Jyväskylässä on osaajapotentiaalia

Olen alkuvuoden saanut olla mukana Keski-Suomen kauppakamarin Osaamisvaliokunnassa Juniorikillan edustajana. Keski-Suomen kauppakamarin Osaamisvaliokunta koostuu 27 jäsenestä, jotka työskentelevät Keski-Suomen alueen eri yrityksissä eri aloilla tai koulutusorganisaatioissa. Osaamisvaliokunnan tavoitteena on edistää ja tukea yhteistyötä, vuorovaikutusta ja innovatiivisia toimintamuotoja yritysten ja oppilaitosten välillä.


Mitä me olemme sitten viime aikoina tehneet?

Keski-Suomen kauppakamari lähetti huhtikuun lopussa kauppakamarin jäsenyrityksille valiokunnan ja Business Jyväskylän toteuttaman kyselyn, jolla halusimme saada vastauksia siihen, miten saisimme pidettyä osaamisen nykyistä paremmin Keski-Suomessa. Kyselyn tavoitteena oli pureutua osaajapotentiaalin säilyttämiseen alueellamme, koska Keski-Suomesta valmistuu valtava määrä uusia osaajia vuosittain.

Keski-Suomen oppilaitoksissa koulutetaan huippuosaajia lukuisille eri aloille, joten potentiaalisia harjoittelupaikan tarvitsijoita on vuosittain jopa 15 000. Toisaalta kaikkiin yrityksiin ja organisaatioihin ei löydy riittävästi osaajia, mikä hidastaa koko maassa yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehitystä.

Miten siis saisimme opiskelijat ja yritykset kohtaamaan toisensa entistä paremmin? Onko niin sanotusti yhden luukun periaatteella toimiva taho kaikkein paras, jonka kautta harjoittelupaikkaa etsivä opiskelija ja yritys kohtaisivat toisensa? Mutta mikä tämä ”yksi paikka” olisi ja kuka sitä hallinnoisi?

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyöhön perustuvan EduFuturan verkkosivusto voisi olla varteenotettava paikka, johon koottaisiin keskitetysti tietoa avoimista harjoittelupaikoista. Jotta yritykset ja opiskelijat löytävät sivuston ja ottavat sen omakseen, tarvitaan tehokasta markkinointia. Vai olisiko tähän olemassa muita ratkaisuja, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat?

Kyselyn avulla huomasimme, että osassa yrityksistä harjoittelijakulttuuri on jo hyvin vakaalla pohjalla. Yritykset ovat nähneet sen hyödyn, jota ne opiskelijoista saavat: motivoituneita ja oppineita tekijöitä, jotka harjaantuvat työelämää varten.

Osa yrityksistä kuitenkin painii osaajapulan kanssa, mikä voi estää yritystä kehittymästä. Johtuuko se asenteista? Vai onko eri yrityksistä ja aloista syntynyt vääriä mielikuvia, jotka aiheuttavat työvoimapulaa? Voisimmeko parantaa tätä imagoa juuri opiskelijaharjoittelun avulla?

Osaltaan osaajapulaa on voinut aiheuttaa myös se, että opiskelijat eriytyvät työelämästä opiskelun aikana. Miten siis saamme heidät takaisin työnimuun siten, että konkreettinen työharjoittelu luetaan osaksi opintoja? Näihin kysymyksiin Osaamisvaliokunta pyrkii saamaan vastauksia ja vaikuttamaan konkreettisesti.

Toimin myös Jyväskylän Nuorkauppakamarissa, ja Suomen Nuorkauppakamarit ovat sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ainakin kaksi näistä tavoitteista nivoutuu myös osaksi valiokunnassa tehtävää työtä. 4. tavoitteen mukaan pyrkimyksenä on, että saisimme taattua kaikille avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Lisäksi 8. tavoitteen nimissä haluamme edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisten työpaikkojen luomista.

Osaamisen ja oppimisen talkoisiin tarvitaan kaikkia! Sisäsiittoinen toiminta ei enää kannata, vaan meidän pitää avata toimintatapojamme ja olla yhteiskunnallisesti vastuullisia. Tehdään siis hyvää yhdessä ja pyyteettömästi, koska jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa osaaminen on syytä pitää ajan tasalla.


Kati Karhu toimii Juniorikillan edustajana
Keski-Suomen kauppakamarin Osaamisvaliokunnassa. Siviilityössään hän on taloushallinnon opettaja Gradia Jyväskylässä.


Tutustu Juniorikillan vuoden 2019 blogisarjan aiempiin kirjoituksiin: