Finanssialan valiokunta kasvun mahdollistajana


Maailmantalouden kasvunäkymiin liittyvät epävarmuustekijät ovat jo vaikuttaneet Suomen talouden kasvuvauhtiin ja sen myötä myös Keski-Suomen maakuntaan. Suhdannetilanteesta riippumatta maakunta ja sen yritykset kuitenkin tarvitsevat riittävää taloudellista aktiviteettia ja kasvua, jotta elinvoimaisuutemme säilyy myös jatkossa. Heikkenevän suhdanteen aikana tulosten saavuttaminen vaatii aikaisempaa enemmän myyntityötä, kehittämistä ja osaamista.

Finanssialan valiokunnan jäsenet ja heidän edustamansa organisaatiot toimivat pääsääntöisesti mahdollistamisliiketoiminnassa talouden konsultoinnin, riskienhallinnan, maksuliikenteen sekä rahoituksen järjestämisen aloilla. Näillä kaikilla on merkitystä Keski-Suomen kauppakamarin jäsenyritysten arjessa ja niiden menestymisen mahdollisuuksissa. Merkittävin vaikuttavuus Finanssialan osalta tuleekin luonnollisesti sen valiokunnan 22 jäsenen päivittäisen työn kautta omissa asiantuntijaorganisaatioissaan.

Tiedonvälitystä ja verkostoitumista

Tämän lisäksi valiokunnan jäsenet pyrkivät verkostoitumisen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön avulla pitämään yllä omaan toimialaan liittyvää vuoropuhelua. Järjestämällä koulutustilaisuuksia tai webinaareja, esimerkiksi pankkiala on pyrkinyt tuomaan esille kiristyvän sääntelyn vaikutuksia yritysrahoitukseen ja yritysten rahoituskelpoisuuden kehittämiseen. Myös uudentyyppisten rahoitusmuotojen mukaantulo on ollut positiivinen lisä. Sukupolvenvaihdoksiin tai yritysjärjestelyihin valmistautuminen on ollut esillä jo vuosikausia, mutta siitä huolimatta näiden asioiden ennakointi on hyvin monissa yrityksissä puutteellista. Pahimmillaan valmistautumattomuus voi johtaa yrityksen loppumiseen ja jonkin palvelun katoamiseen kokonaan joltain paikkakunnalta.

Valiokuntamme ja sen edustamat yritykset haluavat tukea ja neuvoa keskisuomalaisia yrityksiä heidän elinvoimaisuutensa ylläpidossa ja liiketoiminnan kasvun mahdollistamisessa. Tänä vuonna valiokunta on pyrkinyt edistämään sitä, että valtakunnallinen Yrityskylä -hanke lähtisi liikkeelle myös Keski-Suomessa. Toiminnan tarkoituksena on tarjota kaikille yhdeksäs- ja kuudesluokkalaisille kokemuksia työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta innostavalla ja osallistavalla oppimiskokonaisuudella. Talouden mekanismien ymmärrys ja oman talouden suunnittelu ovat jatkossa entistäkin tärkeämpiä kansalaistaitoja.

Pasi Sorri
Finanssialan valiokunnan puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
OP Keski-Suomi

Lue aikaisemmat valiokuntien blogikirjoitukset: