Tietoa koronasta yrityksille

Sivu päivitetty 3.4. klo 8.39

Koostamme tälle sivulle yrityksille hyödyllisiä linkkejä koronavirustilanteesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

Mitä tukea yrityksille on saatavilla?


Jäsenten maksuton neuvonta koronaviruskysymyksissä

Valtuutetut yhteistyökumppanimme palvelevat jäseniä maksutta myös koronaviruskysymyksissä. Huomioithan, että tilanne haastaa myös lakipuolen resurssit ja palveluissa saattaa olla katkoja puheluiden runsaan määrän takia. Voit myös lähettää kysymyksesi neuvonta@kskauppakamari.fi.

Moniin asioihin löydät vastauksia myös alla olevista linkeistä.


Maksuttomat infoaamut koronakysymyksissä

Infoaamut ovat Keski-Suomen kauppakamarin ajankohtaisia ja informatiivisia tilaisuuksia verkossa. Tilaisuudet tuotetaan yhdessä kauppakamarin jäsenten neuvontapalveluja tarjoavien jäsenyritysten sekä yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteemme on tarjota täsmätietoa juuri nyt akuutteihin, yrityksiä askarruttaviin tilanteisiin. Tapaamme näissä merkeissä kerran viikossa ainakin toukokuulle asti.


Keskuskauppakamarin ohjeet yrityksille ja organisaatioille liittyen koronavirukseen ja sen mahdollisesti aiheuttamiin poikkeustilanteisiin

Keskuskauppakamari on koonnut ohjeistuksia yrityksille ja toimenpide-ehdotuksia valtiovallalle sekä tietoa koronavirukseen liittyen. Sivulla on ajankohtaista tietoa koronavirustilanteeseen liittyen mm. liikenteeseen, työlainsäädäntöön, riskienhallintaan, työeläkemaksuihin, pankkilainoihin ja veroasioiden hoitoon.

Sivulla on esitetty toimenpiteet, joita edistämme yritysten tilanteen helpottamiseksi sekä konkurssien ja työpaikkojen menetyksen välttämiseksi. Teemme vaikuttamistyötä sen eteen, että yritykset autetaan koronaviruskriisin yli.


Koronavirukseen liittyviä ohjeita työnantajille

Helsigin seudun kauppakamari on koonnut ohjeita työnantajille koronatilanteessa karanteeniin ja palkanmaksuvelvoitteeseen, työsuhteen päättämiseen, työnteon estymiseen, vuosilomaan, sairauspoissaoloihin, lomauttamiseen, sairauden ehkäisyyn ja tartuntaepäilyyn sekä tietosuojaan liittyen.


EK suosittelee yrityksiä varautumaan koronaviruksen laajamittaiseen leviämiseen

EK suosittelee yritysten päivittävän omat varautumissuunnitelmansa viimeistään nyt. EK on listannut muutamia käytännön toimenpiteitä, joita yritysten on syytä harkita.


Kaikki koronasta yrittäjälle

Suomen Yrittäjät on avannut korona-aiheisen sivuston avuksi yrittäjille. Sieltä löydät niin tuoreimmat uutiset kuin lakineuvot.


Helsingin seudun kauppakamarin koronainfo-sivu

Myös Helsingin seudun kauppakamari on koonnut hyödyllistä koronainfoa yrityksille. Lisäksi sivuilla on vastauksia Helsigin seudun kauppakamarin lakimiehiltä usein kysyttyihin kysymyksiin esimerkiksi työntekijän talviloman siirtämisestä.


Työ- ja elinkeinoministeriön sivu: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta

TEM on koonnut yhdelle sivulle kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta.


Euroopan komissiolta laaja verkkosivusto koronaviruksesta ja sen torjunnasta

Komissio on perustanut koronavirustyöryhmän, joka tukee toimia koronavirusepidemian (covid-19) torjumiseksi. Työryhmän verkkosivustolta löytyy muun muassa virallisia ajantasaisia tilastoja virustapauksista, koronavirusta koskevia tuoreita tutkimusraportteja ja analyyseja sekä tietoa viruksen torjunnasta ja sen vaikutuksista matkustamiseen ja talouteen. Komissio on julkaissut ohjeet, joiden avulla varmistetaan EU:n matkustajien oikeuksien yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla EU:ssa.

Komissio on kiireellisellä menettelyllä hyväksynyt täytäntöönpanosäädöksen, jossa henkilönsuojainten vienti EU:n ulkopuolelle asetetaan luvanvaraiseksi.


TEM-konserni seuraa koronaviruksen vaikutuksia yrityksiin, työllisyyteen, kuluttajiin sekä huoltovarmuuteen

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa ja tekee tarvittavia toimia yhdessä eri TEM-konsernin toimijoiden kanssa vähentääkseen koronaviruksen vaikutuksia mm. yritysten toimintaan, työllisyyteen ja huoltovarmuuteen. Katso kysymykset ja vastaukset:


Lakiartikkeleita mm. työlainsäädäntöön, rahoitukseen, sopimuksiin


Lomautusten ilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa koskeva määräaikainen laki voimaan 1.4.2020

Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin on tullut muutoksia, jotka astuvat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa 30.6.2020 saakka. Yritykset voivat siis sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää.​​​​​​​


Tilapäiset työlakien muutokset tulevat voimaan 1.4.2020

Muutosten myötä työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin koronavirusepidemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen tuotteiden ja palveluiden kysynnän heikentymiseen. Mm. YT-lain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään, lomautusoikeus koskee myös määräaikaisia työsopimuksia, lomautusilmoitusaikaa lyhennetään, koeaikapurun mahdollisuuksia laajennetaan ja takaisinottovelvollisuutta pidennetään.


Yhteistoimintamenettelyn poikkeukset

Asianajotoimisto Winlaw:n lakimies Katri Harjuveteläinen kirjoittaa hallituksen hyväksymistä keskeisistä työlainsäädännön muutoksista. Soveltuuko yritykseen yhteistoimintalaki? Mitä poikkeaminen edellyttää? Mitä yrityksessä tulee tehdä?


Pitääkö suorituksia palauttaa ylivoimaisen esteen tilanteessa – case Korona?

Koronaviruksen leviäminen on herättänyt kysymyksiä siitä onko kyse ylivoimaisesta esteestä eli force majeure-tilanteesta. Entä mitä tehdään jo ennakolta suoritettujen maksujen osalta? Pitääkö niitä palauttaa? Tai mitä voi laskuttaa keskeytyneestä toimituksesta? Helsingin seudun kauppakamari on vastannut keskeisiin kysymyksiin.


Korona – Ylivoimainen este (Force majeure)

Muutos olosuhteissa ei pääsääntöisesti oikeuta irrottautumaan sopimuksesta tai jättämään sopimusvelvoitteita täyttämättä. Ainoastaan silloin, kun osapuolella on ylivoimainen este, sopimusta ei tarvitse täyttää. Sopimuksiin kirjoitetaan usein varmuuden vuoksi ehto ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Asianajotoimisto Fennon johtaja Markus Laakkonen kertoo, mikä on force majeure ja kuinka sopimusasioissa kannattaa menetellä vallitsevassa koronavirustilanteessa.


Kriisivalmius ja liiketoimintakriittiset sopimukset Koronan aikoina

Tilanne on jo vaikuttanut kaikkeen toimintaan, mutta täydet vaikutukset ovat edelleen epäselviä. Lähestymistapaa, jossa toivotaan parasta, mutta varaudutaan pahimman varalta, tulee mielestämme soveltaa syntyneessä tilanteessa. Eversheds Asianajotoimisto ja koko kansainvälinen Eversheds Sutherland antavat asiakkailleen neuvonantoa muuttuneessa tilanteessa. Lue kriisivalmiudesta ja liiketoimintakriittisista sopimuksista Eversheds Asianajotoimiston tiedotteesta.


Yrityksen käytännön työ- ja sopimusoikeudellisista varautumistoimista koronaan

Etätyö voi olla välttämätöntä työntekijöiden suojelemiseksi koronaan sairastumiselta ja sairauden leviämisen ehkäisemiseksi. Mitä etätyö tarkoittaa ja miten se tulisi järjestää? Mitä on syytä todeta yrityksen etätyösäännöissä ja mitä tulisi varmistaa? Lue yrityksen käytännön työ- ja sopimusoikeudellisista varautumistoimista koronaan Asianajotoimisto Winlaw Oy:n asianajaja, varatuomari Marja-Liisa Järvisen kirjoituksesta.


Lakisääteinen yrityssaneerausmenettely avuksi poikkeusolosuhteissa

Yrityksen saneeraus on lakimääräinen maksukyvyttömyysmenettely, jonka tarkoituksena on yrityksen elinkelpoisuuden ja maksukyvyn palauttaminen. Tilannetta tällä hetkellä vaikeuttaa huomattavasti kyvyttömyytemme ennakoida miten nopeasti markkinassa oleva koronaviruksen aiheuttama häiriö poistuu ja palautuuko markkina entiselleen. Saneerausmenettely antaa meille kaikille kuitenkin aikaa erilaisiin tervehdyttämistoimenpiteisiin ja ennen kaikkea aikaa odotella häiriön poistumista ja talouden elpymistä, kirjoittaa asianajotoimisto Fennon asianajaja Lassi Nyyssönen.


Poikkeusolot ja työlainsäädännön muutokset

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa, tarkoituksenaan turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Työmarkkinajärjestöt julkaisivat puolestaan 18.3.2020 työmarkkinajärjestöjen esityksen Suomen hallitukselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi korona-viruksen aiheuttamassa talouden kriisissä. Esitykseen sisältyi ehdotukset hallitukselle yksityisen sektorin työlainsäädännön joustojen lisäämiseksi määräajaksi 31.12.2020 saakka. Lue Asianajotoimisto Winlaw:n Marja-Liisa Järvisen blogista, mitä työnantajan on syytä tietää.


YT-menettely ja lomautukset koronaepidemian seurauksena

Koronaviruksen johdosta useat työnantajat joutuvat ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön toiminnan jatkon turvaamiseksi. Erityisesti palveluajojen pk-yrityksillä on tarjolla olevan työn määrä äkillisesti vähentynyt tai pahimmassa tapauksessa tilauskirja on tyhjentynyt kokonaan. Työvoiman vähentäminen voidaan tehdä työntekijöiden irtisanomisella tai lomauttamisella. Asianajotoimisto Urtti & Toiviaisen asianajaja, osakas Johanna Toiviainen avaa YT-menettelyprosessin ja lomauttamisen edellytykset ja vaiheet sekä tuotannollis-taloudellista irtisanomisperustetta.


Korona ja palkanmaksuun liittyviä asioita

Ulkomailta Suomeen palaavan henkilön tulee rajoitusten voimaantulon jälkeen jäädä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Lue, miten se vaikuttaa palkanmaksuun:


Työnteko estyy yrityksessä ylivoimaisen esteen vuoksi

Mikäli isompi joukko yrityksen työntekijöitä sairastuu tai joutuu karanteeniin yhtäaikaisesti, tai jokin tuotannon kannalta välttämättömän osan tai palvelun saaminen estyy yllättäen koronaviruksen vuoksi, eikä tilanteeseen ole voitu varautua etukäteen, voi kyse olla työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaisesta työn teon estymisestä.


Koronaepidemia ja yhtiön ennakoimaton maksukyvyttömyys

Yritystoiminnan kiinteiden kulujen, kuten palkkojen, vuokrien ja ennakkoverojen maksuvelvoitteet jatkuvat kriisitilanteessa normaalisti, mikä yhtälö voi johtaa ennakoimattomasti ja nopeasti yrityksen maksukyvyttömyyteen. Asianajotoimisto Urtti & Toiviaisen asianjaja Elina Saaren artikkelissa käsitellään yrityssaneerausta yhtenä vaihtoehtona.


Kuivuuko yrityksesi kassa?

Tässä tilanteessa kannattaa rahoittajien puoleen olla yhteydessä hyvissä ajoin ja ennakoida tilannetta mieluummin ennalta kuin vasta tilanteessa, jossa kassa on jo tyhjä. Asianajotoimisto Fennon johtaja Markus Laakkonen kertoo, miten tulisi toimia, jos yrityksen kassa uhkaa kuivua.


Tilinpäätös ja veroilmoitus koronaviruksen aikana

Tilinpäätös tulee laatia kirjanpitolain mukaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Perustele hakemuksessa, miksi tilinpäätöksen laatimisaikaan haetaan pidennystä. Tilikauden pidentämiseksi tehtävän hakemuksen tulee olla saapunut Kirjanpitolautakunnalle ennen kuin neljän kuukauden määräaika on mennyt umpeen.

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, veroille voi hakea maksujärjestelyä. Maksun viivästyskorot voidaan jättää perimättä erityisestä syystä.


Asiakkaan maksuongelmista aiheutuneet luottotappiot

Koronaviruksen aiheuttama epidemia aiheuttaa suurimmalle osalle yrityksiä rahoitusongelmia. Näiden ongelmien seurauksena yritykset eivät pysty maksamaan laskujaan ostamistaan tavaroista tai palveluista.

Luottotappioiden vähentäminen verotuksessa on hyväksyttävää, jos luottotappio on kirjattu myös kirjanpidossa luottotappioksi hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.


Rahoitus


ELY-keskuksen rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa. Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi ja kannustaa yrityksiä työllistämiseen. Lue diaesityksestä, millä perusteilla tukea voidaan myöntää.
​​​​​​​


Jyväskylän kaupungin toimenpiteitä yritysten ja muiden organisaatioiden tueksi

Business Jyväskylä suuntaa resurssejaan kriisitoimenpiteisiin, ja jakaa yrityspalveluseteliä ylimääräisen 200 000 euron arvosta huhtikuun aikana. Yrityspalvelusetelin arvo on 2000 euroa ja se jaetaan pk-yrityksille asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Setelin avulla voi hankkia asiantuntijapalveluita esimerkiksi poikkeustilanteesta johtuvien liiketoiminnan haasteiden selvittämiseen, tuote- ja palveluvalikoiman uudistamiseen sekä liiketoimintamallien kehittämiseen.​​​​​​​


Verohallinto lykkää pyynnöstä yritysten kevään aikana erääntyviä veroja

Verohallinto avaa yrityksille mahdollisuuden veronmaksun lykkäykseen. Pyynnön voi tehdä sähköisesti OmaVerossa 25.3. lähtien. Lykkäys koskee koko kevään veroja 31.5.2020 saakka, ja siihen sisällytetään myös mahdolliset helmi-maaliskuussa erääntyneet verot. Maksuaikaa voi pyytää käytännössä kaikille Verohallinnon keräämille veroille, kuten arvonlisäveroille ja ennakkoveroille.

Huom! Myös ne yritykset, jotka vasta ennakoivat kassaongelmia, voivat hakea verojen maksuun lykkäystä heti 25.3.! Verohallinto ei vaadi yrityksiltä selvitystä maksuvaikeuksista. Edellytyksenä lykkäykselle on, että yritys on antanut veroilmoituksensa asianmukaisesti, eikä sillä ole veroja ulosotossa.

Veronmaksua lykätään maksujärjestelyn hyväksymispäivästä 3 kk eteenpäin. Maksut jaksotetaan enintään kahden vuoden ajalle.

Hakemusten käsittely voi tilapäisesti ruuhkautua Verohallinnossa ainakin aluksi, mutta Verohallinto ei tee perintätoimenpiteitä erääntyneille veroille hakemuksen käsittelyaikana. Jos yritys on jo saanut maksumuistutuksia erääntyneistä veroista, maksujärjestelyä kannattaa hakea heti 25.3. perintätoimien ehkäisemiseksi.

Hallitus aikoo esittää maksujärjestelyn ajalta perittävää korkoa laskettavaksi nykyisestä 7 %:sta 4 %:iin. Alempaa verokantaa sovelletaan maksujärjestelyssä 1.3. lähtien erääntyneisiin veroihin eräpäivästä lähtien. Myös koroton veronmaksun lykkäys on mahdollinen siinä tilanteessa, jossa yritys pystyisi maksamaan verot, mutta ei korkoa. Korottoman maksujärjestelyn saaminen edellyttää yrityksiltä laskelmia. Keskuskauppakamari vaatii hallitukselta korotonta maksujärjestelyä kaikille yrityksille.


Pk-yritysten kehittämisavustuksiin 50 miljoonaa euroa koronavirustilanteen haittojen torjumiseksi

Hallitus on valmistellut mittavan tukipaketin yrityksille koronavirusepidemian haittojen torjumiseksi. ELY-keskuksille myönnetään 50 miljoonaa euroa yritysten kehittämisavustuksiin. Lisärahoituksella tuetaan pk-yrityksiä (ml. toiminimiyrittäjät) jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Avustus on käytettävissä koko maassa. Tavoitteena on käynnistää avustuksen haku viikolla 13 erillisellä hakuilmoituksella ELY-keskusten verkkosivuilla.

Seuraa ELY-keskusten päivittyviä verkkosivuja.


Business Finland lanseeraa kaksi uutta rahoituspalvelua

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Rahoitus on kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa.


Komission yritystukia koskeva tiedonanto ja kansalliset toimenpiteet yritysten rahoituksen ja maksuvalmiuden turvaamiseksi

Euroopan komissio on antanut 19.3.2020 tiedonannon, jolla joustavoitetaan EU:n valtiontukisääntöjä koronavirustilanteen aiheuttamien poikkeuksellisten talousvaikeuksien takia. Tiedonanto helpottaa Suomen hallituksen 20.3.2020 julkaiseman tukipaketin myöntämistä yrityksille, jotka ovat kriisin takia taloudellisissa vaikeuksissa. Tarkoituksena on antaa mahdollisuus monipuolisiin toimenpiteisiin erityisesti yritysrahoituksen saatavuuden ja yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi kriisin aikana. Lue lisää Asianajotoimisto Winlaw:n asianajaja, varatuomari Marja-Liisa Järvisen kirjoituksesta.


Yrityksen rahoitus koronatilanteessa 17.3. tilanteen mukaan

Kaikki suurimmat yrityksiä rahoittavat pankit ovat ilmoittaneet antavansa asiakaskohtaisesti lyhennysvapaita koronatilanteen takia. Mahdollista on hakea myös korotusta luotollisten tilien limitteihin. Ota yhteyttä omaan pankkiisi tai Finnveraan.


Kansainvälistyminen


Eri kv-markkinoiden tilanne koronavirustilanteessa

Export Maker nostaa blogissa, miten koronaviruksen vaikutukset näkyvät eri markkina-alueilla ja eri toimialoilla sekä viisi vinkkiä pk-yrityksille kv-markkinoilla toimimisessa tässä tilanteessa. Blogi päivittyy.


Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen

Rajavartiosto on julkaissut ohjeet rajanylitysliikenteeseen Sisärajoilla eli Suomen ja toisen Schengen-valtion välisessä liikenteessä ja ulkorajoilla eli Suomen ja Schengeniin kuulumattoman valtion, esimerkiksi Venäjä, välisessä liikenteessä.


Koronan vaikutukset ulkomaalaiseen työvoimaan

Helsingin seudun kauppakamari on koonnut kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta ulkomaalaiseen työvoimaan. Jos ulkomaalainen työntekijä lähtee kotimaahansa, ja joutuu palatessaan tai ulkomailla karanteeniin, miten palkanmaksu menee? Ulkomaalainen työntekijä on maahantulokiellon takia joutunut jäämään kotimaahansa, miten työsuhteen käy?


Ohjeistus: Liikenne ja logistiikka

Hallitus on 25.3.2020 päättänyt rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27.3.2020 alkaen. Rajoitukset eivät koska tavara- ja rahtiliikennettä. Useat maat ovat Suomen tavoin sulkeneet rajojaan henkilöliikenteeltä. Suomen naapurimaista ainoastaan Ruotsi on pitänyt rajansa auki. Siitä huolimatta, että henkilöliikennettä on rajoitettu, tavaraliikenne toimii Suomen osalta lähes normaalisti. Tavaraliikenteen jatkuvuus pyritään turvaamaan myös poikkeusoloissa. Huoltovarmuuskeskus käynnisti 25.3. merikuljetusten taloudelliset tukitoimet tarkoituksena turvata erityisesti huoltovarmuuden kannalta tärkeät tavaravirrat.