaan kaupparakentaminen. Henkilöstömäärä kaupan alalla on noin 9000.

Palvelualoilla liikevaihdon kasvu on jatkunut vahvana. Henkilöstömäärä on viime vuosina pysytellyt noin 23 500:ssa, mikä on n. 25 % Keski-Suomen työpaikoista.

KIBS-aloilla kasvua on tullut viime vuosina noin 5 % vuodessa, tänä vuonna 7,6 %. Alan henkilöstömäärä on kasvanut vuosittain noin 4 % ja on nyt 6 500. KIBS-aloihin kuuluvat tietojenkäsittelypalvelut, tutkimus ja kehittäminen, mainos- ja markkinointipalvelut, laki- ja talouspalvelut, tekniset palvelut (mm. suunnittelutoimistot) sekä yksityinen konsultointi ja koulutus.

Matkailun liikevaihto on kääntynyt hyvään n. 3 %:n kasvuun erityisesti investointien sekä isojen tapahtumien ansiosta. Henkilöstömäärän laskua selittää voimakkaasti lisääntynyt vuokratyövoiman käyttö, joka näkyy KIBS-alojen kasvuna. Himoksen kylpylähanke etenee ja muitakin uusia matkailuhankkeita on vireillä maakunnassa.

Rakennusalan suhdanne on kääntynyt reippaaseen n. 13 %:n nousuun ja tilanne näyttää erittäin valoisalta myös lähivuosina isojen rakennuskohteiden ansiosta: biotuotetehtaan rakentaminen jatkuu ensi vuodelle, Uuden sairaalan rakentaminen alkoi syksyllä 2016, Kankaan alueen rakentaminen on käynnistynyt, kaupparakentaminen jatkuu eri puolilla, asuntorakentaminen on piristynyt maakunnassa ja erityisesti Jyväskylässä ja liikenneinfran rakentaminen biotuotetehtaan tarpeisiin on käynnissä.


Keski-Suomen Aikajana kuvaa ja analysoi Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla. Aikajana 4/2016 kuvaa talouden kehitystä vuodesta 2005 vuoden 2016 kesäkuun loppuun. Aikajana ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sen tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy.

Tutustu tarkemmin Keski-Suomen aikajanaa 4/2016Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen, Keski-Suomen liitto, 040 595 0005
johtaja Olli Patrikainen, Jykes Oy, 0400 644 367
toimitusjohtaja Uljas Valkeinen, Keski-Suomen kauppakamari, 050 588 555