Keski-Suomen kauppakamarin Juniorikillan puheenjohtajan terveiset

Me nuoret Juniorikiltalaiset, eli alle 40-vuotiaat modernin työelämän konkarit, olemmeko oppimassa, vaikuttamassa vai verkostoitumassa? Miten se näkyy vuoden 2019 teemoissamme?

Juniorikillan toiminnan mahdollistaa Nuorkauppakamareiden ja Keski-Suomen kauppakamarin solmima sopimus, jossa jokaiseen paikalliseen elinkeinoelämän valiokuntaan valitaan yksi juniorijäsen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nämä jäsenet muodostavat 10 hengen porukan mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Juniorikiltalaisen rooli valiokunnissa on tuoda uutta näkökulmaa ja olla oppimassa sekä tutustumassa Keski-Suomen elinkeinoelämän vaikuttajiin ja viemässä yhdessä päätettyjä teemoja eteenpäin.

Itselläni kuluva vuosi on Juniorikillan toiminnan kolmas ja viimeinen, sillä siirryin suoraan Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta (DUL) -valiokunnasta vuoden mittaiseen Juniorikillan puheenjohtajan rooliin vuoden vaihteessa.

Taustani ja identiteettini on vahvasti ICT-puolella, joten puheenjohtajuus tässä ”poikkitieteellisessä” elinkeinoelämän yhtymäkohdassa oli upea haaste, johon halusin tarttua. Oli kuitenkin selvää, että toiminnalla tulisi olla selkeät tavoitteet, koska me kaikki valitut ”juniorit” olimme innokkaita käyttämään tämän rajallisen vuoden−parin ajan kunnolla hyödyksi.

Teemoiksi muodostuivat:

  • Kaikkien valiokuntien toiminnan selkiyttäminen vuosikellolla
  • Keski-Suomen valiokuntien yhteiseen Eloseminaarin suunnitteluun osallistuminen
  • Juniorikillan toiminnan tunnettuuden lisääminen

Miksi nämä teemat?

  • Vuosikellot: Aika on rajallista, joten vuosittainen suunnittelu tapaamisista vuosikellon muodossa on hyvin tärkeää. Vuosikello on tärkeä myös valiokuntien toimivuuden kannalta.
  • Eloseminaari on vuoden ainut tapahtuma, johon kutsutaan valiokuntien kaikki reilut 200 jäsentä. Tavoitteenamme on auttaa Keski-Suomen kauppakamaria luomaan tämän vuoden Eloseminaarista houkutteleva ja saada osallistujamäärän puolesta toimiva tapahtuma aikaan.
  • Tunnettuus: Toiminnan alkaessa reilu 10 vuotta sitten pesti Juniorikillassa oli tunnettu ja hakijoita oli paljon. Toiminnan tunnettuus on kuitenkin hiipunut, ja se näkyy hakijamäärissä. Koska tarkoituksemme ei ole toimia vain kabinettiseurana, pyrimme vaikuttamaan tähän erilaisilla postauksilla ja omalla blogisarjalla.


Näin elinkeinoelämän valiokuntatoiminta vahvistuu ja Juniorikillan toiminta voi jatkua vahvana – tarjoten sen jäsenille vaikuttamismahdollisuuksia, oppia ja verkostoitumista tulevaa uraa ajatellen.

Heini Kannisto on Juniorikillan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Hän työskentelee tuotantopäällikkönä Pengonilla.


Tutustu vuoden 2019 valiokuntablogisarjan aiempiin kirjoituksiin: