Projektit ja hankkeet

Olemme vuosittain mukana erilaisissa maakunnan kilpailukykyä ja elinkeinoelämää kehittävissä projekteissa ja hankkeissa.

Kasvu Open

​Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparrauskilpailu, jossa yli 900 Suomen menestyneimmän yritysjohtajan osaaminen ja 850 tulevaisuuden potentiaalisen suuryrityksen kasvuideat kohtaavat.

Lue lisää

Lakeland -hanke

Kansainvälinen matkailutyö jatkuu Lakeland-hankkeen myötä, joka toteutetaan yhteistyössä Visit Finlandin, Lahti Regionin, Visit Tampereen ja Hämeen kanssa. Kohdemaina ovat saksankielinen Eurooppa ja Japani. Hankkeessa on tällä hetkellä mukana 30 yritystä, 6 kuntaa sekä JAMK.

Lakeland-Jyväskylä Region -hanke on siirtynyt vuoden 2019 alussa Jyväskylän kaupungin alaisuuteen.

Lue lisää

#Kasvunmaakunta

​Keski-Suomi on kasvun maakunta. Keski-Suomen kauppakamari ja Keski-Suomen Yrittäjät ovat kutsuneet koolle yritysten edustajista koostuvan #kasvunmaakunta-ryhmän, jonka tehtävänä on Keski-Suomen kasvuekosysteemin kehittäminen.

Lue lisääNäissä olemme mukana

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO

KeHO on Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä, joka kokoaa yhteen keskisuomalaisia sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja urheilualan toimijoita sekä hyvinvoinnin osaajia. KeHOn päämääränä on ihmisten terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin tukeminen.

Lue lisää

Digijohtajaksi!

​Keski-Suomen kauppakamari on mahdollistamassa Digijohtajaksi!-hanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa mikro- ja pk-yritysten digitalisaation osaamista ja johtamista sekä rohkaista uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Lue lisää

Team Finland

​Team Finland -verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävät valtiorahotteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut.

Lue lisää

EK-yhteistyö

​Keski-Suomen kauppakamari järjestää yhteistyössä Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n aluetoimijoiden kanssa Elinkeinoelämän foorumeita ja Suhdannebarometrin julkistustilaisuuksia.

Lue lisää