Tietoa koronasta yrityksille

Sivu päivitetty 28.9. klo 12.11

Koostamme yrityksille hyödyllisiä linkkejä ja artikkeleja koronavirustilanteesta, kuten työlainsäädännöstä, rahoituksesta, kansainvälistymisestä ja mistä tukea yrityksille.

Mitä tukea yrityksille on saatavilla?


Jäsenten maksuton neuvonta koronaviruskysymyksissä

Valtuutetut yhteistyökumppanimme palvelevat jäseniä maksutta myös koronaviruskysymyksissä. Huomioithan, että tilanne haastaa myös lakipuolen resurssit ja palveluissa saattaa olla katkoja puheluiden runsaan määrän takia. Voit myös lähettää kysymyksesi neuvonta@kskauppakamari.fi.

Moniin asioihin löydät vastauksia myös alla olevista linkeistä.


Keskuskauppakamarin suositus yrityksille ja organisaatioille etätyöstä takaisin työpaikoille siirtymiseen

Keskuskauppakamari on päivittänyt suositustansa yritysten ja organisaatioiden toimintamalleista koronavirustilanteeseen liittyen. Uusi ohje kehottaa pohtimaan organisaatiolle sopivimmat tavat, jotta etätöistä voitaisiin palata asteittain työpaikoille kesälomakauden loppuun mennessä. Ohjeistus on vapaaehtoisesti sovellettavissa yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Ohjeistusta päivitetään tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeiden mukaan.


Muiden tahojen tarjoamaa apua ja neuvontaa


Lakiartikkeleita mm. työlainsäädäntöön, rahoitukseen, sopimuksiin


Keskuskauppakamarin juridiikkakatsaus: Kattava kooste yrityksille lainsäädännöstä, työmarkkinajoustoja jatkettu vuoden loppuun asti


Koronasyksyn vinkit työpaikoille - suunnittelu on kaiken A ja O


Vuokrasopimuksen järjestely vuokralaisen maksukyvyttömyystilanteessa


Työsopimuksen peruuttaminen, palkan alentaminen, lomarahojen muuttaminen vapaiksi ja muita työlainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä koronatilanteessa


Yhteisöjen veroilmoitusten jättöaikaan pidennystä


Tilapäiset ulkomaalaislain ja kausityölain muutokset voimaan 9.4.2020


Mistä voi tarkistaa onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa?


Linjaus välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantulosta 6.4.2020


Voiko toimitusjohtajan lomauttaa?


Lomautusten ilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa koskeva määräaikainen laki voimaan 1.4.2020


Tilapäiset työlakien muutokset tulevat voimaan 1.4.2020


Yhteistoimintamenettelyn poikkeukset


Pitääkö suorituksia palauttaa ylivoimaisen esteen tilanteessa – case Korona?


Korona – Ylivoimainen este (Force majeure)


Kriisivalmius ja liiketoimintakriittiset sopimukset Koronan aikoina


Yrityksen käytännön työ- ja sopimusoikeudellisista varautumistoimista koronaan


Lakisääteinen yrityssaneerausmenettely avuksi poikkeusolosuhteissa


Poikkeusolot ja työlainsäädännön muutokset


YT-menettely ja lomautukset koronaepidemian seurauksena


Korona ja palkanmaksuun liittyviä asioita


Työnteko estyy yrityksessä ylivoimaisen esteen vuoksi


Koronaepidemia ja yhtiön ennakoimaton maksukyvyttömyys


Kuivuuko yrityksesi kassa?


Tilinpäätös ja veroilmoitus koronaviruksen aikana


Asiakkaan maksuongelmista aiheutuneet luottotappiot​​​​​​​Rahoitus

Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020.

Tuki kohdentuu koronaviruspandemiasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.


Tuet ja hyvitykset ravitsemisyrityksille

Haku ravitsemisalan yritysten väliaikaisiin tukiin ja hyvitykseen avautui 5.6.

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. - 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.


Yksinyrittäjätuki Keski-Suomessa

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron yksinyrittäjätukea yrityksen sijaintipaikan kunnasta. Alla olevasta linkistä löytyvät suorat linkit kuntakohtaisiin hakemuksiin ja/tai niiden ohjeisiin Keski-Suomessa.
​​​​​​​

-


ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut koronavirustilanteessa​​​​​​​ PÄÄTTYNYT

ELY-keskuksen kehittämisavustus voidaan myöntää 1-5 henkilöä työllistävälle yritykselle yritysmuodosta riippumatta Tilanneanalyysiin tai Kehittämistoimenpiteisiin. Investointirahaa voi hakea normaalisti. Rahoitusta ei voida myöntää maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille. Yritys ei saa hakea tukea sekä Business Finlandilta että ELY-keskukselta. Lue tarkemmat edellytykset, määrät ja ohjeet alta.​​​​​​​


Finnveran rahoitus koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa PÄÄTTYNYT

Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella, joka on poikkeustilanteessa ensisijainen ratkaisu. Suoria lainahakemuksia ei oteta vastaan eikä käsitellä toistaiseksi. Lue lisää muutoksista:


Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan koronan aikana - ohjeet työnhakijaksi rekisteröitymiseen

​​​​​​​Hallitus antoi 2.4.2020 eduskunnalle esityksen laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 6.4.2020. Tasavallan presidentti vahvisti lain 7.4.2020.

Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.


Jyväskylän kaupungin toimenpiteitä yritysten ja muiden organisaatioiden tueksi PÄÄTTYNYT

Business Jyväskylä suuntaa resurssejaan kriisitoimenpiteisiin, ja jakaa yrityspalveluseteliä ylimääräisen 200 000 euron arvosta huhtikuun aikana. Yrityspalvelusetelin arvo on 2000 euroa ja se jaetaan pk-yrityksille asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Setelin avulla voi hankkia asiantuntijapalveluita esimerkiksi poikkeustilanteesta johtuvien liiketoiminnan haasteiden selvittämiseen, tuote- ja palveluvalikoiman uudistamiseen sekä liiketoimintamallien kehittämiseen.​​​​​​​


Verohallinto lykkää pyynnöstä yritysten kevään aikana erääntyviä veroja

Verohallinto avaa yrityksille mahdollisuuden veronmaksun lykkäykseen. Pyynnön voi tehdä sähköisesti OmaVerossa 25.3. lähtien. Lykkäys koskee koko kevään veroja 31.5.2020 saakka, ja siihen sisällytetään myös mahdolliset helmi-maaliskuussa erääntyneet verot. Maksuaikaa voi pyytää käytännössä kaikille Verohallinnon keräämille veroille, kuten arvonlisäveroille ja ennakkoveroille.

Huom! Myös ne yritykset, jotka vasta ennakoivat kassaongelmia, voivat hakea verojen maksuun lykkäystä heti 25.3.! Verohallinto ei vaadi yrityksiltä selvitystä maksuvaikeuksista. Edellytyksenä lykkäykselle on, että yritys on antanut veroilmoituksensa asianmukaisesti, eikä sillä ole veroja ulosotossa.

Veronmaksua lykätään maksujärjestelyn hyväksymispäivästä 3 kk eteenpäin. Maksut jaksotetaan enintään kahden vuoden ajalle.

Hakemusten käsittely voi tilapäisesti ruuhkautua Verohallinnossa ainakin aluksi, mutta Verohallinto ei tee perintätoimenpiteitä erääntyneille veroille hakemuksen käsittelyaikana. Jos yritys on jo saanut maksumuistutuksia erääntyneistä veroista, maksujärjestelyä kannattaa hakea heti 25.3. perintätoimien ehkäisemiseksi.

Hallitus aikoo esittää maksujärjestelyn ajalta perittävää korkoa laskettavaksi nykyisestä 7 %:sta 4 %:iin. Alempaa verokantaa sovelletaan maksujärjestelyssä 1.3. lähtien erääntyneisiin veroihin eräpäivästä lähtien. Myös koroton veronmaksun lykkäys on mahdollinen siinä tilanteessa, jossa yritys pystyisi maksamaan verot, mutta ei korkoa. Korottoman maksujärjestelyn saaminen edellyttää yrityksiltä laskelmia. Keskuskauppakamari vaatii hallitukselta korotonta maksujärjestelyä kaikille yrityksille.Kansainvälistyminen

Uudet matkustusrajoitukset voimaan

Hallitus linjasi 11. syyskuuta, että maahantulon rajoituksista voidaan luopua 19.9. alkaen Suomen ja sellaisten EU- ja Schengen-maiden (ml. Yhdistynyt kuningaskunta) välisessä liikenteessä, joissa uusien tapausten ilmaantuvuus on enintään 25 uutta tautitapausta ​​​100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 päivän aikana. Testaamiseen perustuvassa uudessa toimintamallissa sisärajatarkastukset korvataan terveysturvallisuustoimilla. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön 23.11., ja siirtymäkausi alkaa 1.10.


Uudet matkustusrajoitukset käyttöön Suomessa - matkustusrajoitusten lieventäminen on oikea toimenpide

Keski-Suomen kauppakamari kiittää hallitusta matkustusrajoitusten lieventämisestä. Tehdyt muutokset matkustusrajoituksiin ovat iso askel kohti yleistä eurooppalaista linjaa. Suomen pitää ottaa ripeitä askelia kohti vapaan liikkuvuuden palauttamista terveysturvallisuus huomioiden.​​​​​​​


Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien​​​​​​​

Valtioneuvoston päätöksen mukaisella Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella annetaan tietoa maahantuloon kohdistuvista muutoksista 10.8.2020 lukien.

Katso ohjeistus


Finnpartnershipin vuonna 2020 erääntyville liikekumppanuustukihankkeille tarjolla joustoja koronavirustilanteen vuoksi

Koronaviruksen vaikutukset ovat luonteeltaan ennalta arvaamattomia niin kestoltaan kuin laajuudeltaan, ja saattavat aiheuttaa viivästyksiä käynnissä olevien liikekumppanuustukihankkeiden toteuttamisessa. Ulkoministeriö on päättänyt tässä vaiheessa tukea eräillä joustoilla niiden hankkeiden loppuun saattamista, joiden tuki erääntyy vuoden 2020 aikana. Lue Finnpartnershipin verkkosivuilta tarkempi kuvaus siitä, millaiset joustot ovat mahdollisia ja mitä hankkeita ne koskevat.


Kriittisen ulkomaalaisen työvoiman turvaamisessa otettiin askel oikeaan suuntaan – hallituksella pitää olla valmius päivittää listausta nopeasti

Keskuskauppakamari on tyytyväinen, että hallitus on saanut vihdoin listattua, mitkä työtehtävät ovat huoltovarmuuden ja toimialojen toiminnan kannalta välttämättömiä. Tehty listaus työtehtävistä on askel oikeaan suuntaan, mutta hallituksella pitää olla valmius nopeasti päivittää listausta, jos ja kun yrityksiltä tulee perusteltuja tarpeita päivityksille. Keskuskauppakamari myös vaatii, että yrityksille on tarjolla viranomaisten neuvontapalvelu, jonka kautta omaan tilanteeseen voi saada jonkinlaisen ennakkoratkaisun tai –arvion.


Eri kv-markkinoiden tilanne koronavirustilanteessa

Export Maker nostaa blogissa, miten koronaviruksen vaikutukset näkyvät eri markkina-alueilla ja eri toimialoilla sekä viisi vinkkiä pk-yrityksille kv-markkinoilla toimimisessa tässä tilanteessa. Blogi päivittyy.


Koronan vaikutukset ulkomaalaiseen työvoimaan

Helsingin seudun kauppakamari on koonnut kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta ulkomaalaiseen työvoimaan. Jos ulkomaalainen työntekijä lähtee kotimaahansa, ja joutuu palatessaan tai ulkomailla karanteeniin, miten palkanmaksu menee? Ulkomaalainen työntekijä on maahantulokiellon takia joutunut jäämään kotimaahansa, miten työsuhteen käy?


Vaikuttaminen