Tietoa koronasta yrityksille

Sivu päivitetty 5.1.2021 klo 10.34

Koostamme yrityksille hyödyllisiä linkkejä ja artikkeleja koronavirustilanteesta, kuten työlainsäädännöstä, rahoituksesta, kansainvälistymisestä ja mistä tukea yrityksille.

Mitä tukea yrityksille on saatavilla?


Jäsenten maksuton neuvonta koronaviruskysymyksissä

Valtuutetut yhteistyökumppanimme palvelevat jäseniä maksutta myös koronaviruskysymyksissä. Huomioithan, että tilanne haastaa myös lakipuolen resurssit ja palveluissa saattaa olla katkoja puheluiden runsaan määrän takia. Voit myös lähettää kysymyksesi neuvonta@kskauppakamari.fi.

Moniin asioihin löydät vastauksia myös alla olevista linkeistä.


Keskuskauppakamarin suositus yrityksille ja organisaatioille etätyöstä takaisin työpaikoille siirtymiseen

Keskuskauppakamari on päivittänyt suositustansa yritysten ja organisaatioiden toimintamalleista koronavirustilanteeseen liittyen. Uusi ohje kehottaa pohtimaan organisaatiolle sopivimmat tavat, jotta etätöistä voitaisiin palata asteittain työpaikoille kesälomakauden loppuun mennessä. Ohjeistus on vapaaehtoisesti sovellettavissa yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Ohjeistusta päivitetään tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeiden mukaan.


Muiden tahojen tarjoamaa apua ja neuvontaa


Rahoitus

Kustannustuki 2

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista. Valtiokonttori pyrkii avaamaan kustannustuen hakupalvelun ennen joulua. Lakiesityksen mukaan kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa. Tukien enimmäismäärä yritystä kohden on säädetty Euroopan komission tilapäisissä valtiontukisäännöissä.

Business Finlandin tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea 14.5.2021 mennessä. (HUOM! Hakuaikaa on jatkettu.) Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Panostamalla kehittämiseen yritykset haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.


Keski-Suomen ELY-keskuksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti.

Yrityksen kehittämisavustus myöntää:

  • ​​​​​väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa
  • pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020.

Kyseessä ei ole uusi tukimuoto eikä yleistuki, eli yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytykset eivät ole muuttuneet.

Tesin Korona-ajan vakautusrahoitus keskisuurille yrityksille

Vakautusrahoitus palvelee keskisuuria yrityksiä, jotka ovat joutuneet koronaviruksen vuoksi äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin. Sijoitusten avulla pyritään varmistamaan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisiaikana. Tesi rahoittaa yrityksiä, joilla on riittävät edellytykset selvitä taloudellisista ongelmista lisärahoituksen avulla.

Sijoituskriteerit:

  • Liikevaihto vähintään 10 milj. euroa vuonna 2019
  • Henkilöstömäärä Suomessa yli 50
  • Liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä ja yrityksellä edellytykset myös siihen jatkossa – Käyttökate (EBITDA) positiivinen vuonna 2019 tai kaksi kolmesta edellisvuodesta positiivisia (2017-2019)
  • Koronakriisin vuoksi taloudellinen asema heikentynyt merkittävästi
  • Yhtiö ei ole ollut ylivelkaantunut ennen koronakriisiä
  • Tesin sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa.

Lakiartikkeleita mm. työlainsäädäntöön, rahoitukseen, sopimuksiin


Kustannustuen haku on käynnissä helmikuun loppuun asti, yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti


Tuoreesta kustannustukilaista helpotusta yritysten pandemia-ahdinkoon


Keskuskauppakamarin juridiikkakatsaus: Kattava kooste yrityksille lainsäädännöstä, työmarkkinajoustoja jatkettu vuoden loppuun asti


Koronasyksyn vinkit työpaikoille - suunnittelu on kaiken A ja O


Vuokrasopimuksen järjestely vuokralaisen maksukyvyttömyystilanteessa


Työsopimuksen peruuttaminen, palkan alentaminen, lomarahojen muuttaminen vapaiksi ja muita työlainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä koronatilanteessa


Yhteisöjen veroilmoitusten jättöaikaan pidennystä


Tilapäiset ulkomaalaislain ja kausityölain muutokset voimaan 9.4.2020


Mistä voi tarkistaa onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa?


Linjaus välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantulosta 6.4.2020


Voiko toimitusjohtajan lomauttaa?


Lomautusten ilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa koskeva määräaikainen laki voimaan 1.4.2020


Tilapäiset työlakien muutokset tulevat voimaan 1.4.2020


Yhteistoimintamenettelyn poikkeukset


Pitääkö suorituksia palauttaa ylivoimaisen esteen tilanteessa – case Korona?


Korona – Ylivoimainen este (Force majeure)


Kriisivalmius ja liiketoimintakriittiset sopimukset Koronan aikoina


Yrityksen käytännön työ- ja sopimusoikeudellisista varautumistoimista koronaan


Lakisääteinen yrityssaneerausmenettely avuksi poikkeusolosuhteissa


Poikkeusolot ja työlainsäädännön muutokset


YT-menettely ja lomautukset koronaepidemian seurauksena


Korona ja palkanmaksuun liittyviä asioita


Työnteko estyy yrityksessä ylivoimaisen esteen vuoksi


Koronaepidemia ja yhtiön ennakoimaton maksukyvyttömyys


Kuivuuko yrityksesi kassa?


Tilinpäätös ja veroilmoitus koronaviruksen aikana


Asiakkaan maksuongelmista aiheutuneet luottotappiot​​​​​​​Kansainvälistyminen

Uudet matkustusrajoitukset voimaan

Hallitus linjasi 11. syyskuuta, että maahantulon rajoituksista voidaan luopua 19.9. alkaen Suomen ja sellaisten EU- ja Schengen-maiden (ml. Yhdistynyt kuningaskunta) välisessä liikenteessä, joissa uusien tapausten ilmaantuvuus on enintään 25 uutta tautitapausta ​​​100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 päivän aikana. Testaamiseen perustuvassa uudessa toimintamallissa sisärajatarkastukset korvataan terveysturvallisuustoimilla. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön 23.11., ja siirtymäkausi alkaa 1.10.


Uudet matkustusrajoitukset käyttöön Suomessa - matkustusrajoitusten lieventäminen on oikea toimenpide

Keski-Suomen kauppakamari kiittää hallitusta matkustusrajoitusten lieventämisestä. Tehdyt muutokset matkustusrajoituksiin ovat iso askel kohti yleistä eurooppalaista linjaa. Suomen pitää ottaa ripeitä askelia kohti vapaan liikkuvuuden palauttamista terveysturvallisuus huomioiden.​​​​​​​


Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien​​​​​​​

Valtioneuvoston päätöksen mukaisella Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella annetaan tietoa maahantuloon kohdistuvista muutoksista 10.8.2020 lukien.

Katso ohjeistus


Finnpartnershipin vuonna 2020 erääntyville liikekumppanuustukihankkeille tarjolla joustoja koronavirustilanteen vuoksi

Koronaviruksen vaikutukset ovat luonteeltaan ennalta arvaamattomia niin kestoltaan kuin laajuudeltaan, ja saattavat aiheuttaa viivästyksiä käynnissä olevien liikekumppanuustukihankkeiden toteuttamisessa. Ulkoministeriö on päättänyt tässä vaiheessa tukea eräillä joustoilla niiden hankkeiden loppuun saattamista, joiden tuki erääntyy vuoden 2020 aikana. Lue Finnpartnershipin verkkosivuilta tarkempi kuvaus siitä, millaiset joustot ovat mahdollisia ja mitä hankkeita ne koskevat.


Kriittisen ulkomaalaisen työvoiman turvaamisessa otettiin askel oikeaan suuntaan – hallituksella pitää olla valmius päivittää listausta nopeasti

Keskuskauppakamari on tyytyväinen, että hallitus on saanut vihdoin listattua, mitkä työtehtävät ovat huoltovarmuuden ja toimialojen toiminnan kannalta välttämättömiä. Tehty listaus työtehtävistä on askel oikeaan suuntaan, mutta hallituksella pitää olla valmius nopeasti päivittää listausta, jos ja kun yrityksiltä tulee perusteltuja tarpeita päivityksille. Keskuskauppakamari myös vaatii, että yrityksille on tarjolla viranomaisten neuvontapalvelu, jonka kautta omaan tilanteeseen voi saada jonkinlaisen ennakkoratkaisun tai –arvion.


Eri kv-markkinoiden tilanne koronavirustilanteessa

Export Maker nostaa blogissa, miten koronaviruksen vaikutukset näkyvät eri markkina-alueilla ja eri toimialoilla sekä viisi vinkkiä pk-yrityksille kv-markkinoilla toimimisessa tässä tilanteessa. Blogi päivittyy.


Koronan vaikutukset ulkomaalaiseen työvoimaan

Helsingin seudun kauppakamari on koonnut kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta ulkomaalaiseen työvoimaan. Jos ulkomaalainen työntekijä lähtee kotimaahansa, ja joutuu palatessaan tai ulkomailla karanteeniin, miten palkanmaksu menee? Ulkomaalainen työntekijä on maahantulokiellon takia joutunut jäämään kotimaahansa, miten työsuhteen käy?


Vaikuttaminen