Mitä saimme aikaan vuonna 2019

Vuodenvaihteessa on hyvä palata edelliseen vuoteen ja katsoa, mitä saimme aikaan vuonna 2019. Toimintamme painottui maakunnan elinvoimaisuuteen ja yrityksille tärkeisiin asioihin vaikuttamiseen, osaamisen, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen sekä verkostojen luomiseen.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Vuodenvaihteessa on hyvä palata edelliseen vuoteen ja katsoa, mitä saimme aikaan vuonna 2019. Toimintamme painottui maakunnan elinvoimaisuuteen ja yrityksille tärkeisiin asioihin vaikuttamiseen, osaamisen, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen sekä verkostojen luomiseen.

Yhtenä alueen toimijoiden yhteistyön ja vaikuttamisen merkkipaaluna on viime vuonna Jyväskylä-Tampere-välisen rataosuuden parantamisen suunnittelulle myönnetty 18 miljoonan euron rahoitus. Paikallisen kilpailukyvyn takaamiseksi sujuvat liikenneyhteydet ovat elinehto Keski-Suomen kasvulle ja kehittymiselle. Kaksoisraide välillä Jyväskylä–Tampere hyödyttäisi ja nopeuttaisi sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Yksiraiteinen rataosuus Jyväskylästä Orivedelle on nykytilassa häiriöherkkä, sillä junat joutuvat pysähtymään ja odottamaan vastaantulevaa junaa. Häiriöt heijastuvat rataosuudelta myös muualle Suomeen, ja ne vaikuttavat tehtaiden ja satamien toimintaan. Tavaraliikenteen lisääntyminen muun muassa Äänekosken uuden biotuotetehtaan myötä on jo asettanut merkittäviä haasteita aikataulusuunnitteluun, joten on erittäin hienoa, että suunnitteluraha mahdollistaa kaksoisraiteen suunnittelun.

Maantieverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista Keski-Suomessa ovat puolestaan VT4 Vaajakosken kohdalla sekä VT4 ja VT9 Jyväskylän kohdalla. Pullonkaula Vaajakosken kohdalla vaikuttaa niin lyhyen matkan työmatkaliikenteeseen kuin pitkänmatkaiseen liikenteeseen ja elinkeinoelämän kuljetuksiin. Tiesuunnitelman laatimisen aloittaminen VT4 Vaajakosken kohdalla ja sen valmistuminen vuonna 2021 mahdollistaa rahoituksen hakemisen.

Valiokunnat jatkoivat ansiokasta työtään aktiivisesti myös viime vuonna. Jokaisen valiokunnan työskentelyä tuotiin entistä paremmin esiin julkaisemalla sekä vähintään yksi valiokunnan blogikirjoitus että yksi juniorikiltalaisen blogi valiokunnan tärkeistä teemoista. Valiokuntatyötä tuotiin esiin kauppakamarin sosiaalisen median kanavissa. Valiokunnissa muun muassa etsittiin ratkaisuja työvoimapulaan, edistettiin yhteistyötä alueen yritysten välillä, autettiin yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä, järjestettiin tapahtumia ja webinaareja sekä laadittiin tiedotteita.

Juniorikilta palkitsee vuosittain aktiivisimman valiokunnan. Vuoden aktiivisimmaksi valiokunnaksi valittiin Valmistus ja tuotanto -valiokunta. Perusteena valinnalle oli yhteistyön merkittävä edistäminen koko alan ja Keski-Suomen hyväksi. Valiokunta aktiivisesti, yhteistyössä Keski-Suomen kauppakamarin kanssa, lähti taklaamaan alaa vaivaavaa työvoimapulaa palkkaamalla sosiaalisen median lähettilään. Yhteistyössä on mukana noin kymmenen teollisten alojen yritystä Keski-Suomesta. Valiokunta pyrkii nostamaan teollisten alojen profiilia nuorten silmissä ja kertomaan, millaista nykyaikainen teollinen työ oikeasti on. Somelähettiläänä aloitti Santeri Saari joulukuun alussa, ja somekanavat päivittyvät tiuhaan vuoden 2020 aikana. Ota siis unelmaks seurantaan Instagramissa.

Yksi kauppakamarin ydintehtävistä on vaikuttaa toimintaympäristöön yrityksille suotuisalla tavalla ja tuoda yritysten ääntä kuuluviin. Viime vuonna olimme mediassa esillä keskimäärin kolme kertaa viikossa. Sosiaalisen median kanaviemme julkaisut tavoittivat päivässä keskimäärin 1600 henkilöä, viikossa 7200 ja kuukaudessa 32 400 katsojaa. Julkaisimme verkkosivuillamme 70 artikkelia, 34 blogia ja 21 jäsentarinaa. Kirjoitimme useita kymmeniä mielipidekirjoituksia ja kannanottoja sekä lausuntoja eduskuntaan. Julkaisimme neljä Kauppakamari-lehteä, seitsemän uutiskirjettä ja yksitoista KV-uutiskirjettä, jotka kaikki sisälsivät ajankohtaistietoa yrityksille ja tietoa kauppakamarin tapahtumista ja toiminnasta.

Uudistuksia kansainvälistymisen palveluihin ja verkostoitumiseen

Koska haluamme kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen, kansainvälistymisen palvelut, Kauppakamari Lounge, avattiin kaikille kauppakamarin jäsenille ja erillinen maksullinen jäsenyys lakkautettiin. Kaikilla kauppakamarin jäsenillä on mahdollisuus osallistua kv-koulutuksiin jäsenhinnalla, ei-jäsenillä normaalihinnalla. Lisäksi järjestämme jatkossakin jäsenille maksuttomia verkostoitumistilaisuuksia, joista osa on kansainvälistymisteemalla. Lounge Wiki, kansainvälisen tiedon tietopankki Keski-Suomen kauppakamarin sivuilla, avattiin käytettäväksi kaikille kauppakamarin jäsenille. KV-uutiskirje kaikille kansainvälistymisestä kiinnostuneille Keski-Suomen kauppakamarin jäsenille.

Tarjosimme jäsenillemme verkostoitumismahdollisuuksia myös vuonna 2019. Starttasimme uudella konseptilla jäsenten maksuttomat bisnestreffit, joilla speed dating -tyyppisesti tutustutaan muihin kauppakamarin jäseniin. Bisnestreffeillä on mahdollisuus saada uusia kontakteja ja löytää yhteistyömahdollisuuksia. Bisnestreffit jatkuvat tänäkin vuonna. Kaiken kaikkiaan järjestimme vuonna 2019 lähes 40 koulutusta ja tilaisuutta, joihin osallistui hieman vajaa 1000 henkilöä. Lisäksi järjestimme noin 19 webinaaria. Koulutuksiin ja tilaisuuksiin oltiin ilmeisen tyytyväisiä, sillä saimme asiakaspalautteiden keskiarvoksi koko vuoden koulutuksista 4,4 asteikolla 1-5.

Autoimme keskisuomalaisia yrityksiä viennissä myös edellisenä vuonna. Vahvistimme 1899 erilaista vientiasiakirjaa, mikä on noin 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Kauppakamarit vahvistavat kansainvälisen kaupan sopimuksia, tekevät kaupankäynnin dokumentteja, myöntävät ulkomaankaupan asiakirjoja (esim. Euroopan unionin alkuperätodistus, ATA carnet –tulliasiakirja), Force Majeure -erityistodistuksia sekä suosituksia vientiyrityksille ja -henkilöstölle. Ulkomaankaupan asiakirjojen tarkoitus on sujuvoittaa vientiä.

Tänä vuonna Keski-Suomen kauppakamari täyttää 90 vuotta. Juhlistamme 90-vuotista taivalta yhdessä jäsentemme kanssa koko vuoden ajan. Jatkamme Keski-Suomen elinkeinoelämän edellytysten ja maakunnan edistämistä kovalla tarmolla myös tänä vuonna, uudella vuosikymmenellä. Toivon Keski-Suomen kauppakamarin puolesta kaikille menestystä vuodelle 2020!

Ari Hiltunen
Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja