Tietoa koronasta yrityksille

Koostamme yrityksille hyödyllisiä linkkejä ja artikkeleja koronavirustilanteesta, kuten työlainsäädännöstä, rahoituksesta, kansainvälistymisestä ja mistä tukea yrityksille.

Sivu päivitetty 2.12.2021 klo 15.26

Mitä tukea yrityksille on saatavilla?


Jäsenten maksuton neuvonta koronaviruskysymyksissä

Valtuutetut yhteistyökumppanimme palvelevat jäseniä maksutta myös koronaviruskysymyksissä. Huomioithan, että tilanne haastaa myös lakipuolen resurssit ja palveluissa saattaa olla katkoja puheluiden runsaan määrän takia. Voit myös lähettää kysymyksesi neuvonta@kskauppakamari.fi.

Moniin asioihin löydät vastauksia myös alla olevista linkeistä.


Keskuskauppakamarin suositus yrityksille ja organisaatioille etätyöstä takaisin työpaikoille siirtymiseen

Keskuskauppakamari on päivittänyt suositustansa yritysten ja organisaatioiden toimintamalleista koronavirustilanteeseen liittyen. Uusi ohje kehottaa pohtimaan organisaatiolle sopivimmat tavat, jotta etätöistä voitaisiin palata asteittain työpaikoille kesälomakauden loppuun mennessä. Ohjeistus on vapaaehtoisesti sovellettavissa yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Ohjeistusta päivitetään tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeiden mukaan.


Muiden tahojen tarjoamaa apua ja neuvontaa


Ajankohtaista


Rahoitus

​​​​​​​Kustannustuki 3

Haku aukeaa 27.4.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 4.3.2021. Eduskunnan käsittelyn jälkeen tasavallan presidentti vahvistaa lain. Valtiokonttori voisi avata haun yrityksille ja yksinyrittäjille huhtikuun loppupuolella. Tuen perusperiaatteet säilyisivät ennallaan.

Kustannustuen kolmas hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020.

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa myöhemmin asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. Asetuksessa ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella.

Yksinyrittäjätuki on jatkossa osa kustannustukea.

Sulkemiskorvaus

Haku aukeaa 12.5.

Koskee yrityksiä, jotka ovat olleet suljettuna lain nojalla.

Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Linkki asiointipalveluun sekä ohjeet tuen hakemiseen päivittyvät Valtiokonttorin sivulle.

Sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja.

Ulosmyynti ei ole este sulkemiskorvauksen saamiselle tai hakemiselle. Ne yritykset, joiden asiakasmäärää tai aukioloaikoja on rajoitettu, eivät kuulu sulkemiskorvauksen piiriin. Ne yritykset voivat hakea kustannustukea.

Keski-Suomen ELY-keskuksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti.

Yrityksen kehittämisavustus voidaan myöntää:

  • normaalina kehittämisavustuksena myös vuonna 2021
  • väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa 30.6.2021 asti
  • pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020 tukea voidaan myöntää 30.6.2021 asti​​​​​​​

Kyseessä ei ole uusi tukimuoto eikä yleistuki, eli yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytykset eivät ole muuttuneet.

Business Finlandin tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea 14.5.2021 mennessä. (HUOM! Hakuaikaa on jatkettu.) Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Panostamalla kehittämiseen yritykset haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.

Tesin Korona-ajan vakautusrahoitus keskisuurille yrityksille

Vakautusrahoitus palvelee keskisuuria yrityksiä, jotka ovat joutuneet koronaviruksen vuoksi äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin. Sijoitusten avulla pyritään varmistamaan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisiaikana. Tesi rahoittaa yrityksiä, joilla on riittävät edellytykset selvitä taloudellisista ongelmista lisärahoituksen avulla.

Sijoituskriteerit:

  • Liikevaihto vähintään 10 milj. euroa vuonna 2019
  • Henkilöstömäärä Suomessa yli 50
  • Liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä ja yrityksellä edellytykset myös siihen jatkossa – Käyttökate (EBITDA) positiivinen vuonna 2019 tai kaksi kolmesta edellisvuodesta positiivisia (2017-2019)
  • Koronakriisin vuoksi taloudellinen asema heikentynyt merkittävästi
  • Yhtiö ei ole ollut ylivelkaantunut ennen koronakriisiä
  • Tesin sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa.

Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä

Huom! Hakuaikaa jatkettu 31.8. asti!

Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

ELY-keskus avaa Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haun 26.2.2021-31.8.2021.


Lakiartikkeleita mm. työlainsäädäntöön, rahoitukseen, sopimuksiin


Hallituksen esitys ravintoloiden sulkukorvauksesta: Palkkakulut korvataan kokonaan, vuokrista 70 prosenttia, suurille yrityksille valmistellaan oma tuki


Lakiesitys eduskuntaan: Kustannustuen kolmas hakukierros alkaa huhtikuussa, yksinyrittäjät mukana tuessa


Ravintolat joutuvat sulkemaan ovensa 9.-28.3. Keski-Suomessa


Koronaviruksen torjunnassa siirrytään seuraavalle toimenpidetasolle – lisätoimenpiteet käyttöön usealla alueella


Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana 22.2. alkaen


Kustannustuen haku on käynnissä helmikuun loppuun asti, yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti


Tuoreesta kustannustukilaista helpotusta yritysten pandemia-ahdinkoon


Keskuskauppakamarin juridiikkakatsaus: Kattava kooste yrityksille lainsäädännöstä, työmarkkinajoustoja jatkettu vuoden loppuun asti


Koronasyksyn vinkit työpaikoille - suunnittelu on kaiken A ja O


Vuokrasopimuksen järjestely vuokralaisen maksukyvyttömyystilanteessa


Työsopimuksen peruuttaminen, palkan alentaminen, lomarahojen muuttaminen vapaiksi ja muita työlainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä koronatilanteessa


Yhteisöjen veroilmoitusten jättöaikaan pidennystä


Tilapäiset ulkomaalaislain ja kausityölain muutokset voimaan 9.4.2020


Mistä voi tarkistaa onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa?


Linjaus välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantulosta 6.4.2020


Voiko toimitusjohtajan lomauttaa?


Lomautusten ilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa koskeva määräaikainen laki voimaan 1.4.2020


Tilapäiset työlakien muutokset tulevat voimaan 1.4.2020


Yhteistoimintamenettelyn poikkeukset


Pitääkö suorituksia palauttaa ylivoimaisen esteen tilanteessa – case Korona?


Korona – Ylivoimainen este (Force majeure)


Kriisivalmius ja liiketoimintakriittiset sopimukset Koronan aikoina


Yrityksen käytännön työ- ja sopimusoikeudellisista varautumistoimista koronaan


Lakisääteinen yrityssaneerausmenettely avuksi poikkeusolosuhteissa


Poikkeusolot ja työlainsäädännön muutokset


YT-menettely ja lomautukset koronaepidemian seurauksena


Korona ja palkanmaksuun liittyviä asioita


Työnteko estyy yrityksessä ylivoimaisen esteen vuoksi


Koronaepidemia ja yhtiön ennakoimaton maksukyvyttömyys


Kuivuuko yrityksesi kassa?


Tilinpäätös ja veroilmoitus koronaviruksen aikana


Asiakkaan maksuongelmista aiheutuneet luottotappiot​​​​​​​


Eri kv-markkinoiden tilanne koronavirustilanteessa

Export Maker nostaa blogissa, miten koronaviruksen vaikutukset näkyvät eri markkina-alueilla ja eri toimialoilla sekä viisi vinkkiä pk-yrityksille kv-markkinoilla toimimisessa tässä tilanteessa. Blogi päivittyy.


Koronan vaikutukset ulkomaalaiseen työvoimaan

Helsingin seudun kauppakamari on koonnut kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta ulkomaalaiseen työvoimaan. Jos ulkomaalainen työntekijä lähtee kotimaahansa, ja joutuu palatessaan tai ulkomailla karanteeniin, miten palkanmaksu menee? Ulkomaalainen työntekijä on maahantulokiellon takia joutunut jäämään kotimaahansa, miten työsuhteen käy?


Vaikuttaminen

Viidenneksellä keskisuomalaisista yrityksistä maksuvaikeuksia koronan takia

Kauppakamarikysely: Hallituksen koronatoiminta keskisuomalaisten yritysten mielestä sekavaa ja ennakoimatonta

Keski-Suomen kauppakamari: Sulkutilasta aiheutuvat menetykset korvattava yrityksille täysimääräisesti

Kauppakamarikysely: Koronarajoituksissa huomioitava paremmin vaikutukset elinkeinoelämälle – yli puolet Keski-Suomesta vastanneista yrityksistä antaa huonon arvosanan hallitukselle talouskriisin hoidosta

Kauppakamarikysely: Keskisuomalaiset yritykset eivät usko hallituksen kykenevän tekemään työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä edistäviä toimia

Kauppakamarikysely: Keski-Suomen yritysten tilanteessa on tapahtunut käänne parempaan

Keski-Suomen kauppakamari vetoaa: Toimivat lentoyhteydet ovat Keski-Suomen kansainvälisten yritysten elinehto

Keskisuomalaiset yritykset haluavat eroon haitallisista rajoituksista

Palvelualaa elvytettävä koronaviruspandemian jälkeen: Kotitalousvähennyksen korvausastetta korotettava ja omavastuu puolitettava

Talous vaatii kylmäkäynnistyksen – Hallitukselta tarvitaan miljardien elvytyspaketti

Keskisuomalaisten yritysten tilanne heikentynyt merkittävästi kahdessa viikossa - kaksi kolmasosaa aikoo lomauttaa tai irtisanoa

Kauppakamarien kysely: Kolmasosa keskisuomalaisista yrityksistä pelkää konkurssia

Konkurssit ja työpaikkojen menetykset estettävä – Yrityksiä autettava koronaviruskriisin yli​​​​​​​

Keski-Suomen kauppakamari on huolissaan Finnairin Jyväskylän lentojen peruutuksista