Valmistus- ja tuotantovaliokunta esittäytyy: Valmistus- ja tuotanto houkuttelevaksi

Keski-Suomen kauppakamarin valiokunnat esittäytyvät - seuraavana vuorossa on Valmistus ja tuotanto -valiokunta.

Keski-Suomen valmistava teollisuus on tällä hetkellä vahvassa kasvussa. Yhä useammassa keskisuomalaisessa yrityksessä kasvun esteenä on kuitenkin puute osaavasta työvoimasta. Kauppakamarien kyselyssä jopa 70 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista ilmoitti, että pula osaavasta työvoimasta on aiheuttanut ongelmia yrityksen liiketoiminnassa. Samaan aikaan viimeisimmän Keski-Suomen Työllisyyskatsauksen mukaan koko Keski-­Suomen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,7 prosenttia.

Aihetta on pohdittu Keski-Suomen kauppakamarin Valmistus- ja tuotantovaliokunnassa, joka koostuu keskisuomalaisista alan yritysten ja organisaatioiden edustajista. Valiokunnan yrityksissä on huomattu, että erityisesti nuoria on hakeutunut viime aikoina alalle entistä vähemmän. Yritykset eivät tahdo löytää uusia osaajia, koska ala ei kiinnosta nuoria riittävästi.

Viime vuonna valiokunnan toimeksiannosta Jyväskylän ammattikorkeakoulun Innovaatioviikolla toteutetun kyselyn mukaan nuorten mielikuvat alasta olivat vääristyneitä. Alaa pidettiin raskaana, likaisena, huonosti palkattuna ja epävarmana. Totuus on kuitenkin toinen. Ala on kehittynyt hurjasti, ja esimerkiksi uusien teknologioiden käyttö kuuluu olennaisena osana nykypäivän työnkuvaan.

Useiden tutkimusten ja selvitysten mukaan nuoret haluavat työn istuvan omaan persoonaan ja vastaavan omia arvoja. Työn merkityksellisyys korostuu, ja työtehtäviltä halutaan vaihtelevuutta ja kiinnostavuutta. Työlle ei haluta uhrata kaikkea vapaa-aikaa, vaan aikaa halutaan myös perheelle ja harrastuksille.

Valmistus- ja tuotantovaliokunta on osaltaan lähtenyt etsimään ratkaisuja vallitsevaan kohtaanto-ongelmaan. Olemme käynnistäneet somelähettiläshankkeen, jonka tarkoituksena on tehdä valmistus- ja tuotantoalaa tunnetuksi nuorten keskuudessa ja kertoa, millaista nykyaikainen teollinen työ todellisuudessa on ja parantaa mielikuvaa toimialasta. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa erityisesti ammatinvalintaa harkitsevat nuoret.

Hankkeeseen pestattu nuori somelähettiläs vierailee hankkeessa mukana olevissa yrityksissä ja tuottaa nuoria kiinnostavaa sisältöä, kuten kuvia, videoita ja tarinoita nuorten suosimiin sosiaalisen median kanaviin. Sisällöissä tuomme esiin nuorille tärkeitä arvoja.

Asiassa on tehty alusta asti yhteistyötä eri tahojen, kuten Keski-Suomen eri koulujen ja oppilaitosten sekä Teknologiateollisuuden kanssa. Tarkoitus on, että Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija tekee aiheesta myös opinnäytetyön, jossa kartoitetaan lähtötilanne ennen somelähettiläshanketta ja tilanne somelähettiläshankkeen jälkeen.

Hankkeessa mukana olevat keskisuomalaiset yritykset KA-MU Oy, Kytola Instruments Oy, Elonen Oy, Multimek Oy, UPM Jokilaakson tehtaat, HT Laser Oy, Elekmerk Oy, Tikka Spikes Oy, Moventas Gears, Valtra ja Laukaan betoni ovat lähteneet tekemään tärkeää työtä koko toimialan mutta myös koko Keski-Suomen eteen. Hankkeen kautta haluamme tehdä osamme toimialan ja Keski-Suomen houkuttelevuuden edistämiseksi nuorten keskuudessa. Tehdään yhdessä nuorille unelmien Keski-Suomi, jossa on hyvä elää, asua, harrastaa ja tehdä merkityksellistä työtä.

Juha Järvi
Keski-Suomen kauppakamarin Valmistus- ja tuotantovaliokunnan puheenjohtaja
KA-MU Oy:n toimitusjohtaja


Juttu on julkaistu alun perin Keskisuomalaisen Vierailija-kirjoituksena.


Lue aikaisemmat blogisarjan kirjoitukset:

Finanssialan valiokunta esittäytyy: Finanssialan valiokunta kasvun mahdollistajana

Osaamisvaliokunta esittäytyy: Osaaminen kompleksisessa ympäristössä vaatii avointa ja innovatiivista asennetta

Liikenne- ja aluerakennevaliokunta esittäytyy: Keski-Suomen liikenneväylät kuntoon uusien rahoitusmallien tuella

Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta esittäytyy: Kasvun eväät omalta alueelta kaverin verkostoja hyödyntäen

Maakuntakilta esittäytyy: Maakuntakilta Keski-Suomen elinvoiman asialla

Juniorikilta esittäytyy: Keski-Suomen kauppakamarin Juniorikillan puheenjohtajan terveiset