Keskisuomalainen huippuosaaminen merituulipuiston rakentamisen tukena

Suomen Hyötytuuli Oy rakennutti Porin Tahkoluotoon maailman ensimmäisen jääolosuhteisiin suunnitellun merituulipuiston, johon kuuluu yhteensä kymmenen voimalaa. Vedenalaisiin rakennetutkimuksiin erikoistunut VRT Finland Oy toimi monikeilainkaikuluotaintutkimuksia hyödyntäen tuulivoimaloiden pystytyksen tukena rakennusvaiheen aikana, ja suorittaa myös merituulipuiston asennusten jälkeisiä lopputarkastuksia.

Keskisuomalainen yritys VRT Finland Oy suoritti Suomen Hyötytuuli Oy:lle mittauksia ja tarkastuksia kesällä 2017. Tarkastuskohteena oli kolmen tuulivoimalan perustuspaikat sekä yhteensä 8 km pituudelta kaapelireittiä ja reittien sijaintitiedot. Tuulivoimaloiden sorapetien tasauskerrosten tasaisuus varmistettiin VRT:n kaikuluotaintutkimuksia hyödyntäen. Tutkimuksilla tuotettiin 3D-pistepilviaineisto, joka jälkikäsiteltiin VRT Finlandin huippuosaajien toimesta, jotta selkeät havainnekuvat ja kirjalliset huomiot voitiin toimittaa Suomen Hyötytuulelle.

”VRT:n tarkastusten avulla saatiin tarkka kokonaisnäkymä veden alle ja varmistettiin pohjarakenteiden osalta tuulivoimaloiden laadukkaisiin asennustoimenpiteisiin vaadittavia tietoja. Varmistaminen on ensiluokkaisen tärkeää, sillä mahdolliset virheet aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. Kun pohjarakenteiden laatu varmistetaan jo rakentamisvaiheessa, pidennetään myös rakenteiden elinkaarta”, sanoo Tahkoluodon merituulipuiston projektijohtaja Hanna Matomäki.

VRT Finland suorittaa merituulipuistoon tuulivoimaloiden asentamisen jälkeen eroosiosuojausten asentamisen tarkastuksia sekä kaapeleiden sijaintitietojen mittauksia. Näistä saatavat havainnekuvat toimivat lähtötietoina esimerkiksi mahdollisille tuleville vedenalaisille tarkastuksille. Lopputarkastukset suoritetaan viikolla 34.

VRT Finland Oy on perustettu Jyväskylässä vuonna 2010 kahden rakennusinsinöörin toimesta erikoistuen vedenalaisten rakenteiden tarkastuksiin kaikuluotaimia hyödyntäen. VRT Finland auttaa asiakkaitaan käyttämään tutkimuksissa kerättyä tietoa viisaasti vedenalaisten rakenteiden rakentamisessa, kunnossapidossa ja omaisuuden hallinnassa. Tällä hetkellä yrityksen päämarkkinat ovat Pohjoismaat, Saksa ja Iso-Britannia. VRT Finland Oy on kasvuyritys, joka työllistää tällä hetkellä 17 henkilöä, ja rekrytoi uusia työntekijöitä jatkuvasti.

www.vrt.fi