Lakeland -yhteistyöhanke jatkaa Stopover Keski-Suomi -hankkeen kansainvälistä matkailutyötä

Kaksivuotinen Stopover Keski-Suomi -matkailuhanke päättyi helmikuussa 2018. Hankkeen aikana Keski-Suomessa vieraili 11 matkanjärjestäjäryhmää sekä 11 media/bloggariryhmää Keski-Euroopasta ja Aasiasta. Myyntitapahtumissa käytiin 9 maassa, ja matkanjärjestäjäkontakteja näistä kertyi yli 400 kpl.

Kuvassa Lahti Regionin Anu Huusko ja Culture Finlandin Susanna Markkola.

Aktiviinen matkanjärjestäjätyö on poikinut myös hankkeessa mukana olleille yrityksille useita sopimuksia, ja Keski-Suomi on vuonna 2018 esillä esimerkiksi sveitsiläisten, saksalaisten, japanilaisten ja taiwanilaisten matkanjärjestäjän ohjelmissa. Vuonna 2017 kansainvälisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat Keski-Suomessa 18,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kansainvälinen matkailutyö Keski-Suomessa jatkuu Lakeland -yhteistyöhankkeella vuonna 2018.

Lakeland suuralue yhteistyö Lakeland -hanke toteutetaan yhteistyössä Visit Finlandin, Lahti Regionin, Visit Tampereen ja Hämeen kanssa. Yhteistyö näkyi jo Matka 2018 -messuilla ”Western Lakeland” -nimisen yhteisosaston muodossa. Business Finlandin matkailua edistävä Visit Finland -yksikkö kehittää yhteistyössä Järvi-Suomen matkailuorganisaatioiden kanssa Järvi-Suomesta Lappia vastaavaa houkuttelevaa matkakohdetta ja aluebrändiä.

”Järvi-Suomi vaatii kokonaisuutena vielä paljon tuotekehitystä ja markkinointia, mutta edellytykset ovat hyvät. Järvi-Suomesta löytyy puhdasta ilmaa ja vettä, upeat kansallismaisemat sekä runsaasti majoituskapasiteettia huipputasoisista mökeistä hotelleihin. Tarjontaa pitää vain tehokkaammin paketoida ja kanavoida ostettavaksi soveltuviin myyntikanaviin,” sanoo Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen.

Yhteistyössä mukana olevat alueet haluavat vahvistaa näkyvyyttään ja edistää alueidensa matkailutoimijoiden palveluiden myyntiä. Läntisen Järvi-Suomen matkailuyhteistyön kohdemaina ovat saksankielinen Eurooppa ja Japani, joihin tehtävissä toimenpiteissä painopiste on myynninedistämisessä ja myyntikanavien kanssa tehtävissä yhteiskampanjoissa. Messuilla, myyntikiertueilla ja tutustumismatkoilla alueita markkinoidaan yhteisen Lakeland-kattobrändin alla. Yhteiseen Lakeland -kattobrändiin kuuluvat Lakeland West:n lisäksi Lakeland Saimaa, Lakeland North ja Vuokatti Region.

Lakeland -hanke Keski-Suomessa

Lakeland -hanke jatkaa kaksivuotisen Stopover Keski-Suomi -hankkeen kansainvälistä matkailutyötä. Hankkeen tavoitebudjetti on 200 000 euroa. Hankkeen rahoittajina toimii Keski-Suomen liitto (50%) sekä alueen yritykset ja kunnat (50%). Hankkeen hallinnoijana toimii Keski-Suomen kauppakamari ja ohjausryhmänä alueen matkailuyrityksistä muodostettu Matkailuhallitus. Matkailuhallituksen vuonna 2015 laatiman strategian yhtenä tavoitteena on kaksinkertaistaa kansainvälisten matkailijoiden määrä (128 652 yöpymistä). Keski-Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2017 kansainvälisten matkailijoiden määrä (160 264 yöpymistä) kasvoi 18,3 prosenttia verrattuna vuoteen 2016 ja peräti 24,6 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Jos kasvu jatkuu samalla tasolla myös seuraavina vuosina, Matkailuhallituksen tavoite saavutetaan vuoteen 2020 mennessä.

Keski-Suomen Lakeland -hankkeessa on tällä hetkellä mukana 30 yritystä, 6 kuntaa sekä JAMK. Hankkeessa mukana olevat yritykset ja kunnat ovat esillä sekä nettisivuilla, somemarkkinoinnissa että myyntimateriaaleissa. Stopover -hankkeen aikana yritykset ovat kehittäneet houkuttelevia kansainvälisiä matkailutuotteita, joista Visit Finlandin kärkituotepalkinnon on saanut peräti yhdeksän keskisuomalaista tuotetta vuosina 2016-2018. Nämä kärkituotteet ovat esillä sekä hankkeen materiaaleissa että Visit Finlandin tuotemanuaalissa ja MyStay -portaalissa.

Jotta kansainvälisiä asiakkaita saadaan Järvi-Suomen alueelle, on tuotekehitystä edelleen jatkettava alueen vahvuudet huomioiden. Alueen ainutlaatuiset myyntiargumentit ovat luonto – järvet ja metsät (5 kansallispuistoa, aktiviteetit, järviristeilyt, mökki & sauna), hyvinvointi (sauna, liikunta, ruoka) sekä kulttuuri (Aalto, 2 UNESCO kohdetta, suomalainen elämäntapa, tapahtumat). Tuotekehitystä ja yritysten matkailukoulutusta tehdään Visit Finlandin tuotteistusakatemioissa, joita vuonna 2018 järjestetään kolme Keski-Suomen alueella. Erityisen houkuttelevia Japanin ja saksankielisen Euroopan alueella ovat erilaiset kiertomatkatuotteet. Kiertomatkatuotteita tuotetaan yhteistyössä Lakeland -hankekumppaneiden ja erityisesti alueen incoming- ja DMC (Destination Management Company) yritysten kanssa, jotka myös voivat myydä tuotteen suoraan matkanjärjestäjille. Tuotteita ja alueen yrityksiä esitellään sekä kohdemaihin suuntautuvilla myyntimatkoilla että Järvi-Suomeen suuntautuvilla tutustumismatkoilla, ”FAM trip:llä”. Koko Järvi-Suomen aluetta markkinoidaan Visit Finlandin koordinoimilla kampanjoilla, jotka suuntautuvat kohdemarkkinoiden kuluttajiin ja matkanjärjestäjiin.

Lisätietoja:
Päivi Heikkala,
projektipäällikkö Visit Central Finland,
p. 050 304 8467,
paivi.heikkala@visitcentralfinland.com
www.visitcentralfinland.com & www.saunaregion.com

Lakeland-hankkeen yritykset: https://visitcentralfinland.com/discover-2/central-finland-region/visit-central-finland-companies/
Lakeland -hankkeen alueet: https://visitcentralfinland.com/discover-2/resorts-cities/
Visit Finlandin tuotemanuaali: http://www.finland-product-manual.com/lakeland-west.html
Visit Finland MyStay -portaali: http://www.visitfinland.com/mystay/search/?text=central+Finland
Keski-Suomen kauppakamarin Matkailuhallitus: https://kskauppakamari.fi/fi-fi/vaikuttaminen-ja-valiokunnat/matkailuhallitus/37/