Polttoainetuki kuljetus- ja työkonealan yrityksille haettavissa Valtiokonttorista

Kuljetus- ja työkonealan yrityksille suunnattu polttoainetuki on haettavissa Valtiokonttorista 30.11. asti. Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat maantiellä tapahtuvaa tavara- tai henkilökuljetusta tai joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä käyttäviä työkoneita. Tuen tarkemmat ehdot ja hakuohjeet löytyvät polttoainetuen verkkosivuilta osoitteesta haepolttoainetukea.fi.

Tuen hakuaika alkaa tiistaina 1.11. klo 9.00 ja se jatkuu 30.11. klo 16.15 saakka.

Tuki koostuu kahdesta osasta: kuljetusyrityksille suunnatusta määräaikaisesta polttoainetuesta sekä määräaikaisesta polttoöljytuesta, joka kohdistuu työkoneyrityksiin. Tukia haetaan samaan aikaan samalla hakemuksella Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.​​​​​​​

Tuen enimmäismäärä on 400 000 euroa
Kuljetusyritysten polttoainetuki korvaa 5 % tukikauden 1.2.–30.4.2022 aikana ostetun ja kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen tai sähköenergian kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Tuella ei korvata sähkön siirtohintaa ja sähköveroa, eikä myöskään AdBlue -urealiuokseen liittyviä kuluja.

Työkoneyritysten polttoöljytuki korvaa 5 % tukikauden 1.2.–30.4.2022 aikana ostetun ja työkoneissa käytetyn polttoöljyn kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Korvaus ei koske työkoneiden siirrossa syntynyttä kustannusta muulla kuin traktorilla, polttoöljyn lämmityskäyttöä eikä työkoneiden käyttöä maatalouden alkutuotannossa, kalataloudessa tai vesiviljelyalan yritystoiminnassa.

Tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa. Pienin maksettava tuki on 250 euroa. Tuesta vähennetään muut EU:n Ukraina-puitetukiohjelman mukaiset tuet sekä muut aiemmin myönnetyt julkiset tuet, jos ne kohdistuvat tukikauden aikana ostettuun polttoaineeseen.

Valtiokonttori viestii, auttaa ja ohjeistaa tuen hakemisessa
Tuen tarkemmat ehdot ja hakuohjeet löytyvät polttoainetuen verkkosivuilta osoitteesta haepolttoainetukea.fi. Sivuille on päivitetty tiedot tuesta, usein kysyttyjä kysymyksiä sekä laskuri, joka auttaa arvioimaan maksettavan tuen määrää. Lisäksi sivuilta löytyy sähköisen asiointipalvelun auettua ohjevideo, jossa käydään läpi tukihakemuksen täyttämistä. Kattavat tilastot päivittyvät verkkosivuille pian haun avautumisen jälkeen.

Valtiokonttori järjestää tukeen ja sen hakemiseen liittyen webinaarin 31.10. Klo 11.00. Ilmainen ja kaikille avoin webinaari käy läpi kaiken, mitä sinun tulee tietää polttoainetuen hakemisesta ennen hakemuksen tekemistä. Tapahtuma myös tallennetaan ja tallenne tulee katseltavaksi polttoainetuen verkkosivuille pian tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Kannustamme myös jakamaan tukeen liittyvää tietoa omissa kanavissanne aiheesta kiinnostuneille yrittäjille. Valtiokonttorista on saatavilla valmiita materiaaleja, joita on mahdollista hyödyntää esimerkiksi uutiskirjeissä, sosiaalisessa mediassa ja verkkoviestinnässä.