Keskisuomalaiset yritykset suhtautuvat kansainvälisten osaajien rekrytointiin positiivisesti – yhden luukun tukipalveluita tarvitaan

Keski-Suomen kauppakamarin Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja Minna Lappalainen.

Keskisuomalaisista yrityksistä 48 prosenttia on harkinnut tai voisi harkita kansainvälisen osaajan rekrytoimista, mutta valmiuksia siihen ei ole riittävästi. Keski-Suomen tulevaisuuden kannalta maakuntamme elinvoima ja pitovoima osaamisperusteisen maahanmuuton osalta ovat ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä, jotta maakuntamme pysyy ja on jatkossa elinvoimainen ja kiinnostava. Keski-Suomen kauppakamarin elinvoimavaliokunta peräänkuuluttaa yhden luukun palvelumallien aktiivista esille nostoa viranomaisten toimesta ja edelleen kehittämistä koko maakunnan yritysten kasvun mahdollistamiseksi.

Kauppakamarin kyselyssä kysyttiin yritysten asenteita ja kokemuksia kansainvälisten osaajien rekrytointeihin liittyen. Yrityksistä 48 prosenttia on harkinnut tai voisi harkita kansainvälisen osaajan rekrytoimista tai vuokraamista. Kansainvälisiä osaajia jo palkanneista keskisuomalaisista yrityksistä yli puolet arvioi kokemuksensa positiiviseksi, loput neutraaliksi.

Kyselyn mukaan kuitenkin vain 18 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kokee valmiutensa rekrytointiin tai vuokraamiseen olevan hyvät tai erittäin hyvät. 34 prosenttia kuvailee valmiuksiaan kuitenkin erittäin heikoiksi tai heikoiksi.

Keskeisimmiksi puutteiksi rekrytointivalmiuksiin nousevat erityisesti kielitaitoon ja rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset. Keskisuomalaisista yrityksistä 39 prosenttia arvioi, etteivät ne tiedä, mistä rekrytoida kansainvälisiä osaajia. Kolmannes kertoo, ettei englannin kielen käyttäminen tunnu luontevalta työyhteisössä. 30 prosenttia yrityksistä arvioi, ettei heillä ole mahdollisuuksia tarjota kielikoulutusta kansainväliselle osaajalle.

Elinvoimavaliokunta haluaakin tarttua tähän haasteeseen ja järjestää syksyllä yhdessä Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan sekä Osaamis- ja työelämävaliokunnan kanssa tapahtuman, jossa on tarkoitus tuoda esille teknologiaratkaisuja muun muassa kielihaasteiden voittamiseksi.

Yrityksiltä kysyttiin myös, millaista apua ne tarvitsisivat kansainvälisten osaajien rekrytoimiseen tai vuokraamiseen. Vastaajat sanovat tarvitsevansa taloudellista tukea palkkaukseen (58 %) ja kielikoulutuksiin (49 %) sekä koulutusta tai ohjausta kansainväliseen rekrytointiin (27 %).
Keskeisimpänä tahona avun tarjoamiseen kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa yritykset pitävät työllisyyspalveluja (61 %), työ- ja elinkeinoministeriötä (36 %) ja ammatillisia oppilaitoksia.

Keski-Suomen tulevaisuuden kannalta maakuntamme elinvoima ja pitovoima osaamisperusteisen maahanmuuton osalta ovat ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä, jotta maakuntamme pysyy ja on jatkossa elinvoimainen ja kiinnostava.

Byrokratia eli lupa-asioiden hoitaminen, pankkiasiat ym. koetaan hankaliksi ja pk-yrityksillä ei ole resursseja eikä osaamista auttaa näissä riittävästi maahanmuuttajaa. Tätä taakkaa ei saa kaataa yritysten harteille.

Keski-Suomen kauppakamarin elinvoimavaliokunta peräänkuuluttaa kansainvälisten osaajien ns. yhden luukun palvelumallien aktiivista esille nostoa viranomaisten toimesta ja edelleen kehittämistä koko maakunnan yritysten kasvun mahdollistamiseksi.

Osaamisperusteinen maahanmuutto turvaa osaltaan nykyiset palvelut sekä talouskasvun meille myös tulevaisuudessa.

Minna Lappalainen
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja