Maksuttomia digikyvykkyyskoulutuksia tarjolla keskisuomalaisille pk-yrityksille

Kuvituskuva: Adobe Stock

Business Jyväskylä järjestää digikyvykkyyskoulutuksia yrityksille yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutusten tavoitteena on kehittää yritysten digivalmiuksia, jotta yrityksen toimintaa voidaan jatkossakin kehittää digitalisaation kehittymisen mukana.

"Haasteena on tällä hetkellä se, että pk-yritysten avainhenkilöt eivät välttämättä tiedä tarpeeksi, mitä digitalisaatio voisi tarkoittaa omassa yrityksessä. Tuotteiden ja palveluiden on siirryttävä verkkoon silloin kun se on perusteltua yrityksen liiketoiminnan tai yritysten asiakkaiden kannalta", sanoo YDKK-hankkeen projektipäällikkö Mika Kataikko.

Koulutuksien toteuttamisesta vastaavat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Koulutuksissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä tarkoittaa IoT (Internet of Things) tai Teollinen Internet ja miten voin hyödyntää niitä omassa liiketoiminnassani?
 • Mitä dataa tulisi kerätä, miten dataa voi hyödyntää?
 • Digitalisaation megatrendit, mitä ne tarkoittavat minun toiminnassani?
 • Laitteet, etäyhteydet ja etähallintajärjestelmät – miten hyödynnän niitä?
 • Tekoäly – mihin se voisi sopia yritykseni toiminnassa?
 • IT-ammattilaiset puhuvat outoa kieltä – miten ymmärtäisin termejä paremmin?


Koulutuksiin on jatkuva haku. Koulutusjaksot ovat maksuttomia pk -yritysten avainhenkilöille Keski-Suomen alueella ja niitä järjestetään kuudesta eri aihealueesta, joista hakijat voivat valita joko yhden tai useamman.


Aihealueet ovat:

 1. Digitalisaation kehittämisen johtaminen
 2. Digitaaliset alustat, rajapinnat ja alustatalous
 3. Tietoturva, digiturvallisuus, kyberturvallisuus ja kokonaisturvallisuus
 4. Data, datatalous ja dataliiketoiminta
 5. Tiedon siirto, konnektiviteetti & IoT
 6. Tekoäly, oppivat järjestelmät ja data- analytiikka


Koulutukset toteutetaan osana Yritysten digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen 2021-2023 -hanketta, jonka rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahasto ESR:n tuella REACT-EU -hankkeena. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.​
Hankkeen yhteistyötahoina toimivat myös Keski-Suomen yrittäjät ja Keski-Suomen kauppakamari sekä alueen pk-yritykset.​​​​​​​

Kiinnostuitko? Lue lisää ja ilmoittaudu koulutuksiin: