360 Palvelut – kokonaisvaltaista kiinteistönhoitoa kellon ympäri, ympäri vuoden

Ari Friman kumppaneineen perusti 360 Palvelut Oy:n, kun he tulivat siihen tulokseen, että kyllä yksi kiinteistöhoidon yritys Keski-Suomeen vielä tarvitaan. Ja näin olikin. Nyt yritys on kasvanut seitsemässä vuodessa paikallisesti suurimmaksi, yli neljän miljoonan euron liikevaihdon ja lähes 70 henkilöä työllistäväksi yritykseksi. 360 Palvelut on kokonaisvaltainen kiinteistöpalveluyritys, joka tuottaa kiinteistöille kiinteistönhoidon ja -huollon sekä remontti-, turva- ja siivouspalvelut.

360 Palvelut sai alkunsa, kun Ari Friman kumppaneineen pohti, että Keski-Suomessa on tarve kiinteistöalan monitoimijalle. Ajatus 360 Palvelut Oy:n takana on tänä päivänä sama kuin mikä se oli perustettaessakin: olla täyden palvelun kiinteistöpalveluyritys, mistä yrityksen nimikin, 360 Palvelut, tulee. Palveluihin kuuluvat kiinteistönhoito, korjausrakentaminen sekä turvapalvelut. Kohteita on tehdaskiinteistöistä asuinkiinteistöihin ja kaikkea siltä väliltä. Sen toiminta-alueena on koko Kesi-Suomi.

”Alueellisesti yritykset ja yhteistyökumppanit ovat ottaneet meidät tosi hienosti vastaan. Olemme päässeet verkostoitumaan ja hyödyntämään niitä, että olemme päässeet tähän tilanteeseen”, sanoo 360 Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Ari Friman.

Kolmen yhtiökumppanin omistama yritys lähti liikkeelle nollasta. Turvana oli Frimanin aiempi kokemus alan päällikkötehtävistä. Taantuma varjosti aloittavaa yritystä vuonna 2015.

”Silloin yrityksen perustaminen oli tunteita herättävää: puhuttiin paljon, että hulluko olet, ei kannata, tuo ei kanna. Nyt jälkeenpäin kun ajattelen, se oli kaikista hedelmällisin kasvu-uran alku. Kun aloitimme ajoissa, olimme monta askelta edellä, kun moni vasta aloitteli”, Friman kertoo.

Kasvuvauhtia ei yritykseltä ole puuttunut: se on kasvanut seitsemässä vuodessa yli neljä miljoonaa euroa liikevaihtoa tekeväksi yritykseksi. Kasvuvauhti on 20–25 prosenttia vuodessa. Henkilöstöä sillä on jo lähes 70.

Frimanin mukaan kaikessa yrittäjyydessä – niin kuin tässäkin – raaka työnteko ja periksiantamattomuus sekä asioiden perinpohjainen läpikäyminen ovat vieneet yrityksen tähän pisteeseen.

Onnistumisen takana on sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö: Friman tietää, että se on yrityksensä suurin arvo.

”Pienestä ollaan kasvettu, ja suurin osa on ollut mukana alusta asti. He osaavat arvostaa yrittäjyyttä. Mitään ei pidetä itsestään selvänä”, Friman kertoo.

360 Palveluiden hyvä maine työnantajana on tunnettu, ja osaajapulaa ei Frimanin mukaan yrityksessä ole kuin ainoastaan siivouspuolella. 360 Palveluilta kysytään töitä. Rekrytointeja on jatkuvasti käynnissä.

”Meillä on hyvin ammattitaitoinen henkilöstö. He ovat moniosaajia, mikä on tänä päivänä ehdoton valtti. Henkilöstön motivaatio näkyy, ja meille halutaan töihin”, Friman kehuu.

Työntekijävaihtuvuus on alle prosentin luokkaa, mikä kertoo siitä, että resurssointi on kunnossa: kasvua ei tehdä henkilöstön selkänahasta vaan uusia työntekijöitä otetaan töihin.

”Haluamme tarjota mahdollisuuden tehdä työnsä hyvin ja tekemisen määrä on katsottu sopivaksi. Näin saadaan annettua asiakkaalle sitä palvelua, mitä luvataan sekä kustannustehokkuutta. Tyytyväisten työntekijöiden lisäksi tärkeää ovat tyytyväiset asiakkaat.”

Myös kesätyöntekijöitä palkataan.

”Haluamme antaa nuorille mahdollisuuksia. Tälläkin hetkellä meillä on useampia oppisopimuskoulutuksella kouluttautuvia henkilöitä.”

Friman kertoo, että töissä on hyvä yhteishenki.

”Se, mitä ihmiset tekevät arjen työssä, on iso osa yrityksen brändikuvaa tänä päivänä. Silloin panostus osaavaan, hyvinvoivaan henkilöstöön on erittäin tärkeää. Se on myös yksi asia, millä erottaudumme positiivisesti”, Friman kertoo.

Rakennuskustannusten, materiaalien sekä polttoaineiden hintojen nousu vaikuttaa monella tavalla myös 360 Palveluihin.

”Materiaalipula on kova, mikä näkyy meidänkin alallamme ja paikallisesti. Kaikkea ei ole saanut mitä on tarvinnut, esimerkiksi rakennusmateriaaleja tai varaosia. Toimitusajat saattavat olla lähempänä vuotta”, Friman kertoo.

”Esimerkiksi jos adblue loppuu, silloin loppuu koneiden ajot siihen. Ei maailmassa ennen ollut tällaisia riskitekijöitä työn suorittamiselle ja tämä näkyy nyt alalla kuin alalla”, Friman toteaa.

Yrityksellä on noin 30 huoltoautoa, jotka ovat yrityksen omia.

”Uusia autoja myydään, mutta niitä ei ole. Ensimmäiset uusista autoista saadaan ehkä ensi marraskuussa. Kun uusia autoja ei tule, vanhoja korjataan eikä silloin tule myöskään vaihtoautoja”, Friman toteaa.

Saattaa vain arvailla, mitä sota tuo jälkimaininkeina tullessaan.

”Energianhinta tulee nousemaan, kuluttajahinnat ovat nousussa, mikä tavara loppuu ja mitä jää saamatta – hyvinkin arveluttavassa maailmantilanteessa mennään eteenpäin. Se, että ollaan osattu ennakoida tavaratoimituspuutteita, sitä kautta ollaan päästy hyvin eteenpäin.”

Friman kokee kauppakamarin hyvänä ja yritykselle hyödyllisenä yhteistyökumppanina muun muassa ajankohtaistiedon ja koulutusten kautta.

”Saamme kauppakamarin kautta hyvin ajankohtaista tietoa alueen yritysten ja yritystoiminnan kehittämisen näkökulmista. Pidän kauppakamaria tärkeänä kontaktikanavana, ja haluamme olla mukana jatkossakin. Kauppakamari-lehti on myös hyvä. Siinä nousee esiin sellaisia asioita, joita rupeaa itsekin tarkastelemaan”, Friman päättää.


Juttu on julkaistu alun perin Toukokuun 2022 Kauppakamari-lehdessä.