Yritysten verojalanjälki Keski-Suomessa 1,22 miljardia euroa

Keski-Suomen alueen yritysten verojalanjälki oli yhteensä 1,22 miljardia euroa vuonna 2017. Verohallinnolle maksoi ja tilitti veroja yli 11 600 Keski-Suomeen rekisteröitynyttä yritystä. Yritysten määrä on kasvanut erityisesti vuosina 2016−2017.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen pitää kehitystä myönteisenä.

Yritysten verojalanjälkeä kuvaavaan Keskuskauppakamarin Suureen veroselvitykseen on kerätty yritysten maakuntakohtainen verojalanjälki. Kultakin alueelta tarkastelussa ovat mukana suurimmat verot ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläkemaksut ja yhteisövero.

Selvityksessä kuvataan yhteisöveroa sekä palkanmaksuun liittyviä veroja ja maksuja toimialoittain vuosina 2015−2017. Mukana on kolme suurinta toimialaa vuonna 2017 yhteisöveron ja palkanmaksuun liittyvien verojen ja maksujen määrällä mitattuna.

Keski-Suomessa suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta. Keskisuomalaiset yritykset maksoivat erityisesti yhteisöveroa huomattavasti enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2015.

Selvitys sisältää myös maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017. Keski-Suomessa ne olivat tukku- ja vähittäiskauppa (84 miljoonaa euroa), rakentaminen (47 miljoonaa euroa) ja teollisuus (45 miljoonaa euroa).

“Selvitys kuvaa erinomaisesti yritysten merkitystä myös Keski-Suomen alueella. Julkisessa keskustelussa yritysten veronmaksua tarkastellaan yleensä vain yhteisöveron kautta, mutta todellisuudessa yritysten verojalanjälki on laajempi. Myös keskisuomalaisten yritysten rooli työllistäjänä on keskeinen verotuloilla mitattuna”, Hiltunen toteaa.

Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell kehottaa myös yrityksiä viestimään avoimesti omasta verojalanjäljestään.

“Viime vuosina yritysten verot ovat olleet tapetilla lähinnä aggressiivisen verosuunnittelun näkökulmasta. Olisi korkea aika nostaa esille myös se tosiseikka, että suomalaisten yritysten veronmaksuhalukkuus on maailman kärkiluokkaa. Esimerkiksi arvonlisäverovaje on Suomessa maailman alhaisimpia”, Kemell sanoo.Keskuskauppakamarin Suuri Veroselvitys julkaistiin 30.1.2019. Selvityksessä on mukana yhteensä 300 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yhteisöä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2017. Selvityksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi yritysten rooli julkisten palvelujen rahoittamisessa.

Maakunnan tiedoissa ovat mukana yritykset, joiden kotipaikka on rekisteröity maakunnan alueella. Yrityksen kotipaikka on se kunta, jonka yritys on yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä merkinnyt kotipaikakseen. Maksettuja ja tilitettyjä veroja ei ole jaettu maakunnille sillä perusteella, missä yrityksellä on toimintaa, vaan ne on kohdistettu rekisteröidyn kotipaikan perusteella.