Mitä saimme aikaan vuonna 2021

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Kulunut vuosi alkaa olla lopuillaan. Ennen kuin käännetään katseet tulevaan vuoteen 2022, on aika tehdä katsaus kuluneeseen vuoteen. Lue toimitusjohtaja Ari Hiltusen tiivistetty koonti vuodesta 2021!

Tänäkin vuonna keskiössä on ollut jäsentemme menestyminen, minkä eteen olemme tehneet vaikuttamistyötä ja tarjonneet palveluita. Kauppakamarimme jäsenmäärä on kasvanut viime vuodesta 11 prosenttia ollen nyt 720 jäsentä. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaamme niin uudet kuin vanhatkin jäsenemme. Jäsennumerot eivät ole suinkaan loppuneet, vaan lisää mahtuu mukaan.

Vaikuttamistyössä tänä vuonna keskiössä on ollut edelleen viime vuodesta tuttu koronaan liittyvä vaikuttaminen koronarajoituksiin, kustannustukeen ja koronapassiin liittyen. Vaikuttamistyötä tehdään niin erilaisissa työryhmissä kuin lausunnoin sekä median kautta.
Tänä vuonna olemme lausuneet monista saavutettavuuteen liittyvistä aiheista, kuten fossiilittoman liikenteen tiekartasta, liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, Valtion väyläverkon investointiohjelmasta, Aholaita-Lohikoski tiesuunnitelmasta sekä kaavoitus- ja rakentamislaista. Otimme kantaa myös yritysrahoitukseen eduskunnan talousvaliokunnan vieraana. Toimme kantamme esiin myös alueellisiin työlupalinjauksiin.

Yksi voitto Keski-Suomelle oli tänä vuonna uuden tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen alkaminen Jyväskylässä. Koulutus vastaa yritysten tarpeisiin tietotekniikan alan osaajien saamiseksi. Olemme olleet mukana alusta asti keskusteluissa, jotta koulutus vastaa työelämän tarpeisiin. Yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa jatkuu edelleen.

Toisena nostona nostan maakunnan lentoliikenteen jatkumisen turvaamisen vuoden 2022 elokuun loppuun asti. Kuten kaikki tiedämme, koronan takia lentojen on ollut vaikea toimia markkinaehtoisesti, mutta yhteydet ovat vientiyrityksille ja kansainväliselle matkailulle tärkeitä. Toivottavaa on, että lennot jatkuvat markkinaehtoisesti, kun korona hellittää.

Vaikuttamisen yrityksille tärkeiden asioiden lisäksi haluamme nostaa positiivisia uutisia jäseniltämme. Jäsentarinoita onkin jaettu niin nettisivuilla, Kauppakamari-lehdessä, uutiskirjeissä kuin somessakin. Olemme tuoneet yritysten ääntä kuuluviin mediassa: olemme saaneet tähän mennessä tänä vuonna 240 mediaosumaa, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Olemme julkaisseet lukuisia mielipidekirjoituksia ja tiedotteita sekä neljä Kauppakamari-lehteä, seitsemän uutiskirjettä ja 11 kv-uutiskirjettä, joissa olemme jakaneet tietoa yritystoimintaan vaikuttavista asioista sekä tapahtumistamme.

Kauppakamari on aktiivinen myös somessa. Esimerkkinä nostettakoon näkyvyys LinkedInissä, jossa olemme olleet useina kuukausina näkyvyydessä Suomen kärkeä, yrityssivuista jopa TOP3:sena Suomessa.

Koulutukset ja tilaisuudet

Vuonna 2021 olemme järjestäneet yhteensä 85 koulutusta ja tilaisuutta, joihin on osallistunut noin 1000 osallistujaa joko paikan päällä tai etänä. Kauppakamarin koulutukset – hybriditoteutuksesta huolimatta – on siitä huolimatta koettu edelleen laadukkaiksi, sillä saimme koulutusten palautteiden keskiarvoksi 4,2. Erityisen suosittuja olivat HHJ-kurssit. Verkostoitumismahdollisuuksia on tarjottu niin koulutuksissa kuin maksuttomissa tilaisuuksissa, kuten bisnestreffeillä. Kiitos kaikille koulutuksissa ja tilaisuuksissa mukana olleille.

Osaaminen

Osaaja- ja työvoimapula nostaa edelleen päätään. Kyselyissämme jopa 67 prosenttia yrityksistä ilmoitti kärsivänsä osaavan työvoiman pulasta. Kauppakamarit ovat esittäneet ratkaisuiksi osaajapulaan muun muassa resurssien lisäämistä korkeakoulujen muunto- ja täydennyskoulutuksiin, ansiotuloverotuksen keventämistä sekä ansiosidonnaisen päivärahan porrastamista. Myös ulkomaisten työntekijöiden maahantulon helpottaminen, saatavuusharkinnasta luopuminen ja prosessien sujuvoittaminen sekä paikallisen sopimisen edistäminen tuovat helpotusta pitkässä juoksussa. Paikallisesti yritys-oppilaitosyhteistyötä on syvennetty esimerkiksi Osaamis- ja DUL-valiokunnissa. Valtakunnallisessa vaikuttamisessa kauppakamarin ratkaisuista tänä vuonna on mennyt läpi esimerkiksi opintotuen tulorajojen nostaminen.

Kasvu ja kansainvälistyminen

Olemme tänäkin vuonna halunneet rohkaista jäsenyrityksiämme kasvuun ja kansainvälistymiseen. Olemme jakaneet tietoa ja onnistumistarinoita niin kv-uutiskirjeissä kuin erilaisissa kv-tilaisuuksissa, kuten Lounge treffeillä. Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta toteutti Kasvutahto-mentorointiohjelman, jossa kasvuhaluinen yritysjohtaja sai mentorikseen kokeneen kansainvälistymisen konkarin. Tulokset olivat lupaavia: moni sai omien sanojensa mukaan itselleen suuren avun yrityksensä kansainvälistymisessä.

Tänä syksynä Keski-Suomen kauppakamarissa käynnistyi kv-verkostot toimiviksi -hanke. Kv-verkosto mallinnetaan selkeäksi kokonaisuudeksi, jotta jokaisen yrityksen on mahdollista löytää omaan kansainvälistymistarpeeseen sopiva palvelu oikea-aikaisesti. Hankkeessa luodaan kv-tietokanta ja vahvistetaan kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia konkreettisten yritysesimerkkien ja maakunnallisten tapahtumien avulla. Kauppakamarin roolia vahvistetaan kansainvälistymisasioissa sillanrakentajana toimijoiden välillä. Olemme mukana myös monissa muissa yritysten toimintaympäristöä parantavissa hankkeissa, kuten YmpyräKS-verkostossa ja HOKSAUTUS-hankkeessa.

Ulkomaankaupan asiakirjat

Tänä vuonna Keski-Suomen kauppakamarissa on vahvistettu jo yli 1621 vientiasiakirjaa. Kasvua viime vuodesta on tullut jo 13 prosenttia. Se osaltaan kuvastaa viennissä tapahtunutta elpymistä koronan jälkeen. Kauppakamari on maailmalla tunnettu luotettava taho, jonka myöntämillä asiakirjoilla helpotetaan vientiä. Tuoreessa vientiasiakirjapalveluita käyttäville toteutetussa palautekyselyssä saimme kiitosta erinomaisesta asiakaspalvelusta. Palautteiden mukaan asiakaspalvelu on nopeaa ja hyvää ja asiakirjojen käsittely nopeaa. Kiitosta saa myös ystävällisyys, joustavuus ja asiantuntevuus.

Valiokunnat

Valiokunnat ovat olleet aktiivisia tänäkin vuonna, vaikka kokoukset on pitänyt järjestää pääasiassa Teamsilla. Muun muassa Finanssialan valiokunta on välittänyt ajankohtaista tietoa taloudesta järjestämällä useita maksuttomia webinaareja. Liikenne- ja aluerakennevaliokunta on ollut aktiivinen saavutettavuuteen liittyvissä lausunnoissa. Valmistus- ja tuotantovaliokunta on jatkanut työtään alan työvoimapulan helpottamiseksi. Matkailuhallituksessa on jaettu vertaistukea korona-aikana.

Strategia uudistui – markkinatalouden, yrittäjyyden ja Keski-Suomen kasvun puolesta

Keski-Suomen kauppakamarin strategiaa kirkastettiin hallitusta ja jäseniä osallistaen. Uuden strategian kiteytimme sloganiin ”markkinatalouden, yrittäjyyden ja Keski-Suomen kasvun puolesta”. Keski-Suomen kauppakamari edistää alueen ja yritysten menestystä ja kasvua. Toimimme vapaan markkinatalouden ja yrittäjyyden puolesta. Yritysten menestyksen lisäksi meitä koskettaa laajemmin ihmisten, yhteiskunnan ja maapallon hyvinvointi. Kauppakamarimme arvot ovat vaikuttaja, tekijä, vastuullinen ja luotettava. Myös tulevana vuonna toimintamme keskiössä on jäsentemme menestys.

Näillä sanoilla haluan toivottaa kaikille menestysta vuodelle 2022!

Ari Hiltunen
toimitusjohtaja
Keski-Suomen kauppakamari