Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen

Sisärajoilla eli Suomen ja toisen Schengen-valtion välisessä liikenteessä sallitaan

1. Paluuliikenne Suomeen:

 • Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • Oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset


2. Paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta:

 • Muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • Oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset.


3. Välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne, jota on:

 • Terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaiset, terveysalan tutkijat, vanhustenhuollon ammattihenkilöstö
 • Tavaraliikenteen kuljetushenkilöstö ja muut kuljetusalan työntekijät välttämättömin osin
 • Työntekijät, jotka pysyvään työsuhteeseen perustuen työskentelevät päivittäin jossain muussa kuin asuinmaassaan ja palaavat asuinmaahan vähintään kerran viikossa huomioiden paikalliset olosuhteet ja luontainen työssäkäyntialue.
 • Diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
 • Välttämätön (paluu) kauttakulkuliikenne ja kotiutettavat
 • Pakottavissa perheasioissa matkustavat henkilöt
 • Kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilö
 • Muu välttämätön ja perusteltu liikenne. Muuta välttämätöntä liikennettä olisi esimerkiksi suoritettava merkittävä huoltotyö, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan huoltotiimin tai huoltomiehen suoritusta eikä työ siedä viivästystä

Ulkorajoilla eli Suomen ja Schengeniin kuulumattoman valtion, esimerkiksi Venäjä, välisessä liikenteessä sallitaan

1. Paluuliikenne Suomeen:

 • Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • Oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset


2. Paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta:

 • Muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • Oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset


3. Kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen

4. Välttämätön liikenne, jota on:

 • Terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaiset, terveysalan tutkijat, vanhustenhuollon ammattihenkilöstö
 • Tavaraliikenteen kuljetushenkilöstö ja muut kuljetusalan työntekijät välttämättömin osin
 • Diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
 • Välttämätön (paluu) kauttakulkuliikenne ja kotiutettavat
 • Pakottavissa perheasioissa matkustavat henkilöt
 • Kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilö
 • Muu välttämätön ja perusteltu liikenne. Muuta välttämätöntä liikennettä olisi esimerkiksi suoritettava merkittävä huoltotyö, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan huoltotiimin tai huoltomiehen suoritusta eikä työ siedä viivästystä