Viennin volyymi laski 25,6 prosenttia ja tuonnin volyymi 23,0 prosenttia toukokuussa - sekä vienti- että tuontihinnat laskivat myös

Suomen tavaraviennin arvo laski toukokuussa 31,0 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,0 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 25,6 prosenttia ja vientihinnat 6,4 prosenttia viime vuoden toukokuusta. Tuonnin arvo laski toukokuussa 26,2 prosenttia ja oli 4,3 miljardia euroa.

Tuontihinnat laskivat 2,7 prosenttia ja tuontimäärät 23,0 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Tammi-toukokuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 17,8 prosenttia ja tuonnin arvo 12,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Vienti EU-maihin laski 31,9 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 29,9 prosenttia toukokuussa. Sekä tuonti EUmaista että EU:n ulkopuolelta laski 26,2 prosenttia toukokuussa. Vienti kaikkiin suurimpiin vientimaihin laski toukokuussa. Vienti Saksaan laski 51,2 prosenttia, vienti Ruotsiin 21,3 prosenttia ja vienti Alankomaihin 24,0 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 13,4 prosenttia, mutta tuonti muista suurista tuontimaista laski toukokuussa. Tuonti Saksasta laski 32,5 prosenttia ja tuonti Ruotsista 21,8 prosenttia. Tammi-toukokuussa vienti EU-maihin väheni 18,2 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 17,3 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 11,6 prosenttia ja EU-maiden ulkopuolelta 14,1 prosenttia.