Media-alan konkari uskoo mentoroinnin voimaan – ”ei kannata liian kriittisesti ajatella, mitä itsellä on annettavaa”

Media-alalla pitkään työskennellyt, Ylen Asiakaskokemuspäällikkönä Strategia ja asiakkuus -yksikössä toimiva Jaakko Lempinen uskoo, että dialogi on aina mahdollisuus oppimiseen. Lempinen on toiminut mentorina Kasvutahto-mentorointiohjelmassa.

Jaakko Lempinen on media-alan konkari, joka on työskennellyt media-alalla jo vuodesta 2006 lähtien. Ennen Yleä Lempinen toimi kaupallisella puolella reilu kymmenen vuotta.
Nyt työuraa Ylellä on takana 4,5 vuotta. Vastuualueina ovat asiakkuudet, strateginen muotoilu sekä tulevaisuuden mediakokemus.

Pitkästä kokemuksesta huolimatta nykyinen rooli ei ole helppo. Katse on pidettävä visusti tulevaisuudessa.

”Olen työelämässä aina ollut etunojapuolella ja arvioinut sitä, mitä tulee tapahtumaan. Tehtävänäni Ylellä on jäsentää toimintaa vastaamaan asiakkaiden odotuksia, jotta tehdään mahdollisimman paljon järkeviä sekä arvoa tuottavia asioita. Siihen liittyy vahvasti se, miten ymmärretään suomalaisia ja miten median käyttö kehittyy”, Lempinen kuvailee.

Koska Lempinen on tehnyt uransa median parissa, pyydettiin häntä mentoriksi mukaan Kasvutahto-mentorointiohjelmaan. Lempinen lähti mukaan, pyyteettömästi, auttamisen halusta.

”Sitä silloin aluksi itse mietti, tiedänkö yhtään mitään mistä joku toinen voisi hyötyä. Sitten loppupeleissä kuitenkin huomasin, että ehkä minulla on myös jaettavaa ja ymmärrystä siitä, miten mediamaailmaa voi hahmottaa kaupallisuuden ja yritystoiminnan lähtökohdista”, Lempinen sanoo.

Lempinen onkin asiakaslähtöisyyden sanansaattaja.

”Vaikka itse toimin tällä hetkellä julkisella puolella, koen, että aina on toimittava asiakaslähtöisesti. Kaupallisessa mediassa lainalaisuudet ovat samanlaiset. On muistettava, kenelle palveluita tehdään”, Lempinen toteaa.

Lempisen mukaan media-ala on ollut jatkuvassa murroksessa viimeisen vuosikymmenen.

”On tiedettävä tosi tarkkaan, kuka olet ja mitä tavoittelet. On myös oltava valmis muuttamaan suunnitelmia vastaamaan paremmin odotuksia sekä liiketoiminnallisten että asiakkaiden kokemusten perusteella”, Lempinen sanoo.

Tällä hetkellä yksi media-alan kiinnostavimpia muutosvoimia ovat erilaisten teemojen yhdistyminen, kuten vaikkapa uudet jakelualustat ja median uudet kulutustavat.

”On hyvin paljon asioita, joita ei ole vielä edes tutkittu tai katsottu loppuun asti esimerkiksi kaupallistamisen näkökulmasta, että mitä liiketoimintamahdollisuuksia se tarjoaa”, Lempinen sanoo.

Matalan kynnyksen mentorointia tarvitaan

Lempinen on itse kotoisin Vaajakoskelta, Jyväskylästä, jossa hän on myös tehnyt opintonsa. Lempinen tietää, että suhteiden rakentaminen pystymetsästä voi olla hankalaa, sillä hän on itsekin muuttanut Helsinkiin tuntematta ketään etukäteen.

”Varsinkin kasvuyrityksille ja uusille toimijoille on tärkeää, että löytyy erilaisia kontaktipisteitä. Sen ei tarvitse olla aina massiivista mentorointia, vaan yhteydessä voi olla matalammallakin kynnyksellä”, Lempinen sanoo.

Luottamukselliset keskustelut ovat olleet mentorointiohjelman parasta antia.

”Keskustelut ovat olleet tosi hyviä. Tämä on ollut itsellekin oppimiskokemus. Dialogi kasvattaa ja siinä on aina mahdollisuus itsekin kehittyä ja oppia uutta. Siitä näkökulmasta kun lähestyy, niin se on vain itsestä kiinni, että mitä siitä saa”, Lempinen muistuttaa.

Lempinen haluaa kannustaa muitakin mentoriksi avoimin mielin.

”Ei kannata liian kriittisesti arvioida, mitä itsellä on annettavaa. On ilo olla mukana tällaisessa ohjelmassa. Jos voisi olla vielä enemmän avuksi, aina voi olla yhteydessä”, Lempinen kiteyttää.