Maailmanluokan kumppanuussopimukset Jyväskylään – Muutosyhtiö Balentor auttaa yrityksiä jatkossa myös Gtmhubin ja HubSpotin parissa

Balentor on tehnyt kumppanuussopimuksen yhden maailman johtavista OKR-ohjelmistotoimittajista, Gtmhubin kanssa maaliskuussa 2022.

OKR eli Objectives and Key Results on noussut keskeiseksi tavoitejohtamisen malliksi erityisesti koko henkilöstön omistautumiseen tähtäävissä organisaatioissa. Sen vahvuutena on konkretisoida organisaation visio ja strateginen suunta selkeiksi lyhyemmän aikavälin tavoitteiksi jokaisen tiimin sekä henkilön tasolla.

Tavoitteiden tunnistamisen jälkeen määritetään selkeät avaintulokset ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Johtavat OKR:ää hyödyntävät tahot maailmalta ovat Google, Amazon, Microsoft ja Coca-Cola. Lisäksi Suomesta mm. OP-ryhmä, Futurice ja Etteplan ovat osoittaneet OKR-metodin pitkäkestoiset hyödyt usealla alueella.

Uuden kumppanin Gtmhubin asiakkaita ovat mm. Adobe, Nike ja CNN. Käyttäjien tunnistamat Gtmhubin lisäarvoa luovat kilpailuedut ovat sen intuitiivisuus, tulosdatan kytkennät sekä ”tavoitteista tuloksiin” -vaikutusketjun selkeys. Balentor on jo vuosia rakentanut OKR-malleja erityyppisiin organisaatioihin ja nyt Gtmhub kumppanuus mahdollistaa entistä vaikuttavampien asiakasratkaisujen rakentamisen.

Tämän yhteistyön myötä pystymme auttamaan asiakkaitamme entistä paremmin OKR-toimintamallin käyttöönotossa ja tuloksellisuuden varmistamisessa”, kertoo Balentorin OKR-asiantuntija Tiina Luoto-Mäenpää.

”Gtmhub-yhteistyö vahvistaa Balentorin asemaa muutoskumppaneiden kärkijoukossa ja luo yhä parempaa asiakasarvoa”, Balentorin toimitusjohtaja Pekka Järvinen toteaa.

​​​​​​​Balentor laajentaa osaamistaan HubSpot kumppanuuden myötä. Jatkossa yritykset voivat siis ottaa Balentorin kanssa käyttöönsä modernin CRM-järjestelmän sisältäen markkinoinnin, myynnin ja asiakkuudenhoidon työkalut.

CRM on monen yrityksen muistilista, tukiranka ja asiakkuudenhoidon pohja, johon yhä useampi järjestelmä nykyään yhdistää modernit markkinoinnin ja myynnin työkalut luodakseen yhä parempaa kilpailuetua asiakkailleen. Kun kaikki tapahtuu samassa järjestelmässä, on tiedonkulku läpinäkyvää, asiakasymmärrys syvempää ja sitä kautta asiakaskokemus parempaa.

Uuden kumppanin HubSpotin suosio perustuu räätälöitävissä olevaan ja helppokäyttöiseen järjestelmään, joka kasvaa yrityksesi mukana eikä vaadi raskasta aloitusta. Sen avulla voi kohdentaa markkinointia tuloksellisemmaksi, nostaa myynnin volyymia sekä syventää ja laajentaa asiakassuhteita. Myös pullonkaulat ja kehityssuunnat on helpompi tunnistaa saadun datan pohjalta sekä johtaa toimintaa tiedolla.

Balentor on auttanut satoja yrityksiä markkinoinnin, myynnin ja asiakkuudenhoidon parissa, ja haluaa nyt helpottaa asiakkaidensa kehitystä myös järjestelmän avulla yhdistäen liiketoimintaosaamisen ja teknologian käyttöönoton.

”HubSpotin kumppanuus on luonut asiakkaillemme uusia kasvun mahdollisuuksia sekä poistanut yhden välivaiheen, kun ei tarvitse etsiä erillistä teknologiakumppania kesken liiketoiminnan kehittämisen”, Balentorin markkinointipäällikkö Julia Ryhänen kuvailee.