MAL-sopimus on koko maakunnan etu

Liikenne ja aluerakenne -valiokunnan yhteinen tavoite on saada Keski-Suomen liikenne ja palvelurakenne maan parhaimmistoon. Keskustelussa pyritään nostamaan esille erityisesti tieverkon, kilpailukykyisen lentoliikenteen sekä kaupan ja palveluiden vaikutus muun muassa tiedottamisen, tilaisuuksien, lausuntojen ja tutkimusten keinoin.


Keski-Suomen kauppakamarin Juniorikilta koostuu kymmenestä Nuorkauppakamareiden keskuudestaan valitsemasta luottamushenkilöstä. Kunniani on edustaa Nuorkauppakamaria ja Juniorikiltaa toimimalla Keski-Suomen kauppakamarin Liikenne ja aluerakenne -valiokunnan jäsenenä.

Työskentely valiokunnassa on tuonut hyvin selkeällä tavalla esiin sen, miten yhtenäinen maakuntamme elinkeinoelämän tahtotila on. Ajatukset jalostuvat keskustelun keinoin. Ihmiset useilta eri aloilta työskentelevät sekä työssään että vapaa-ajallaan yhteisten tavoitteiden eteen. Koko alueen vahvuuksia ja tulevaisuuden näkymiä hahmotetaan monenlaisista näkökulmista. Pelaamme tiiminä, ja verkosto tukee meitä sekä yhdessä että yksin. Tavoitteena on koko maakunnan elinvoiman ja sen asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen.

Koska tahtotila on valiokunnan keskuudessa yhtenevä, tulee valiokuntatoiminnassa pohtia erityisesti näin tuoreeltaan eduskuntavaalien jälkeen (ja pian hallitusohjelmaakin laadittaessa) liikennehankkeiden rahoitusmalleja. Samalla on myös tarpeen arvioida sitä, kuinka hankkeiden varsinainen toteutuminen etenee Keski-Suomessa.

Yksittäinen Keski-Suomen menestymistä entisestään kiihdyttävä tekijä olisi MAL-sopimuksen laatiminen yhteistyössä valtion kanssa. MAL-sopimus on luonteeltaan tiivis suunnitelma, joka kattaa maakunnan maankäytön, asumisen ja liikenteen.

MAL-sopimuksilla tuetaan kuntien keskinäistä sekä valtion välistä yhteistyötä sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Sopimuksissa määritetään tavoitteet ja toimenpiteet lähivuosille. Sopimus olisi tärkeä, koska maakuntamme keskeinen sijainti on otollinen niin maankäyttöä, asumista kuin liikennettäkin koskevassa päätöksenteossa, erityisesti valtakunnan tasolla.

MAL-sopimus antaisi näin Keski-Suomen tavoitteille ja tarpeille viitekehyksen, jota vasten jokaisen päättäjän olisi ajantasaisesti helppo ymmärtää maakunnan asema ja kasvu. Myös Jyväskylä tulisi huomioiduksi valtakunnan tasolla viidentenä kaupunkiseutuna Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kanssa.

MAL antaa lisäksi päättäjälle selkeän viestin: juuri tämä on tärkeää. Korostettu viesti myös tavoittaa päättäjät. Tilastojen valossa on nähtävissä, että todennäköisintä liikennehankkeen edistyminen on, jos hanke on kirjattu MAL-ohjelmaan.

Kiitän lopuksi Keski-Suomen kauppakamaria ja sen erinomaista valiokuntatoimintaa. Tässä keskustelussa ja kehitystyössä on ilo olla mukana!


Lakimies, OTM Tuure Kolehmainen on paljasjalkainen keskisuomalainen, joka työskentelee Keski-Suomen käräjäoikeudessa ja suorittaa siellä varatuomarin arvoa. Juniorikillan edustajana hän toimii Keski-Suomen kauppakamarin Liikenne ja aluerakenne -valiokunnassa.


Tutustu Juniorikillan vuoden 2019 blogisarjan aiempiin kirjoituksiin: