Yritys, haluatko työllistää ukrainalaisia? Ilmoita halukkuudesta TE-toimistoon

Maahan saapuneet ukrainalaiset ovat ilmaisseet, että heillä on kiinnostus päästä töihin nopeasti. Ukrainalaisten työllistämistä koordinoi TE-toimisto, jonne ukrainalaisten rekrytoinneista kiinnostuneet yritykset voivat ilmoittautua. Tilapäistä suojelua saavilla ukrainalaisilla on Suomessa rajoittamaton työnteko-oikeus sekä oikeus palveluihin TE-toimistossa. Ilmoita TE-toimistoon halukkuudesta rekrytoida ukrainalaisia.

Yritykset, jotka ovat kiinnostuneita rekrytoimaan ukrainalaista työvoimaa, ilmoittaudu seuraavaan osoitteeseen:

  • Jani Vaajala, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi
  • Lisätietoja voit kysyä TE-toimiston työnantajien puhelinpalvelusta, p. 0295 046 006


Kerro viestissä:

  • Kuinka paljon ukrainalaisia voidaan palkata
  • Mihin tehtäviin
  • Vaadittava osaaminen ukrainalaisen kohdalla
  • Haluttu apu, joka haluttaisiin ukrainalaisten rekrytointiin


Ukrainasta Suomeen tulevat voivat hakea tilapäistä suojelua, joka mahdollistaa oleskeluluvan saamisen nopeasti sekä rajoittamattoman työnteko-oikeuden. Henkilöt voivat myös opiskella ja saada TE-palveluja Suomessa.

Keski-Suomen kuntiin on saapunut useita ukrainalaisryhmiä, jotka voivat jättää tilapäisen suojelun hakemuksen poliisille ja hakeutua vastaanottokeskuksen palvelujen piiriin. He voivat hakea Suomesta töitä omatoimisesti ja, mikäli he haluavat TE-toimiston palveluja, heillä on oleskeluluvan saatuaan mahdollisuus ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.

”Asiakkaat ovat oikeutettuja TE-toimiston työllisyyspalveluihin hyvin laajasti, mutta painopiste on työnvälityksessä ja kielikoulutuksessa, koska maahan tulijoilla on kiinnostus päästä töihin nopeasti ja työnantajat ovat ilmaisseet kiinnostusta rekrytoida heitä. Teemme yrityskartoituksen, jossa selvitämme alueen yritysten rekrytointihalukkuuden tarkemmin, jotta pääsemme tekemään työvälitystä”, kertoo Keski-Suomen TE-palveluiden johtaja Tuula Säynätmäki.

TE-toimisto laatii asiakkaan kanssa kotoutumissuunnitelman, jossa kartoitetaan hänen työ- ja koulutustaustansa ja osaamisensa sekä palvelutarpeensa ja -toiveensa. Suomen kielen koulutus on osa kotoutumista ja sitä voidaan suorittaa oppilaitoksessa, verkkokoulutuksena tai työpaikalla. Tämän lisäksi asiakkaalle voidaan tarjota esimerkiksi työnvälityspalveluja, osaamiskartoitusta, yrittäjävalmiuksien arviointipalvelua, ammatinvalinnan ohjausta, työvoimakoulutusta sekä työkokeilu- tai palkkatukimahdollisuuksia.    Työntekijöille tarjolla suomen kielen koulutusta

    Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto järjestävät toimialasta riippumatta niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille, yksilö- tai ryhmäkoulutuksena työpaikalla tapahtuvaa, ammattiin liittyvää kielikoulutusta. Yrityksen omakustannus kielikoulutuksesta on 20-50 prosenttia.