Keski-Suomeen 14 uutta Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon suorittanutta

Keski-Suomeen saatiin lisää pätevöityneitä hallituksen jäseniä, kun 14 keskisuomalaista suoritti hyväksytysti Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutuskokonaisuuden eli HHJ-tutkinnon tänä syksynä. Yhteensä HHJ-tutkinnon on nyt suorittanut Keski-Suomessa 193 henkilöä.

Tutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin Tampereella. HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneita voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin.

Koko Suomessa HHJ-tutkinnon suorittaneita on tällä hetkellä jo 3 777.

”On ilahduttavaa huomata, että hallitustyöskentely kiinnostaa paikallisesti ja valtakunnallisesti. HHJ-kurssi ja -tutkinto antavat hyvät eväät niin oman yrityksen toiminnan kehittämiseen kuin ulkopuolisena hallituksen jäsenenä toimimiseen”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen sanoo.

Koulutusvientiä Gradiassa työkseen tekevä ja erilaisten yritysten kanssa toimiva Global Partnership Manager Pauliina Holm suoritti HHJ-tutkinnon syksyllä. Hän pitää HHJ-kokonaisuutta antoisana.

”HHJ-kurssi tarjosi kattavan ajankohtaisen tietopaketin tehokkaaseen hallitustyöskentelyyn. Kurssilla paneuduttiin eri aihealueisiin asiantuntevien kouluttajien opastuksella. Käytännössä opittuja asioita oli mahdollista peilata saman tien eri tyyppisissä hallituksissa työskentelyyn niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Tutkinto itsessään antoi varmuutta omaan osaamiseen muun muassa lainsäädännön ja strategisen kehittämisen näkökulmista”, Holm kertoo.

HHJ-tutkinnon läpäissyt Gradiassa taloushallintoa kouluttava lehtori Pia Tuomi-Sorjonen on samoilla linjoilla Holmin kanssa ja toivoo HHJ-toiminnalle jatkoa varsinaisen kurssin ja tutkinnon jälkeen.

”HHJ-koulutus oli hyvä kokonaisuus. Toivoisin, että loppututkinnon jälkeen olisi saatavilla myös ylläpitokoulutusta ja paikallisia tapaamisia. Näin hallitustyöskentelyosaamista olisi mahdollista päivittää säännöllisesti”, Tuomi-Sorjonen sanoo.

HHJ-tutkintoa edeltävän osan eli HHJ-kurssin käyneitä on Keski-Suomessa nyt 553 henkilöä. Viimeisin HHJ-kurssi on sarjassaan 33. HHJ-kurssin käymistä kannattaa myös Total Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Ismo Kukkonen.

”HHJ-koulutuksessa käsiteltiin hallitustyöskentelyn perusteet käytännönläheisesti asiantuntijaluentojen ja erilaisten case-esimerkkien kautta. Koulutus toteutettiin monimuoto-opiskelua soveltaen verkkokoulutuksena, ryhmätöinä ja -keskusteluina. Koulutus toimi tehokkaana verkostoitumisalustana. HHJ-kurssi antaa hyvät valmiudet HHJ-tutkinnon suorittamiseen ja valmiuksia hyödyntää hallitustyöskentelyä entistä paremmin”, Kukkonen kuvailee.


Hae hyvän hallitustyöskentelyn eväät suositulta HHJ-kurssilta!

Keväällä 2019 järjestämme Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssin: Jyväskylässä 14.3.-16.4.2019. Ilmoittaudu pian mukaan, sillä paikkoja on rajoitetusti.

HHJ-kurssikokonaisuus soveltuu erinomaisesti hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin.