Valiokuntatyö on vaikuttamista ja vahvoja verkostoja

Keski-Suomen kauppakamari edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä alueillaan. Kauppakamari vaikuttaa moniin yritysten kilpailukykyä parantaviin asioihin, mm. alue- ja liikennepolitiikkaan, osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutuskysymyksiin sekä kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista tukeviin palveluihin. Merkittävä osa vaikuttamistyöstä tehdään valiokunnissa, joita Keski-Suomessa on 15. Ne ovat yhteisen ideoinnin, tekemisen ja verkostoitumisen foorumi kauppakamarin jäsenistölle.

Keski-Suomen kauppakamarissa hallitus vastaa kauppakamarin strategiasta. Kauppakamarin henkilöstö ja valiokunnat toteuttavat strategiaa käytännössä ja antavat siihen syötteitä. ”Kauppakamarin merkittävin vaikuttamistyö tehdään valiokunnissa ja niissä onkin alueemme vahvinta asiantuntemusta ja osaamista.  Valiokunnat varmistavat, että olemme aidosti ja ajantasaisesti yritysten asialla”, kertoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.

Valiokuntiin on valittu asiantuntijoita, jotka rikastuttavat omalla osaamisellaan ja näkemyksillään alueemme elinkeinoelämää. ”Toivomme valiokunnilta räväkkää ja ennakoivaa työotetta sekä rohkeita avauksia vaikutussuunnitelman toteuttamiseen”, linjaa Valkeinen valiokuntien toimintaa.

Valiokuntatyö ei ole ainoastaan vaikuttamista. Se on myös itsensä kehittämistä. Kauppakamarin valiokunta on oiva näköalapaikka alueen elinkeinoelämään. Se on paikka, jossa luodaan uusia liikesuhteita ja saadaan vertaistukea yllättävissä tilanteissa. Moni uusi bisnesidea on lähtenyt liikkeelle valiokunnan kokouksesta.  ”Verkostosta eniten hyötyvät ne, jotka myös antavat siihen eniten”, Valkeinen kiteyttää.

Valiokuntiin valitaan uusia jäseniä vuosittain kauppakamarin jäsenistöstä. Hakemuksella voit osoittaa kiinnostuksesi liittyä valiokuntaan. Perustele, mitä annettavaa sinulla on ja miksi sinut pitäisi valita valiokuntaan. Valitettavasti emme voi luvata paikkaa kaikille hakijoille. Kauppakamarin valtuuskunta vahvistaa valinnat helmikuun aikana. Täytä hakemus 31.1.2016 mennessä. Tämän jälkeen voit osoittaa kiinnostuksesi kauppakamarin toimistoon tulevia vuosia koskien.

Lisätietoa valiokunnista